/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

PIGPD: Historia i perspektywy negocjacji rząd - przemysł drzewny

PIGPD

Autor: Sławomir Wrochna
Źródło: PIGPD
Data: 2009-10-09


W związku z pojawiającymi się pomówieniami PIGPD o niekompetencję i brak skuteczności w negocjacjach dotyczących nowych zasad sprzedaży surowca drzewnego, Sławomir Wrochna - Prezydent Izby przedstawia zbiorczą informację o zdarzeniach związanych z tym tematem, jakie miały miejsce w ubiegłym i bieżącym roku.

Fot. Drewno.pl

Poznań, dn. 07.10.2009r.

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy działający w polskim przemyśle drzewnym


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego od chwili swego powstania stanowi jedyną znaczącą opozycję w stosunku do monopolu Lasów Państwowych a równocześnie jest największą organizacją w obrębie przemysłu drzewnego. W ciągu ostatnich miesięcy, ściśle współpracując z innymi poważnymi organizacjami działającymi we wszystkich gałęziach tego przemysłu, staramy się reprezentować Wasze interesy w długich i trudnych negocjacjach z polskim rządem. Liczymy na Wasze poparcie tych działań, o których staramy się Was informować możliwie na bieżąco.

Jednak, w związku z pojawiającymi się pomówieniach naszej Izby o niekompetencję i brak skuteczności w negocjacjach, czuję się w obowiązku dodatkowo przekazać Państwu zbiorczą informację o zdarzeniach, jakie miały miejsce w ubiegłym i bieżącym roku.

1. Realne szanse wypracowania dogodnych dla przemysłu zasad sprzedaży drewna pojawiły się, gdy Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego na wniosek jej członków zorganizowała w lipcu 2008r. manifestację przed Kancelarią Premiera RP. Od tego momentu rozpoczęły się rzeczywiste rozmowy z rządem a nie tylko, jak wcześniej, z LP. Do rozmów tych zostały zaproszone wszystkie znaczące organizacje reprezentujące przemysł, w tym branżę płytową (Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych), paletową (Polski Komitet Narodowy EPAL), papierniczą (Stowarzyszenie Papierników Polskich), tartaczną (nasza Izba i Stowarzyszenie Klub Drzewny), tworząc Zespół Negocjacyjny Przemysłu Drzewnego przy PIGPD. Początkowo uczestniczył w nim również Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego, lecz jeszcze w zeszłym roku odmówił on zaakceptowania jakichkolwiek rozwiązań poza własnymi pomysłami i w efekcie przestał z nami współpracować.

2. Nasze działania od początku zmierzały do wypracowania rozwiązań opartych o możliwość podpisywania przez odbiorców drewna umów długoterminowych. Miały one być dostępne dla wszystkich – małych i dużych firm, legitymujących się stabilną działalnością. Również od początku odrzucaliśmy forsowany przez LP system oparty wyłącznie o tzw. e-drewno jako nieprzewidywalną loterię, która uniemożliwia planowanie rozwoju i sprzedaży, a w okresach koniunktury zamienia się w maszynkę do wyciągania z przemysłu pieniędzy. Efekt to zasady sprzedaży obowiązujące w 2009r. stanowiące kompromis wynegocjowany przez nas z LP i UOKiK pod nadzorem i czynnej współpracy ministra Michała Boniego. Umowy długoterminowe zostały w nich zastąpione, w zamyśle tylko czasowo, przez przetargi ograniczone, w których biorą udział tylko firmy wcześniej kupujące drewno. Mimo wielu usterek i wad, system ten działa.

3. Najpoważniejszą usterką systemu sprzedaży z 2009r. jest możliwość sterowania przez LP ceną minimalną drewna. Już w grudniu 2008r. było wiadomo, że ceny te zostały ustawione za wysoko. Zespół Negocjacyjny przy PIGPD interweniował w tej sprawie od pierwszej chwili i jeszcze w grudniu wywalczyliśmy przyznanie się LP do zawyżenia tych cen i zobowiązanie do wprowadzenia bonifikat. To, że nie zostały one wprowadzone od początku roku 2009, a dopiero w lutym, zawdzięczamy działaniom Ogólnopolskiego Związku Pracodawców LP, który oskarżył LP, że naruszyły tu prawo i dał leśnikom świetny pretekst, aby z ustaleń z nami czasowo się wycofać. Ostatecznie jednak bonifikaty, choć za niskie i zróżnicowane – weszły w życie, a wraz z nimi generalne spadły ceny drewna.

4. Wobec braku na początku roku widocznych działań rządu w kierunku wypracowania rozwiązań na 2010r., Zespół Negocjacyjny PD podjął w tym celu własne prace i przygotował projekt systemu sprzedaży oparty o utworzenie instytucji regulatora rynku drzewnego. Zgodnie z prawem, regulator taki powoływany jest do kontroli zmonopolizowanego rynku i działa na mocy ustawy, a więc rozwiązuje to sprawę zastrzeżeń UOKiK a wszelkie działania LP, w tym metody sprzedaży drewna i jego ceny, są pod kontrolą niezależnej od nich jednostki. Wbrew temu, co w swoim wrześniowym numerze napisała Gazeta Przemysłu Drzewnego, której redaktor nie zadał sobie trudu sprawdzenia stanu spraw które relacjonował, nasza propozycja była kompletna i zawierała projekt koniecznych zapisów ustawowych. Została ona mi. in. zaprezentowana w dn. 15 maja podczas specjalnego, zwołanego na prośbę Izby, posiedzenia Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo, która proszona była tu o inicjatywę legislacyjną, ale wstrzymała się z taką decyzją.

5. Reakcją rządu na nasze działania było powołanie w dn. 07 lipca międzyresortowego zespołu roboczego pod przewodnictwem Wiceministra Środowiska Janusza Zaleskiego, który podjął się opracowania – niezależnie od stron bezpośrednio zainteresowanych, czyli reprezentacji przemysłu i LP – kompromisowej propozycji rozwiązań. Trzy warianty tej propozycji trafiły do nas 14 sierpnia. Nasza ocena była generalnie negatywna, gdyż pierwszy z nich był powrotem do powszechnego systemu e-drewno, drugi zawierał m. in. kuriozalny pomysł aby umowy długoterminowe mogły podpisywać firmy na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Trzeci projekt dopuszczał podpisywanie umów przez firmy wyłonione na bazie swoistego konkursu, gdzie głównym kryterium miała być oczywiście oferowana cena. Na to, i na wiele jeszcze innych pomysłów napisanych zapewne pod dużym wpływem LP, zgodzić się nie mogliśmy, ale na bazie tego właśnie wariantu przygotowaliśmy kolejna własną propozycję, popartą przez cały Zespół Negocjacyjny. Trafił on do ministerstw w dn. 26 sierpnia.

6. Odbyła się seria spotkań, m. in. z wiceminister gospodarki G. Henclewską, na których szczegółowo omówiliśmy i uzasadniliśmy nasze warunki. Odbyło się też kolejne posiedzenie Komisji Przyjazne Państwo, na której omawiano negatywne (jak zwykle) stanowisko UOKiK dotyczące przekazanych im propozycji rozwiązań. Potwierdzono tu jedynie, w ekspertyzie zamówionej przez tą Komisję, że zgodnie z naszymi wielokrotnie powtarzanymi żądaniami, zasady sprzedaży drewna z lasów w zarządzie LP muszą mieć podstawy w zapisach ustawowych. Na marginesie można dodać, że na to spotkanie wywalczył zaproszenie również Ogólnopolski Związek Pracodawców LP, który przedstawił żądania niezliczonych zmian prawnych.

7. W dn. 02 października, w terminie, gdy już dawno powinny być zakończone ustalenia i tuż przed koniecznym rozpoczęciem procedury sprzedaży drewna na 2010r., otrzymaliśmy kolejny projekt zasad sprzedaży stworzony przez zespół rządowy. Z wielkim rozczarowaniem stwierdziliśmy, że jest to projekt zły, nie nadający się do wdrożenia, i to niezależnie od negatywnej opinii na jego temat (ale z innych niż nasze powodów) przekazanej przez UOKiK. Obecna sytuacja zapewne może być rozwiązana tyko w jeden sposób – przez przedłużenie nie zakończonych żadnym porozumieniem negocjacji a równocześnie - obowiązywania obecnych zasad sprzedaży (ale z kilkoma modyfikacjami) na przynajmniej pierwszą połowę 2010r. O to w imieniu Zespołu Negocjacyjnego Przemysłu Drzewnego wystąpiliśmy do inicjatora dotychczasowych działań – ministra M. Boniego w dn. 06.10.09r.

Równocześnie chcę przekazać wszystkim przedsiębiorcom działającym w przemyśle drzewnym, że nasze starania o dobre zasady sprzedaży drewna zamierzamy prowadzić do skutku i każdą możliwą, legalną drogą. Na pewno nie złożymy broni i będziemy dalej budować wspólny front przemysłu – wszystkich jego gałęzi i firm, małych i dużych, aby ten cel osiągnąć.

O dalszych zdarzeniach będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez nasze branżowe media. Prosimy jednak nie oczekiwać, że - wzorem naszych kolegów z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców PD - będziemy publikować robocze wersje materiałów, będące jeszcze przed uzgodnieniem ich ostatecznego kształtu. Takie działanie podczas trwających z rządem negocjacji jest niemożliwe do zaakceptowania i prowadziłoby do oczywistego wprowadzania Państwa w błąd.

Liczymy na Wasze zrozumienie i wsparcie.

Prezydent PIGPD
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego Przemysłu Drzewnego przy PIGPD

Sławomir Wrochna

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz