/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Strażak w każdej firmie już nieaktualny

Autor: oprac. dja
Źródło: IPSIS
Data: 2009-08-09


Od 5 sierpnia pracodawcy nie muszą zatrudniać inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z nowymi przepisami - nowelizacją kodeksu pracy z 7 maja 2009 r. (Dz.U. nr 115, poz. 958) - nadal konieczne jest wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za przeciwdziałanie pożarom w firmie i ewakuację w przypadku jego powstania, jednak wybrana przez pracodawcę osoba nie musi ukończyć kursu inspektora ochrony przeciwpożarowej (który kosztuje około 1,2 - 1,5 tys. zł), lecz zwykłe szkolenie bhp, które musi zaliczyć każdy pracownik.

Fot. Internet

Ponadto nowelizacja kodeksu pracy z 7 maja 2009 r. przewiduje, że liczba wyznaczonych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. W większych przedsiębiorstwach, prowadzących produkcję w kilku miejscach czy też na kilku zmianach, w każdym miejscu pracy (np. w każdym zakładzie) i na każdej zmianie powinien być przynajmniej jeden pracownik, posiadający odpowiednie przeszkolenie.

Z obowiązku wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów i ewakuację zwolnieni będą pracodawcy zatrudniający tylko pracowników niepełnosprawnych lub młodocianych. W tej sytuacji to sami pracodawcy będą odpowiedzialni za realizację tych zadań.
 
Pracodawca na podstawie noweli z 21 listopada 2008 r. musi też wyznaczyć osobę odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy pracownikom. Musi ona ukończyć szkolenie z pierwszej pomocy, które kosztuje około 100 zł. Osoba przeszkolona otrzymuje certyfikat, który jest ważny przez dwa lata.

Obowiązek zatrudnienia dodatkowego pracownika - inspektora ochrony przeciwpożarowej, lub skierowania jednego lub więcej pracowników na specjalistyczne szkolenie w celu uzyskania wymaganych ustawą kwalifikacji obowiązywał od 1 stycznia b.r. Z uwagi na wysokie koszty szkoleń oraz absurdalność przepisów zwłaszcza w odniesieniu do dużej części małych firm, wielu pracodawców przepis ten zignorowało.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA