/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

XXIV Sympozjum Ochrony Drewna

WTD SGGW

Autor: kaj
Źródło: WTD SGGW
Data: 2009-08-17


Komitet Technologii Drewna Polska Akademia Nauk oraz Zakład Ochrony Drewna, Wydział Technologii Drewna SGGW organizuje XXIV Sympozjum Ochrony Drewna, które odbędzie się w Rogowie 8 - 10 września 2009r.

Nowoczesne środki ochrony drewna pomagają uniknąć takich sytuacjiNowoczesne środki ochrony drewna pomagają uniknąć takich sytuacjiFot. Drewno.pl

W ramach sympozjum, przewidziana jest m.in. dyskusja nad aktualnymi problemami ochrony drewna w Polsce. Problemy do dyskusji zostały zaproponowane przez podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, dystrybucją i stosowaniem produktów do ochrony drewna.

Komitet Organizacyjny w składzie:
Honorowy Przewodniczący - prof. dr hab. Jerzy Ważny - członek rzecz. PAN
Przewodniczący - prof. dr hab. Krzysztof J. Krajewski
Z-ca przewodniczącego - dr inż. Bogusław Andres
Członkowie: dr inż. Piotr Witomski,  Anna Oleksiewicz,  mgr inż. Sławomir Monder,  mgr inż. Marek Jabłoński
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w sympozjum.

Program konferencji:

Wtorek, 8.09.2009r.
od godz. 17.00 - Przyjazd, rejestracja, kolacja
 
Środa, 9.09.2009r. 
godz.   8.00  - Śniadanie 
godz.   9.00  - Otwarcie Sympozjum
godz.   9.20  - 60 lat działalności twórczej Profesora Jerzego Ważnego - K.J. Krajewski (SGGW, Warszawa)
godz.   9.40  - Przerwa 
Sesja naukowa 1
godz. 10.00  - Możliwości opracowania nano-biocydów dla ochrony drewna - J. Ważny, A. Kundzewicz (PAN -Warszawa, Dr. Wolman GmbH - Niemcy)
godz. 10.20  - Amoniowe ciecze jonowe w ochronie drewna - J. Pernak, J. Zabielska-Matejuk, A. Stangierska, A. Kropacz, M. Kot (Politechnika Poznańska, ITD - Poznań)
godz. 10.40  - Lokalizacja zgnilizny odziomkowej wewnątrz rosnących pni drzew iglastych w świetle badań ultradźwiękowych - W. Dzbeński, T. Wiktorski (SGGW - Warszawa)
godz. 11.00  - Ocena aktywności lakazy syntetyzowanej przez Trametes versicolor  (L. ex. Fr.) Pil hodowanego na płynnej pożywce mineralnej z dodatkiem rozdrobnionego drewna sosnowego nasyconego olejem kreozotowym - B. Andres, I. Betlej (SGGW - Warszawa)
godz. 11.20  - Przerwa 
Sesja naukowa 2
godz. 11.50  - Wpływ obróbki termicznej i termiczno-olejowej na właściwości fizyczno-mechaniczne i odporność na działanie grzybów drewna brzozy (Betula verrucosa Ehrh.) - A. Fojutowski, A. Noskowiak, A. Kropacz (ITD - Poznań)
godz. 12.10  - Zmiany wytrzymałości drewna porażonego przez grzyby w świetle literatury - P. Witomski (SGGW - Warszawa)
godz. 12.30   - Odporność biologiczna drewna impregnowanego metodą powierzchniową wybranymi środkami ochronno-dekoracyjnymi - B. Mazela, P. Hochmańska, W. Skotarek
  (Uniwersytet Przyrodniczy - Poznań)
godz. 13.30  - Obiad 
Sesja naukowa 3
godz. 15.30  - Rynek produktów biobójczych po wprowadzeniu dyrektywy 98/8/WE w świetle
Raportu Komisji Europejskiej - A. Strzelczyk-
Urbańska, K. J. Krajewski (SGGW -Warszawa)
godz. 15.50  - Rejestracja produktów biobójczych w procedurze europejskiej - wprowadzenie 
- I. Betlej, E. Buchmiet (Urząd Rejestracji PM,WMiPB - Warszawa)
godz. 16.10  - Przerwa
Sesja promocyjna
godz. 16.40  - Wystąpienia firm:
                      - Dr. Wolman GmbH, Niemcy
                      - Kurt Obermeier GmbH & Co.KG, Niemcy
                      - Arch Timber Protection Wielka Brytania
godz. 17.20  -  Przerwa
Sesja dyskusyjna 
godz. 17.50  - Aktualne problemy ochrony i konserwacji drewna w Polsce  
godz. 20.00  - Uroczysta kolacja
 
Czwartek, 10.09.2009r.
godz.  8.00  - Śniadanie
Sesja naukowa 4
godz.  9.00  - Wybrane metody detekcji owadów - M. Nowakowska (SGGW - Warszawa)
godz.  9.20  - Od duchów do owadów - A. Wójcik (SGGW - Warszawa)
godz.  9.40  - Skuteczności środka ochrony drewna IMPREX W2 w warunkach kontaktu z gruntem 
- Sł. Monder, K. J. Krajewski (SGGW - Warszawa)
godz. 10.00  - Badania i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej dachów drewnianych - B. Wróblewski (ITB - Warszawa)
godz. 10.20  - Przerwa
Sesja naukowa 5
godz. 10.50  - Wilgotnościowe i mykologiczne skutki wewnętrznych dociepleń obiektów drewnianych - J. Karyś (PSMB – Wrocław)
godz. 11.10 - Diagnostika poškodených zón jedľového trámu v bazilike svätého Egídia v Bardejove 
- L. Reinprecht (Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu - Słowacja)
godz. 11.30  - Cyfrowe modelowanie przestrzenne historycznych więźb dachowych - narzędzie
wspomagające ochronę i konserwację drewna zabytkowego - A. Glinkowska, A. Kępczyńska-
Walczak, Wł. Witkowski (Politechnika Łódzka)
godz. 11.50  - Konserwacja archeologicznego drewna poliglikolami etylenowymi - wady i zalety 
- M. Grupa  (Uniwersytet M. Kopernika - Toruń)
godz. 12.10  - Zarys historii konstrukcji parkietaży stabilizujących podłoże drewniane malowideł
tablicowych - A. Trochimowicz
godz. 12.30  - Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum
godz. 13.30  - Obiad
godz. 14.30  - Odjazd autokaru do Warszawy
 
 
Sponsorzy Sympozjum
Komitet  Organizacyjny  składa  wyrazy  podziękowania niżej  wymienionym  firmom,  które  wsparły  finansowo przygotowanie XXIV Sympozjum Ochrony Drewna: 
-  DR. WOLMAN GmbH, Niemcy - sponsor generalny
-  KURT OBERMEIER GmbH & Co.KG, Niemcy 
-  ARCH TIMBER PROTECTION, Wielka Brytania
-  LONZA AG., Szwajcaria 

Dodatkowych informacji udziela:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
Wydział Technologii Drewna
Zakład Ochrony Drewna
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel./fax:  + 48  (22) 59 38 652
e-mail:  zod@sggw.pl

 

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz