/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Nowe wytyczne FSC zaostrzają nadzór nad drewnem kontrolowanym

NEPCon

Autor:
Źródło: NEPCon
Data: 2009-05-10


Nowe wytyczne opublikowane przez FSC zmierzają do zaostrzenia nadzoru nad Drewnem Kontrolowanym FSC. Wytyczne są obowiązkowe i zostają wprowadzone w życie z natychmiastowym skutkiem. Dotyczą kilku kluczowych kwestii poruszonych podczas Zgromadzenia Ogólnego FSC blisko pół roku temu.

Fot. Drewno.pl

Kontrowersje wokół drewna kontrolowanego

Proces tworzenia nowych wytycznych początkowo spotkał się z kilkoma niewłaściwymi interpretacjami, które nie były zgodne z zamierzeniami Zgromadzenia Ogólnego FSC w listopadzie 2008 roku.

Wśród nich znajdował się wniosek, by zamiast solidnej dokumentacji akceptować deklaracje dostawców na temat pochodzenia drewna. Tymczasem członkowie Zgromadzenia Ogólnego żądali zaostrzenia przepisów w obrębie istniejących wymogów dotyczących dokumentacji.

Ostatecznie, po konsultacjach, usunięto z wytycznych ową niespójność i przepisy wdrażane obecnie pozostają w zgodzie ze stanowiskiem członków FSC. Takie wydarzenia dobitnie wskazują na to, że drewno kontrolowane pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych i kontrowersyjnych tematów związanych z systemem FSC.

Czy wytyczne zmienią sytuację?
Uaktualniony zestaw wytycznych nie wprowadza większych zmian w stosunku do poprzednich dyspozycji, podkreśla jednak i dopracowuje pewne kwestie.

Chociaż uaktualnienia z całą pewnością są pomocne, właściwy nadzór nad pracą jednostek certyfikujących niewątpliwie pozostaje kluczowym sposobem na zrealizowanie głównego celu Zgromadzenia Ogólnego FSC: bardziej zdecydowanego wdrażania już istniejących wymogów.

Podstawowy problem stanowi opieszała działalność firm i jednostek certyfikujących przy wdrażaniu przepisów dotyczących Drewna Kontrolowanego. Zalecenia same z siebie nie zmienią sytuacji.

Nowe wymogi
Poniżej znajduje się kilka kluczowych zagadnień z nowych Wytycznych. Przedstawicielom firm, które muszą spełnić te wymogi zalecamy uważne przeczytanie pełnej wersji wytycznych (link znajduje się poniżej).

Konieczność udokumentowania pochodzenia
Jak już wspomniano powyżej, wymóg posiadania dokumentacji wskazującej miejsce pochodzenia pozostaje niezmieniony. Nowe wytyczne wprost podkreślają, że deklaracje dostawcy nie kwalifikują się jako wystarczająca dokumentacja poświadczająca pochodzenie materiału. Wytyczne wskazują także na audity u dostawców jako możliwy instrument weryfikacji pochodzenia, w przypadkach gdy uzyskanie dokumentacji nie jest możliwe, lub gdy istnieje ryzyko, że dostępna dokumentacja jest niewłaściwa.

Nowe zalecenie dotyczące Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych
W związku z kwestią oceny ryzyka, zalecenia wymieniają nowe źródło informacji, które umożliwia udowodnienie istnienia systemu ochrony obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest, HCVF): indeks „reguły prawa” („rule of law”) Banku Światowego. Aby uzyskać pozytywne zatwierdzenie reguła musi wynosić powyżej 75% (www.govindicators.org). Wytyczne zawierają również bardziej szczegółowe informacje związane z braniem pod uwagę HCVF w procesie przygotowywania oceny ryzyka.

Zalecenia Inicjatyw Narodowych stają się obowiązkowe
Nowe wymogi głoszą, że każde formalne zalecenie ze strony Inicjatyw Narodowych (również w przypadku, gdy nie pokrywa się ono z pełną ewaluacją ryzyka zatwierdzoną przez FSC International) musi zostać wzięte pod uwagę przez firmy przy okazji oceny ryzyka.

Coroczne aktualizacje ocen ryzyka
Od firm wymaga się weryfikacji ocen ryzyka przynajmniej raz na rok i aktualizowania ich w przypadku gdy nastąpiły jakieś zmiany w profilu ryzyka. Na przykład w sytuacji zmiany miejsca pochodzenia surowca, lub opublikowania przez FSC International Initiative specjalnych zaleceń itd.

Konsultacje wymagane w przypadku formalnych skarg
W przypadkach gdy firmie certyfikującej zostanie przedłożona formalna skarga dotycząca kontrowersyjnej działalności na obszarze lasu, z którego pochodzi surowiec, FSC wymaga obecnie, by firma przeprowadziła konsultacje ze stronami trzecimi w celu zbadania podstaw skargi.

Poważne wykroczenia
Chociaż ten aspekt nie uległ zmianie w porównaniu z poprzednimi zebraniami FSC, wymieniono kilka przypadków niesubordynacji, które będą niezwłocznie klasyfikowane przez jednostki certyfikujące jako poważne wykroczenia. Dotyczy to między innymi braku wymaganej dokumentacji wskazującej na miejsce pochodzenia każdej dostawy; w przypadku dostawy z nowego miejsca - nie złożenie zaktualizowanej oceny ryzyka do przeglądu i zatwierdzenia przez jednostkę certyfikującą przed przyjęciem nowej dostawy; niekompletność lub brak oceny ryzyka; brak systemu rozpatrywania skarg.

Nowe wytyczne w języku angielskim pobrać można tutaj >>>

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz