/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Paged - skonsolidowany raport za pierwsze półrocze

Paged

Autor:
Źródło: Paged
Data: 2004-08-11


Wg skonsolidowanego raportu w ciągu pierwszych 6 miesięcy br. Paged SA uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 160,825 mln zł (2003: 142,307 mln zł) osiągając zysk na działalności operacyjnej na poziomie 11,957 mln zł (2003: 5,496 mln zł). Zysk netto wyniósł 10,857 mln zł (2003: 408 tys. zł). Zdaniem zarządu najistotniejszym osiągnięciem II kwartału 2004 roku jest utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży oraz wyników netto w spółkach Grupy Kapitałowej.

W segmencie produkcji sklejki, płyt i oklein w ciągu pierwszego półrocza 2004 roku zrealizowano 50,8 mln zł przychodów ze sprzedaży. Przy dynamice przyrostu sprzedaży wyrobów w stosunku do I półrocza 2003r. ponad 15%, korzystniej kształtują się koszty zarządu, koszty sprzedaży oraz koszty finansowe, które są niższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Drugie półrocze br. również zapowiada się optymistycznie, tym bardziej, że portfel zamówień obejmuje już w tej chwili produkcję październikową i późniejszą. Paged-Sklejka SA zrealizowała 6,1 mln zł inwestycji z planowanych 10,5 mln zł (w tym zrealizowano 3,4 mln zł inwestycji związanych z ochroną środowiska z 6,9 mln zł planowanych na 2004 rok). Poniesione wydatki przynoszą efekty w postaci obniżenia jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobów. Eksport stanowił 61% ogółu przychodów ze sprzedaży i osiągnął 72% w zakresie sklejek. Nie zmieniły się znacząco kierunki eksportu. Dynamiczny rozwój w obszarze produkcji sklejki wymusił odpowiednie dostosowanie wielkości dostaw surowca. W sytuacji zrealizowanych przez Lasy Państwowe na przełomie roku 2003 i 2004 podwyżek cen oraz ograniczonych zasobów polskiego surowca, dla zapewnienia pełnego zaopatrzenia w surowiec w roku 2004, podjęto działania nakierowane na import drewna z kierunków wschodnich. Dzięki tym działaniom poprawiła się marża i wzrósł zysk netto. Podobnie dobre wyniki spółka powinna osiągnąć również w II półroczu.

Segment meblowy charakteryzował się dobrą koniunkturą na rynkach zagranicznych, co przy jednoczesnym rozwoju rynku krajowego pozwoliło na osiągnięcie istotnej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej Paged przekroczyły w drugim kwartale bieżącego roku plany sprzedaży i wyniku netto. Dzięki poczynionym istotnym inwestycjom w nowe technologie, w tym maszyny i urządzenia sterowane komputerowo do obróbki drewna oraz lakierowania (roboty lakiernicze) w znaczny sposób osiągnięto poprawę efektywności procesu produkcyjnego. Zintensyfikowano prace zmierzające do połączenia w jeden podmiot trzech niezależnie działających w obrębie Grupy Kapitałowej Paged spółek meblarskich. Inwestowanie w nowe technologie, maszyny i urządzenia oraz skutecznie przeprowadzona reorganizacja procesu produkcyjnego poprawiająca jego efektywność i elastyczność (Ingenium, IFS) uzyskano możliwość poszerzenia linii produktowo-wzorniczych o kilkadziesiąt nowych wyrobów, które zostały wdrożone do produkcji w I półroczu br. Zwiększenie nacisku na wzrost aktywności handlowej oraz podjęcie szeregu działań akwizycyjnych w efekcie przyniosło wzrost zamówień eksportowych, szczególnie w nowych wyrobach, głównie do: Hiszpanii, Danii, Australii, Rosji, Ukrainy, Szwecji, USA, Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Konsekwentnie prowadzona polityka umacniania pozycji marki PAGED również na rynku krajowym spowodowała wzrost sprzedaży w obszarze rynku kontraktowego i detalicznego. Zwiększono ponad dwukrotnie ilość punktów sprzedaży a powierzchnia wystawiennicza promująca towary Grupy Meblowej PAGED wzrosła prawie czterokrotnie. Połączenie w jeden organizm działów handlowych trzech fabryk zaowocowało unifikacją produktową i jej pełną komplementarność, co bezpośrednio przełożyło się na efekty rynkowe i wzrost rentowności sprzedaży. Zwiększona ilość zamówień pozwoliła na znacznie wyższe wykorzystanie zdolności produkcyjnych - majątku produkcyjnego a przez to obniżenie jednostkowych kosztów stałych oraz poprawę wydajności. Do uzyskania bardzo dobrych wyników w I półroczu 2004 przyczynił się także osłabienie PLN do EUR i GBP szczególnie w okresie do maja 2004 i z nadwyżką zrekompensowało umocnienie PLN do USD.

Wyniki spółek wchodzących ujętych w sprawozdaniu skonsolidowanym
[dane w mln zł]

spółka Paged Meble

Paged Wefem

Paged RFM Paged FM Paged Sklejka Paged Handel
Przychody 34,799 31,122 16,800 17,283 50,774 14,946
Zysk na działalności 13,091 12,146 4,558 3,133 11,115 4,408
Zysk brutto 3,013 1,878 2,071 -0,075 4,448 0,229
Zysk netto 2,450 1,577 1,770 2,951 3,463 0,227

Zarząd przewiduje, że wyniki spółki w II półroczu 2004 uplasują się na podobnym poziomie. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy szacowaniu wyników na II półrocze są:
- utrzymanie aktualnej tendencji w pozyskiwaniu zamówień zagranicznych i krajowych z uwzględnieniem sezonowości,
- aktualne umocnienie PLN do EUR, USD, GBP o ok. 6-7% w stosunku do średnich kursów z I półrocza 2004-08-05


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz