/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Staż dla absolwentów szkół leśnych nie tylko w Lasach Państwowych

Lasy Państwowe

Autor: Anna Malinowska
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2009-09-03


Od 26 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowe zarządzenie dyrektora generalnego LP w sprawie stażu absolwentów szkół oraz ich zatrudniania w Lasach Państwowych.

Fot. Drewno.pl

Nowe zarządzenie daje absolwentom możliwość odbycia stażu nie tylko w Lasach Państwowych, lecz także w innych podmiotach i instytucjach, w tym zagranicznych, związanych z leśnictwem lub prowadzących działalność w zakresie gospodarki leśnej i leśnictwa, w tym:

 • parkach narodowych,
 • instytucjach naukowych działających w zakresie leśnictwa,
 • Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
 • Biurze Nasiennictwa Leśnego,
 • szkołach leśnych,
 • zakładach usług leśnych,
 • komórkach ds. leśnictwa w organach samorządu terytorialnego.

Staż w innych instytucjach może trwać nie dłużej niż 9 miesięcy. Absolwenci, którym zostanie on zaliczony, będą zobowiązani do odbycia stażu uzupełniającego do pełnych 12 miesięcy w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i przystąpienia do egzaminu po stażu. Jeśli wynik egzaminu będzie negatywny, ponowny egzamin sprawdzający będzie mógł być przeprowadzony w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od daty wpływu odwołania stażysty.

W przypadku wzorowego przebiegu stażu (jeśli stażysta będzie go odbywał wyłącznie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych) kierownik jednostki będzie mógł skrócić staż do 9 miesięcy. Absolwenci będą mieli również możliwość odbywania stażu w biurach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Zarządzenie pozostawia bez zmian liczbę absolwentów przyjmowanych na staż. Nadal będzie to średnio po dwie osoby rocznie na nadleśnictwo, zgrupowane w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej tę normę o przyjęciu na staż zadecyduje średnia ocena uzyskana w toku studiów oraz ocena na dyplomie lub średnia ocen ze świadectwa maturalnego.

Nie zmieniają się także:

 • zestaw dokumentów, jakie absolwenci będą zobowiązani składać do RDLP w celu przyjęcia na staż,
 • tryb wyznaczania opiekunów stażu i ustalanie dodatkowego wynagrodzenia za nadzór nad przebiegiem stażu,
 • obowiązek prowadzenia dziennika przebiegu stażu,
 • zasady powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu stażowego.

W celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia w LP na szczeblu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dyrektor RDLP będzie przeprowadzał, w zależności od potrzeb kadrowych w podległych nadleśnictwach, minimum raz w roku, egzamin kompetencyjny, bazujący na teście zawierającym 100 pytań. Do egzaminu testowego będą miały prawo przystąpić osoby, które ukończyły staż z wynikiem pozytywnym i złożyły wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie nie przekraczającym 3 lat od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu stażu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz