/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Przemysł przerabiający drewno ma wspólną reprezentację

PIGPD

Autor: Bogdan Czemko
Źródło: PIGPD
Data: 2009-03-05


Dzięki porozumieniu stowarzyszeń reprezentujących wszystkie sektory przemysłu zajmującego się przetwórstwem surowca drzewnego, powołany został Zespół Negocjacyjny Przemysłu Drzewnego przy PIGPD. Jego celem jest wypracowanie i doprowadzenie do wdrożenia sprawiedliwego i zgodnego z prawem systemu sprzedaży drewna okrągłego pozyskiwanego z lasów Skarbu Państwa i dystrybuowanego przez PGL Lasy Państwowe.

Fot. Drewno.pl

KOMUNIKAT
o powołaniu Zespołu Negocjacyjnego Przemysłu Drzewnego przy PIGPD

 

Informujemy, że w dniu 03.marca 2009r. podczas spotkania w Poznaniu podpisane zostało Porozumienie o Współpracy pomiędzy następującymi organizacjami działającymi w przemyśle drzewnym:
- Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego, reprezentującą przemysł tartaczny i branże z nim związane,
- Stowarzyszeniem Papierników Polskich, reprezentującym przemysł celulozowo – papierniczy,
- Stowarzyszeniem Producentów Płyt Drewnopochodnych, reprezentującym producentów płyt wiórowych, pilśniowych i sklejek,
- Polskim Komitetem Narodowym EPAL, reprezentującym producentów palet,
- Stowarzyszeniem Klub Drzewny, reprezentującym dużych producentów tarcicy i wyrobów dla  ogrodów.

Porozumienie to formalnie powołało do życia Zespół Negocjacyjny Przemysłu Drzewnego przy PIGPD, reprezentujący wszystkie gałęzie tego przemysłu. Jego celem jest wspólne wypracowanie i doprowadzenie do wdrożenia sprawiedliwego i zgodnego z prawem systemu sprzedaży drewna okrągłego pozyskiwanego z lasów Skarbu Państwa i dystrybuowanego przez PGL Lasy Państwowe. Prace te będą przez sygnatariuszy Porozumienia współfinansowane a ich obsługi podjęła się PIGPD.
W Porozumieniu zapisano m. in. że „Zadaniem Zespołu będzie inicjowanie i koordynacja współpracy pomiędzy uczestniczącymi w nim organizacjami, mające umożliwić:
a/. Wspólne wypracowanie rozwiązań dotyczących systemu sprzedaży drewna z lasów Skarbu Państwa, zabezpieczających interesy wszystkich gałęzi przemysłu drzewnego, szczególnie pod względem stabilizacji poziomu zaopatrzenia przedsiębiorstw i utrzymania rynkowego poziomu cen.
b/. Reprezentowanie wspólnie ustalonych celów podczas negocjacji z polskim rządem i Lasami Państwowymi, w tym ocenianie i opiniowanie wszelkich innych zgłaszanych rozwiązań i propozycji dotyczących rynku drewna, oraz podejmowanie działań niezbędnych dla ich poparcia, zmiany, lub odrzucenia
c/. Śledzenie bieżącej sytuacji na rynku drewna okrągłego i podejmowanie działań w celu jej poprawy, gdy zaistnieje taka konieczność.
d/. Realizacja innych wspólnie ustalanych celów i zadań, wynikających z bieżącej sytuacji.”

Ustalono również, że aby zapewnić pracom Zespołu jawność i otwartość, każda z zainteresowanych osób, organizacji lub instytucji, również nie wchodzących w skład Zespołu, będzie mogła kierować do niego wszelkie uwagi i propozycje związane z jego celami i zadaniami.
Podstawowy skład Zespołu stanowią następujące osoby, wydelegowane przez swoje organizacje: Sławomir Wrochna, Bogdan Czemko (PIGPD), Jacek Kulis (SPP), Tadeusz Kosień (SPPD), Kazimierz Czapiewski (EPAL), Norbert Dowejko (SKD). Przewodniczącym Zespołu został jednomyślnie wybrany przedstawiciel PIGPD – Sławomir Wrochna

Zebrani zgodzili się, że główne stojące przed nimi zadania to uzyskanie wieloletniej stabilności zaopatrzenia wszystkich przedsiębiorstw, dużych i małych, w surowiec drzewny, co zapewnić mogą tylko długookresowe umowy, oraz stworzenie mechanizmu ustalania cen drewna gwarantującego ich racjonalny poziom w każdej sytuacji.
Ustalono plan i harmonogram prac Zespołu przyjmując, że ich zakończenie, pozwalające na sprzedaż drewna wg nowych zasad na 2010r., powinno nastąpić do dn. 30 września br. Mają one doprowadzić do opracowania popieranego przez cały przemysł systemu sprzedaży, osadzonego w nowych ramach prawnych.
Ustalono też, że po etapie rozpoznawania możliwości wprowadzenia projektowanych rozwiązań od strony formalnej, prawnej i politycznej, nasze działania będą na bieżąco konsultowane ze stroną rządową i Lasami Państwowymi, m. in. z wykorzystaniem Zespołu Leśno-Drzewnego powołanego przez LP.
Wybrana została grupa robocza, w składzie: S. Wrochna, B. Czemko, J. Kulis, która niezwłocznie podejmie działania zgodnie w przyjętym planem i harmonogramem, korzystając z pomocy i możliwości posiadanych przez wszystkie organizacje.

Zespół omówił również bieżącą sytuację na rynku drewna oraz odniósł się do niedawnych sugestii LP, dotyczących możliwości korekty zasad sprzedaży w II półroczu br. Wszystkie organizacje przyjęły wspólne stanowisko stwierdzając, że konieczne zmiany dotyczą wyłącznie poziomu cen minimalnych, które muszą zostać znacznie obniżone. Natomiast sprzedaż drewna w II półroczu powinna przebiegać w oparciu o te same rozwiązania, jakie obowiązywały w I półroczu.  

Na zakończenie zadecydowano o upublicznieniu informacji o powołaniu Zespołu Negocjacyjnego za pośrednictwem prasy i Internetu oraz przez jej rozesłanie pocztą e-mailową, w tym do jednostek LP.

W imieniu Zespołu Negocjacyjnego Przemysłu Drzewnego przy PIGPD
Bogdan Czemko
Dyrektor Biura PIGPD

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA