/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Lasy u progu zmian?

Lasy Państwowe

Autor: Jacek Leszewski
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2009-04-01


27 marca leśnicy z RDLP w Gdańsku spotkali się z wiceministrem środowiska Januszem Zaleskim. Tematem przewodnim spotkania była rola lasów i leśników w procesie łagodzenia zmian klimatycznych. Dyskusja jednak szybko rozciągnęła się na zagadnienia dotyczące przyszłości Lasów Państwowych. Mówiono o potencjalnym wpływie kryzysu gospodarczego na gospodarkę leśną i przemysł drzewny w Polsce.

Spotkanie gdańskich leśników z wiceministrem środowiska Spotkanie gdańskich leśników z wiceministrem środowiska Fot. Lasy Państwowe

Lasy a zmiany klimatu

Nawiązując do głównego tematu spotkania, minister Zaleski  zrelacjonował przebieg szczytu klimatycznego w Poznaniu i jego najważniejsze dokumenty końcowe. Odnosząc się do roli lasów w procesie łagodzenia zmian klimatycznych i zapobiegania im, minister powiedział m.in.: – Jeżeli lasy wciągniemy do bilansu pochłaniania CO2, to będzie to około roku 2020. Dlatego podkreślając rolę lasów i finansując badania naukowe, musimy pamiętać, że jest to dość odległa perspektywa. Minister obalił tym samym mit o „szybkim pieniądzu”, jaki miałby trafić w ręce właścicieli lasów w wyniku sprzedaży tzw. jednostek pochłaniania.  – Drugim elementem tej klimatycznej układanki – powiedział w podsumowaniu tego tematu Janusz Zaleski – jest to, aby kraje bogatsze, a tak postrzegana jest także Polska, współfinansowały procesy adaptacyjne krajów uboższych w procesie walki ze zmianami klimatycznymi. I na te obciążenia gospodarki krajów Europy muszą być przygotowane.

Lasy a ochrona przyrody
Wracając na leśne podwórko, minister powiedział, że lasy i leśnictwo, jak wszystkie dziedziny gospodarki, zaczynają podlegać olbrzymiej presji zewnętrznej związanej z koniecznością dostosowania się do prawa unijnego. Wymienił tu m.in. sprawy związane z pomocą publiczną, np. dla prywatnych właścicieli lasów, czy obowiązki nałożone przez prawo zamówień publicznych. Poruszył także problem, który ostatnio chyba najbardziej dotyka leśnictwo – kwestię relacji z szeroko pojętą ochroną przyrody, ochroną środowiska czy gospodarką leśną na obszarach objętych siecią Natura 2000. Obszary te to ok. 35 proc. ogólnej powierzchni lasów w Polsce, na której leśnicy stracili wyłączność na podejmowanie decyzji co do działań gospodarczych.

Sprzedaż drewna
Komentując zawirowania na rynku obrotu drewnem, Janusz Zaleski podkreślił konieczność zmiany obecnego systemu sprzedaży, który ze względu na swoją „toporność” zreformować się nie da. Być może wyjściem byłoby usamodzielnienie w tym względzie poszczególnych dyrekcji, czy wręcz nadleśnictw, i odejście od centralnego rozdzielnictwa, które kojarzone jest ze zmową monopolistyczną. Podkreślił przy tym, że czas kryzysu jest najlepszym okresem na dokonywanie radykalnych zmian.

Na zakończenie tej części swojego wystąpienia minister powiedział: – Przed leśnikami stoi w chwili obecnej poważne zadanie – jak, tracąc wyłączność na decydowanie, pozostać tymi, którzy odpowiadają za ten las, dbają o jego trwałość i dbają także o interes Lasów Państwowych.  Myślę, że odpowiedź jest taka, że nie można zasklepiać się w rutynie, trzeba być otwartym na opinie innych, nawet jeśli się ich nie uznaje lub uznaje się za błędne. Czas, w którym decydowaliśmy o wszystkim, dobiegł końca, i chcąc znaleźć się w tym nowym świecie, musimy wysłuchiwać argumentów wszystkich.

Przyszłość
W drugiej części spotkania z sali skierowane zostały w stronę ministra przepełnione troską i niepokojem pytania związane z przyszłością Lasów Państwowych, kierunkami rozwoju czy wreszcie dotyczące pojawiających się od czasu do czasu głosów nawołujących do sprywatyzowania tego olbrzymiego narodowego dobra.  Wśród zadających je byli zarówno przedstawiciele młodego pokolenia gdańskich leśników, jak i emerytowani dyrektorzy: Tadeusz Chodnik, Jan Musiałek i Edward Wójcik.

Odnosząc się do pomysłów związanych z prywatyzacją lasów, Janusz Zaleski powiedział, że spotkały się one z powszechną i wyraźną dezaprobatą społeczną i w chwili obecnej wydają się być odrzucone i nie budzące żadnych obaw. Pozostaje jedynie problem odszkodowań dla prywatnych właścicieli lasów odebranych im w wyniku socjalistycznych reform ustrojowych. Jednym z pomysłów rozwiązania tego problemu, zaproponowanym przez Ministerstwo Środowiska, jest przeznaczenie na ten cel ok. 35 tys. ha enklaw leśnych i sprzedanie ich za pośrednictwem Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Uzyskane z tej sprzedaży środki można by przeznaczyć na zaspokojenie przewidzianych ustawą o zadośćuczynieniu roszczeń byłych właścicieli. Powierzchnia ta (średnio po 5 ha na jedno leśnictwo) nie spowoduje istotnego uszczerbku w majątku LP i dla gospodarki leśnej nie będzie miała praktycznie żadnego znaczenia.

Mówiąc o wizji przyszłości Lasów Państwowych, minister powiedział, że powinna się ona ukształtować w wyniku szerokiej dyskusji i wymiany poglądów. Z całą pewnością wizja ta powinna uwzględniać dostosowanie się leśnictwa do wymagań stawianych przez otoczenie, w tym także przez zmieniający się klimat. Coraz większą rolę odgrywać będą funkcje ochronne.

Podsumowując spotkanie, dyrektor  Widzimir Grus podziękował ministrowi Zaleskiemu za przyjęcie zaproszenia i udział w spotkaniu oraz powiedział: – Po 47 latach pracy odchodzę wkrótce z leśnictwa na emeryturę. Jestem pełen optymizmu, gdy patrzę na twarze leśników i obserwuję ich pracę. Jestem spokojny o przyszłość lasów.


Jacek Leszewski
Rzecznik prasowy RDLP w Gdańsku


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA