/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Trion restrukturyzuje grupę kapitałową

Trion

Autor: dja
Źródło: Trion
Data: 2009-12-02


Zarząd TRION SA poinformował, że w związku z rozpoczęciem od dnia 1.10.2009 r. procesu konsolidacji przejętych spółek czeskich oraz koniecznością dopasowania struktury organizacyjnej do wymagań zarządzania powiększonym podmiotem w postaci międzynarodowej Grupy Kapitałowej został podjęty szereg kroków restrukturyzacyjnych. Działania te na celu do końca bieżącego roku zmianę struktury organizacyjnej, restrukturyzację zadłużenia oraz rozwiązanie problemów związanych z finansowaniem spółek zależnych w wyniku ograniczenia akcji kredytowej ze strony banków finansujących spółki zależne w ramach Grupy Kapitałowej TRION.

Fot. Humdrex

Zarząd spółki zamierza docelowo uprościć strukturę Grupy Kapitałowej koncentrując się na produkcji tradycyjnego wyrobu Grupy jakim jest stolarka otworowa okienna i drzwiowa z PCV, aluminium i drewna. W tym celu będzie dążył do stworzenia struktury umożliwiającej zsynchronizowanie i spłaszczenie działalności spółek dedykowanych do produkcji stolarki otworowej co doprowadzić ma do ścisłej współpracy spółek: INTUR Sp. z o.o., HUMDREX Sp. z o.o. i SYNERGIS Sp. z o.o. w ramach wspólnych kanałów dystrybucji oraz tam gdzie jest to możliwe, wspólnej polityki wobec dostawców materiałów i towarów do produkcji. W założeniu ma to umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego poszczególnych podmiotów wraz z możliwością realizacji zleceń łączących dostawy wszystkich trzech produktów w ramach jednego kontraktu.

Podobne działania podjęte zostaną w odniesieniu do czeskich spółek Grupy. Uproszczenia struktury i skoncentrowania produkcji w ramach VPO PROTIVANOV jako spółki dominującej w odniesieniu do części biznesu stolarki otworowej w Republice Czeskiej reprezentowanej przez spółki PLAST i PROMA. Powyższe działanie umożliwi lepsze wykorzystanie wzajemnych kanałów dystrybucji, efektywną współpracę transgraniczną przede wszystkim na południu Polski, poszerzenie oferty produktowej w obydwu krajach o wyroby, które dotychczas nie były oferowane na danym rynku przez podmioty wchodzące w skład Grupy. Nowa struktura powinna doprowadzić do ścisłego współdziałania wszystkich podmiotów stolarki otworowej działających w ramach Grupy Kapitałowej TRION i lepszego wykorzystania możliwości kształtowania polityki cenowej, optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych i efektywnej współpracy w zakresie obecności na rynku stolarki otworowej, którego znaczne ożywienie przewidujemy w obydwu krajach w 2010r.

Spośród pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy TRION, nie zajmujących się bezpośrednio działalnością związaną z produkcją stolarki otworowej:
- Spółka ARGONA w dalszym ciągu będzie rozwijać swoją działalność w zakresie ekstruzji własnego profilu oraz sprzedaży całej gamy produktów związanych z tzw. "produkcją okołookienną". Po przeprowadzonej głębokiej restrukturyzacji ARGONA dysponuje pełnym portfelem zamówień i jest w stanie realizować szerokie spektrum dostaw produktów związanych z obsługą rynku stolarki otworowej w zakresie oferowanych przez siebie produktów.

- INTUR KFS Sp. z o.o. pozostaje spółką dedykowaną do świadczenia usług transportowo-logistycznych w ramach Grupy Kapitałowej. W chwili obecnej została znacznie ograniczona działalność transportowa natomiast przesunięcie punktu ciężkości nastąpiło na działalność logistyczną i spedycyjną, które wykazują aktualnie większą rentowność i pozwalają w krótkiej perspektywie przywrócić dochodową działalność tej spółki.

- ORION+ Sp. z o.o. w ramach Grupy pozostaje spółką dedykowaną do działalności w zakresie przedsięwzięć infrastrukturalnych. W związku z ograniczeniem w bieżącym roku zleceń w sektorze telekomunikacyjnym w wyniku ograniczenia nowych inwestycji telekomunikacyjnych spółka przygotowuje się - po restrukturyzacji finansowania swojej działalności- do rozpoczęcia produkcji w obszarze dostaw konstrukcji wsporczych dla realizowanych w Polsce projektów elektrowni wiatrowych.

Według szacunków zarządu w wyniku koncentracji produkcji stolarki otworowej Grupa będzie mogła przeznaczyć do sprzedaży szereg nieruchomości przemysłowych, których łączną wartość szacuje na ok. 10 mln zł. Pozyskane na tej drodze fundusze pozwolą dodatkowo zasilić Grupę w środki obrotowe i zagwarantować powodzenie procesu głębokiej restrukturyzacji finansowej w dwóch spółkach Grupy: ORION+ Sp. z o.o. i HUMDREX Sp. z o.o. W tych dwóch podmiotach wdrożony został program naprawczy polegający na dążeniu do przeprowadzenia układu z wierzycielami poprzez zastosowanie procedury postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Tym samym, odstąpiono od działań związanych z podniesieniem kapitału w tych spółkach ponieważ uznaje ich kapitalizację za wystarczającą do skutecznej i efektywnej działalności rynkowej. Zdaniem zarządu problemy z płynnością finansową, które pojawiły się w obu podmiotach są spowodowane obiektywnymi czynnikami rynkowymi, które wynikają z kryzysu finansowego i są skutkiem polityki banków w tym zakresie. Zamiar postępowania układowego z jednej strony pozwala rozwiązać problem finansowania działalności tych spółek, które w chwili obecnej jest w znacznym stopniu ograniczone poprzez czynniki zewnętrzne, a z drugiej skutecznie zmienić strukturę docelowych klientów. Trion podkreśla, że dysponuje środkami i instrumentami finansowymi pozwalającymi na skuteczne wsparcie i przeprowadzenie w obydwu przypadkach zakończonego sukcesem postępowania układowego.

W przypadku ORION+ Sp. z o.o. jest to problem instrumentów zabezpieczających tzw. opcji walutowych, które bezpośrednio negatywnie wpływają na bieżącą działalność operacyjną spółki poprzez ograniczenie płynności. Uzyskanie konsensusu w przedmiocie redukcji zadłużenia wynikającego z zawartych transakcji zabezpieczających, jak również związanych z tym problemów z finansowaniem, umożliwi powrót do normalnej działalności operacyjnej spółki i rozwój jej działania w nowych segmentach rynku, w tym również rynku elektrowni wiatrowych.

W przypadku HUMDREX Sp. z o.o. wdrożone postępowanie układowe ma na celu stworzenie optymalnych warunków do przeprowadzenia zmiany profilu działalności. W pierwszym rzędzie odejście od klienta "marketowego", dla którego produkcja w chwili obecnej jest nierentowna, a następnie osiągnięcie wyższych marż poprzez zwiększenie sprzedaży w ramach istniejącej sieci dystrybucji na terenie Republiki Czeskiej oraz sieci przedstawicielstw handlowych na terenie Polski, dzięki czemu możliwe będzie dotarcie do klienta indywidualnego oraz wyspecjalizowanych punktów sprzedaży gwarantujących wyższą rentowność w zakresie produkcji drzwi i okien drewnianych. Powyższe działania zostaną zrealizowane poprzez reorganizację działu sprzedaży w celu lepszego wykorzystania potencjału rynku krajowego i krajowych kanałów dystrybucji, reorganizację dotychczasowej sieci sprzedaży B2B w celu identyfikacji klientów, którzy umożliwiają realizację produkcji z najwyższą marżą i optymalizację procesu technologicznego w celu ograniczenia jednostkowych kosztów wytworzenia poprzez wdrożenie nowych technologii oraz lepsze wykorzystanie istniejących możliwości produkcyjnych.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz