/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

PIGPD komentuje wypowiedź Tomasza Wójcika dla TVN CNBC Biznes

PIGPD

Autor: opac. dja
Źródło: PIGPD
Data: 2009-09-08


Wywiad jakiego udzielił Tomasz Wójcik, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych, oburzył członków Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. PIGPD przesłała członkom rządu pismo będące komentarzem do telewizyjnego wystąpienia przedstawiciela Lasów. Tartacznicy przestają mieć złudzenia, że Lasy Państwowe są zainteresowane prowadzonymi przez przemysł i międzyresortowy zespół rządowy pracami, mającymi doprowadzić do ustalenia satysfakcjonujących wszystkie strony reguł handlu surowcem drzewnym.

Tomasz Wójcik przedstawia stanowisko Lasów PaństwowychTomasz Wójcik przedstawia stanowisko Lasów PaństwowychFot. TVN CNBC Biznes

Poznań, dn. 04.09.2009r.
IG- 88 /09/2009

Pan
Michał Boni
Minister, Członek Rady Ministrów


Szanowny Panie Ministrze


    Jako reprezentacja całego polskiego przemysłu drzewnego, od szeregu miesięcy nie szczędzimy wysiłków, aby wspólnie z zespołem rządowym powołanym z inicjatywy Pana Ministra, doprowadzić do końca rozpoczęty jeszcze w ubiegłym roku, również przy Pana udziale, proces ustalania reguł handlu drewnem okrągłym w Polsce. Od początku tych działań ze zdziwieniem obserwowaliśmy przejawy bierności a czasem złej woli przedstawicieli Lasów Państwowych, zaangażowanych w te działania z racji pełnionych stanowisk.
 
 Teraz wreszcie monopol Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, rządzący przeszło 90-cioma procentami zasobów polskiego drewna, odsłonił karty w wywiadzie zastępcy dyrektora generalnego LP – Tomasza Wójcika, udzielonym telewizji TVN CNBC w dn. 02 września.

Ze zdumieniem słuchaliśmy, jak Lasy Państwowe jego ustami z góry zanegowały możliwość znalezienia rozwiązań, które są potrzebne polskiej gospodarce w zakresie form i metod obrotu polskim drewnem okrągłym. Jak dyskredytują i podają w wątpliwość sens działań międzyresortowego zespołu rządowego, który pracuje aby te rozwiązania zbudować. Lasy Państwowe jednak jedyne co czynią – to czekają na niepowodzenie tych działań, aby wprowadzić groźny dla polskiej gospodarki, za to bezpieczny dla zatrudnionych w nich urzędników, system otwierający rynek polskiego drewna szeroko i bezwarunkowo dla całej Europy. „Wrogie” przejęcie tego rynku przez zachodnie koncerny z krajów sąsiednich (które w większości osiągnęły swój obecny ogromny potencjał dzięki pomocy finansowej swoich rządów) byłoby w tej sytuacji nieuniknione. To oni będą jedynymi rzeczywistymi beneficjentami rozwiązań, które forsują LP. Jest to zagrożenie realne a nie tylko „teoretyczne” jak wmawiał słuchaczom T. Wójcik. Są na to dobrze mu znane dowody w postaci faktycznych zdarzeń, jakie miały już miejsce na Śląsku w tym roku. Naiwnością byłoby też liczyć na podobnie szerokie otwarcie się dla Polaków w rewanżu jakichkolwiek sąsiednich rynków – tam właściciele lasów w pierwszym rzędzie chronią interesy swoich stałych, miejscowych odbiorców, dokładnie odwrotnie niż czynią to LP.

    Jednak – jak wynika z wypowiedzi dyrektora T. Wójcika - wysokich przedstawicieli państwowej jednostki organizacyjnej jaką są Lasy Państwowe, najwidoczniej zupełnie nie obchodzi, czy polski przemysł drzewny będzie się rozwijał, czy upadnie, choć jest to gałąź gospodarki tworząca 8% wartości produkcji całego narodowego przemysłu. Ważne jest tylko, aby oni – jako urzędnicy – nie mieli problemu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważamy, że to postawa niegodna urzędnika państwowego.

    Jest oczywiste, że dzisiejsze przepisy utrudniają wprowadzenie rozwiązań które są przemysłowi potrzebne aby uzyskał on konkurencyjną pozycję na rynkach Europy. Należy więc je odpowiednio przebudować. Przecież właśnie dlatego z inicjatywy Pana Ministra powstał międzyresortowy zespół roboczy, w którego pracach biorą udział przedstawiciele rządu w randze wiceministrów i który usiłuje znaleźć wyjście z tej sytuacji.

Jak jednak widać Lasy Państwowe nie zamierzają podjąć z nim jakiejkolwiek realnej współpracy. Po prostu czekają na z góry założone niepowodzenie tych prac, eksponując nawet z satysfakcją pewne w nich opóźnienie. Należy więc postawić tu ważne pytanie: w czyim interesie tak czynią?

Uważamy, jako reprezentanci polskiego przemysłu drzewnego i 300.000 zatrudnionych w nim ludzi, że tak jaskrawy dowód braku woli współpracy ze strony Lasów Państwowych, w tak istotnej dla gospodarki państwa sprawie, winien spotkać się natychmiastową i odpowiednią reakcją władz państwowych, a przejawy bojkotu lub lekceważenia wysiłków rządu powinny być zastąpione rzeczywistą i skuteczną współpracą Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zarówno z rządem, jak i z ich partnerami gospodarczymi.

Licząc na podjęcie przez Pana Ministra kroków w tym kierunku,
pozostajemy z poważaniem oraz do Pana dyspozycji

Sławomir Wrochna

Prezydent Polskiej izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego Przemysłu Drzewnego przy PIGPD

do wiadomości:
Pan Waldemar Pawlak – wicepremier, Minister Gospodarki
Pan Maciej Nowicki – Minister Środowiska
Pan Aleksander Grad – Minister Skarbu Państwa

 

Wywiad z Tomaszem Wójcikiem, zastępcą dyrektora generalnego Lasów Państwowych można obejrzeć w serwisie www.tvncnbc.pl.

Wywiad został wyemitowany przez TVN CNBC Biznes2 września i nosi tytuł "Las chętnych na drewno"


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz