/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

PIGPD: List otwarty do Premiera Donalda Tuska

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor:
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2009-12-04


Polska Izba Gospodarcza wystosowała do Premiera Donalda Tuska List Otwarty z prośbą o pomoc w unieważnieniu przetargów systemowych i objęciu sprzedaży drewna kontrolą państwa.

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy przemysłu drzewnego

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego w dniu dzisiejszym został skierowany do Premiera Donalda Tuska LIST OTWARTY, przedstawiający naszą sytuację dotyczącą zaopatrzenia w drewno i wnioskujący o bardzo pilne działania rządu w tej sprawie. List ten rozesłany został również do wszystkich posłów i senatorów, oraz ministerstw. Otrzymała go prasa ogólnopolska i branżowa, oraz inne media.

Zwracamy się do Państwa o czynne poparcie tego Listu.

Prosimy przede wszystkim o wykorzystanie załączonego wzoru pisma popierającego LIST i o wysłanie go – lub własnej wersji – do Premiera Donalda Tuska. To niezbędne aby najwyższe władze kraju miały dowód i potwierdzenie, że problemy o których piszemy są naprawdę problemami setek firm, a nie wymysłem jednej wojowniczej organizacji. Musimy wykazać tą drogą, że nasze sprawy są kluczowe dla całej gospodarki.

Prosimy również wykorzystać wszystkie własne kontakty, zwłaszcza z lokalnymi posłami i senatorami, od których macie pełne prawo żądać pomocy i działań. To samo dotyczy lokalnych władz – na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Wasze problemy są równocześnie problemami gmin i województw, którym grozi utrata części dochodów i wzrost bezrobocia. Zwróćcie się do nich o interwencję, niezależnie od naszych działań. Jeśli uda się Wam zorganizować w regionie spotkanie, przedstawiciele Izby postarają się na nim być.

Prosimy również rozpowszechniać LIST OTWARTY pośród innych przedsiębiorców i zwrócić się do nich o czynną z nami współpracę.

Jeżeli chcemy osiągnąć sukces i wprowadzić rozwiązania w obrocie drewnem, które pozwolą na stabilne zaopatrzenie w surowiec naszych zakładów, musimy działać teraz i wspólnie.

Liczymy na Was i zapewniamy, że cała nasza organizacja zrobi wszystko, aby osiągnąć ten cel.

Bogdan Czemko
Dyrektor PIGPD

Poznań, dn. 01.12.2009r.

LIST OTWARTY
Szanowny Pan Premier
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Panie Premierze !


   Zgodnie z wolą polskich przedsiębiorców przemysłu drzewnego, wyrażoną podczas Walnego Zgromadzenia Członków naszej Izby w dn. 27 listopada 2009r., po raz kolejny występujemy do Pana Premiera o pomoc.
   Nieskuteczność tegorocznych działań podjętych z inicjatywy Pana Kancelarii przez ministrów środowiska i gospodarki pozwoliła dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych po raz kolejny narzucić nam na 2010r. rozwiązania handlu polskim drewnem gorsze niż obowiązujące dotąd, zapowiadając na kolejny rok – jeszcze gorsze, oparte o otwarty system aukcyjny, stanowiący totalne zaprzeczenie jakiejkolwiek stabilności i szans rozwoju przemysłu. Zignorowano wszystkie nasze sygnały o złej sytuacji i wszystkie nasze propozycje rozwiązań kierowane na ręce ministrów i posłów. Zamiast poprawić - pogorszono naszą sytuację zaopatrzeniową. Otwarto drogę do spekulacyjnych zakupów drewna i niszczenia polskich przedsiębiorstw przez pozbawienie ich dostępu do surowca.
   Co więcej, nie ma już wątpliwości, że zgodnie z obecnym porządkiem prawnym, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nie ma żadnych uprawnień do dysponowania drewnem, które jest mieniem Skarbu Państwa !
   Wszystko to dzieje się w sytuacji poważnego kryzysu gospodarczego, gdy trzeba mobilizować wszelkie możliwości aby po prostu przetrwać.

   Panie Premierze !
  Sytuacja szeregu polskich przedsiębiorstw przerabiających drewno staje się krytyczna. Realizuje się scenariusz, przed którym wielokrotnie ostrzegaliśmy przedstawicieli rządu. Przecież było wiadomo, że narzucony nam system sprzedaży otwiera szeroko dostęp do zasobów polskiego drewna, które jest przecież dobrem narodowym o strategicznym znaczeniu, spekulantom i wielkim koncernom, a te nie zawahają się wykorzystać swojej przewagi finansowej, aby je przejąć, rujnując polskich przedsiębiorców. To się właśnie dzieje, a sytuacja jest bardzo poważna.
   Wobec uzasadnionego podejrzenia, że jest to planowe działanie nieuczciwej konkurencji, rozmyślnie oferującej ceny nadmiernie zawyżone aby opanować polski rynek, domagamy się podjęcia przez rząd natychmiastowych działań, aby unieważnić procedurę sprzedaży drewna na I półrocze 2010r. w części opartej o tzw. systemowe przetargi nieograniczone lub wskazania innego skutecznego rozwiązania. Domagamy się objęcia całości tej sprzedaży kontrolą państwa.    
   Chcemy z Panem Premierem i z przedstawicielami Pana rządu bardzo pilnie rozmawiać i o obecnej sytuacji, i o rozwiązaniach docelowych. Chcemy zapobiec grożącej nam fali bankructw przedsiębiorstw, stratom dochodów Skarbu Państwa i grożącej nam utracie setek miejsc pracy. Chcemy aby – w imię dobra polskiej gospodarki - zasady i reguły handlu drewnem pochodzącym z lasów należących do Skarbu Państwa, którym w całości dysponuje monopol Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zostały doprowadzone do takiej formy, jaka pozwoli na stabilne zaopatrzenie naszych zakładów i na rozwój gałęzi gospodarki, która dziś wytwarza aż 9% produkcji sprzedanej całego polskiego przemysłu. Mamy tu własne propozycje rozwiązań.
   Dlatego prosimy Pana Premiera o potraktowanie naszej sprawy z największą powagą i o jak najszybsze działania, gdyż każdy dzień opóźnienia pogarsza naszą sytuację.

Jesteśmy do dyspozycji Pana Premiera.

Licząc na Pana osobistą pomoc, pozostaję z szacunkiem

Sławomir Wrochna
Prezydent PIGPD
 
 
Do pobrania:

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Po raz kolejny próbujecie metodami cywilizowanymi

... przekonać kogoś, kto boi się tylko okazanej prymitywnej siły. Górnicy, energetycy, lekarze - wszyscy dostają co chcą, bo jak wychodzą na ulice, to albo wszyscy się boją (górnicy, energetycy), albo jest obawa o życie pacjentów (lekarze). A przemysł drzewny jak wyjdzie na ulice to co? Mebla nie złoży!

Ot i taką siłę argumentów widzi "elyta" rządząca.

W dobie kryzysu wszystkie kraje UE próbują ratować gospodarkę jak się da. U nas niestety kryzysu rzekomo nie ma, mamy dodatni przyrost PKB, bezrobocie na poziomie 11% (z haczykiem - celowa dwuznaczność).

Leśnicy zaś mają w nosie wszystko i liczą kasę, żeby z 4200 średniej pensji wyjść na 5000 albo i 6000. Liczy się przecież wyłącznie zysk. A to że dołożą swoją cegiełkę do upadku sporej ilości firm, to pewnie jeszcze im się premia będzie należeć.

ppaffell [55]Odpowiedz na ten komentarz2009-12-04 10:01:22

Zgłoś nadużycie

proste skuteczne

zaskarżyc samowole monopolu, odciac administracje od biurek- blokada samoobrona a po odcieciu wody i prądu zrozumieliby jak działa monopol

szopotracz [1]Odpowiedz na ten komentarz2009-12-04 13:01:51

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA