/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Pierwsze posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych

Lasy Państwowe

Autor: Anna Malinowska
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2009-04-01


Polska gospodarka leśna w sytuacji światowego kryzysu gospodarczego, zapisy znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody w aspekcie sieci Natura 2000 na obszarach leśnych, poddawanie planów urządzania lasu ocenie oddziaływania na środowisko oraz zmiana procedur ich zatwierdzania – takie tematy poruszył Marian Pigan, otwierając inauguracyjne posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych 20 marca 2009 r.

Tomasz Wójcik – zastępca dyrektora generalnego LP ds. organizacji i marketingu, przedstawił członkom Kolegium analizę pozyskania, sprzedaży,  cen drewna i stanu zapasów podstawowych grup sortymentów drewna, począwszy od początku 2007 r. Na podstawie średnich cen sprzedaży drewna w LP w latach 2000-2009 pokazał wpływ cyklu koniunktury gospodarczej na ceny surowca. Omówił wyniki internetowych przetargów ograniczonych oraz systemowej aukcji internetowej w aplikacji e-drewno w pierwszym półroczu 2009 r.

Marian Pigan odniósł się do obecnej sytuacji na rynku drzewnym w kontekście obszarów Natura 2000. Zwrócił uwagę na fakt, że będzie konieczne osiągnięcie kompromisu pomiędzy funkcjami gospodarczymi i ochronnymi. Należy uwzględniać postulaty organizacji ekologicznych, ale również interesy gospodarcze kraju (w tym przemysłu drzewnego) dotyczące ilości surowca na rynku. – Stroną w działaniach związanych z siecią Natura 2000 musi być przemysł drzewny – podkreślił dyrektor Pigan.

Anna Paszkiewicz zaprezentowała członkom Kolegium wyniki ekonomiczne LP za 2008 r. w odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego. Dokonała analizy zagadnień płacowych i zatrudnienia, przy czym zaznaczyła, że LP nie zakładają zwiększenia zatrudnienia w 2009 r.

Marek Berft – p.o. naczelnika Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu, zaprezentował analizę realizacji zadań z zakresu hodowli lasu w 2008 r. Przytoczył wyniki badań rekomendujące wykonywanie zadań hodowlanych również w okresie jesiennym. Omówił trudności w realizowaniu Krajowego Programu Zwiększania Lesistości Kraju z powodu małej podaży gruntów do zalesień. Przypomniał o zarządzeniu DGLP o nowym sposobie liczenia kosztów produkcji szkółkarskiej. W związku z koniecznością ograniczania kosztów wskazał na możliwości ich zmniejszenia w odnowieniach, zalesieniach i poprawkach. Poinformował, że dotacja budżetowa na 2009 r. na realizację zadań z art. 54 ustawy o lasach wynosi 18,2 proc. kwoty przyznanej w 2008 r.

Aldona Perlińska – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu, zapoznała członków Kolegium z wynikami realizacji zadań ochrony lasu, przyczynami pożarów, ich ilością oraz podejmowanymi działaniami zapobiegawczymi. Przedstawiła działania LP mające na celu zapobieganie szkodom wyrządzanym przez zwierzynę, populacje szkodliwych owadów oraz choroby grzybowe.

O działaniach z zakresu ochrony przyrody, prowadzonych przez LP w 2008 r., poinformowała Małgorzata Czyżewska z Wydziału Ochrony Przyrody. W 2008 r. powstało 18 nowych rezerwatów na terenie LP. Kontynuowano również inwentaryzację przyrodniczą, której wyniki zostały wprowadzone do systemu Invent. Uczestniczono w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i tworzeniu ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Obecnie konsultowane są akty wykonawcze do tych ustaw – RDLP mogą zgłaszać do nich uwagi. Dyrektor generalny LP podkreślił, że z ogromnego dorobku Lasów Państwowych w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej korzystają wojewódzkie zespoły ds. obszarów Natura 2000. Według dyrektora Pigana wiedzę tę należy aktywnie wykorzystać w pracy wojewódzkich zespołów specjalistycznych.

Na zakończenie obrad dyrektor generalny LP poinformował o zbliżających się krajowych obchodach jubileuszu 85-lecia Lasów Państwowych, powiązanych z odsłonięciem pomnika Adama Loreta 17 czerwca 2009 r. Ze względów oszczędnościowych LP zrezygnowały z uroczystości jubileuszowych na szczeblu regionalnym.


Anna Malinowska
Rzecznik prasowy LP

***

Kolegium Lasów Państwowych jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora generalnego LP. Członkowie Kolegium powoływani są przez dyrektora generalnego spośród przedstawicieli nauki, stowarzyszeń i organizacji społeczno-zawodowych, działających w leśnictwie i ochronie przyrody, dyrektorów RDLP, nadleśniczych, kierowników zakładów oraz leśniczych. Kolegium Lasów Państwowych liczy 44 członków. Dyrektor generalny przedstawia Kolegium, w celu wyrażenia opinii, projekty planów rozwoju i polityki LP, plany gospodarczo-finansowe, zmiany prawne i organizacyjne LP, a także raporty o stanie lasów.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz