/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
Surowiec drzewny

Ceny drewna są zbyt wysokie dla przemysłu

PIGPD

Autor:
Źródło: PIGPD
Data: 2009-02-14


Przemysł drzewny bankrutuje, a Lasy Państwowe - wbrew porozumieniu zawartemu w grudniu - nie obniżają cen. Bonifikaty na drewno miały objąć surowiec sprzedawany od początku nowego roku. Choć mija połowa kwartału, niższych cen wciąż nie ma. PIGPD wystąpiła do dyrektora generalnego Lasów Państwowych - Mariana Pigana, premiera rządu - Donalda Tuska oraz ministra Michała Boniego w sprawie obniżenia cen surowca drzewnego. Przedsiębiorcy domagają się również wyrównania cen surowca pomiędzy poszczególnymi nadleśnictwami. Różnice w cenach drewna tej samej klasy dochodzą do 25%.

Ceny drewna z LP są zbyt wysokie dla polskiego przemysłuCeny drewna z LP są zbyt wysokie dla polskiego przemysłuFot. Drewno.pl

G-19/02/2009

Poznań, dn. 12.02.2009r.

Szanowny Pan
Marian Pigan
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Informujemy uprzejmie, że na posiedzeniu w dn. 12 lutego br. Rada Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego sformułowała swoje stanowisko w sprawie oczekiwanych bonifikat ceny drewna okrągłego .
Pozwalam sobie przekazać je Panu.

1. Skala narastającego kryzysu powoduje, że obniżenie cen drewna ukształtowanych systemem cen minimalnych i późniejszymi procedurami sprzedaży musi być o znaczącej skali. Podtrzymujemy nasze wcześniej przekazane stanowisko, że jeśli ceny te nie będą zmniejszone do poziomu 145 zł za klasę WC01 (sosna), nie należy się spodziewać żadnego znaczącego ożywienia rynku. Nie ma tu znaczenia obłożenie ofertami zakupu przedstawionego do sprzedaży drewna (i tak w istotnym stopniu niepełne), gdyż przedsiębiorstwa nie będą w stanie odebrać zbyt drogiego drewna (którego zakup obecnie tylko sobie zagwarantowały), lub za nie zapłacić. A przecież zagwarantować sobie musiały, bo innego źródła zakupów tego surowca w Polsce nie ma. W tej sytuacji nie obniżenie lub zbyt małe obniżenie cen oznaczać może, że jednostki Lasów Państwowych wykorzystują swą dominującą pozycje rynkową do utrzymania cen nadmiernie zawyżonych, co oznaczałoby naruszenie ustawy antymonopolowej i prawdopodobną interwencję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Grozi nam też powtórzenie się sytuacji z 2001r., gdy narzucony przez LP system sprzedaży przetargowej wygenerował  wysokie, cieszące leśników ceny, które następnie spowodowały załamanie się sprzedaży, upadek szeregu firm drzewnych a w ostatecznym efekcie – poniesienie przez Lasy Państwowe ogromnych, pierwszych w historii strat finansowych.
Oczekujemy więc, że nie powtórzy się błąd z tamtego okresu a obecnie przygotowywane bonifikaty spowodują obniżenie cen do wskazanego wyżej poziomu.

2. Stwierdzamy, że znaczne, przekraczające w szeregu wypadkach 25% różnice w cenie takich samych sortymentów, występujące w różnych jednostkach LP oznaczają, że dochodzi tu do nierównego potraktowania odbiorców, z których część, zmuszona do kupowania droższego drewna, bez własnej winy może utracić konkurencyjność. Wprowadzany obecnie układ bonifikat stanowi ostatnią okazję aby sytuację tą naprawić i ceny spłaszczyć w takim stopniu, aby wspomniane różnice nie przekraczały ok. 5%. Zwracamy się więc, aby operację taką Pan przeprowadził, gdyż pozostawienie obecnej sytuacji bez zmian oznacza, że możemy mieć tu do czynienia z naruszeniem prawa konkurencji. Z pewnością doszłoby więc do zbadania tej sprawy przez UOKiK.

3. Podpisane przez Pana z przedstawicielami przemysłu w dn. 22 grudnia porozumienie w sposób absolutnie jednoznaczny stwierdza że, cytuję: „ Bonifikaty obejmą drewno zakupione w I i II internetowym przetargu ograniczonym oraz w tzw. systemowej licytacji w aplikacji e-drewno”. Oczekujemy wypełnienia tego ustalenia w pełni i objęcia bonifikatami również zakupów dokonanych od początku roku, do momentu wdrożenia omawianych ustaleń.

Sformułowane wyżej warunki zmian uważamy za niezbędne w obecnej, niezwykle trudnej  sytuacji gospodarczej. Wszyscy wiemy też, że obecnego problemu nie da się rozwiązać półśrodkami. Liczymy więc na Pańskie zdecydowane działania i jesteśmy sami gotowi na podobne działanie, aby pomóc  Panu we wprowadzeniu wyżej wskazanych rozwiązań wszelkimi dostępnymi nam środkami.
Podkreślamy, że skuteczne obniżenie cen drewna jest dziś sprawa tak ważną, że nie załatwienie jej oznaczałoby powrót do konfliktowej sytuacji sprzed lipcowej manifestacji przemysłu drzewnego i ogromnie utrudniłoby znalezienie poszukiwanego przez nas porozumienia.
W sprawie tej odrębnymi pismami zwrócimy się również do przedstawicieli polskiego rządu.


Z szacunkiem

Prezydent Izby
Andrzej Górski


Do wiadomości:
- Pan Donald Tusk – Premier, Przewodniczący Rady Ministrów
- Pan Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki
- Pan Michał Boni – Minister, Członek Rady Ministrów
- Pan Maciej Nowicki – Minister Środowiska
- Pan Aleksander Grad – Minister Skarbu Państwa
- Członkowie PIGPD
- Prasa krajowa i branżowa


*****IG-22/02/2009

Poznań, dn. 12.02.2009r

Pan Minister
Michał Boni
Członek Rady Ministrów

Szanowny Panie Ministrze,


   Przede wszystkim chcemy już na wstępie podkreślić, że niezwykle cenimy sobie pomoc, jaką uzyskaliśmy z Pana strony podczas trudnych, trwających już szereg ostatnich miesięcy, negocjacji z Lasami Państwowymi. Rozwiązania, które udało się wypracować w zakresie form sprzedaży drewna,  mimo istotnych utrudnień jakie  ostatnio tworzy sztywne stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dają nam szansę znalezienia w ciągu najbliższych miesięcy właściwego, ostatecznego rozwiązania. Oceniamy też, że kierownictwo Lasów Państwowych wykazywało w ostatnim czasie rzeczywistą wolę zakończenia starego konfliktu z przemysłem drzewnym.
   Bieżący problem jest jednak inny i bardzo poważny - dotyczy on ustalonych przez Lasy Państwowe jeszcze w ubiegłym roku cen drewna, które w obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego, narastającego tak gwałtownie i nieoczekiwanie, okazały się dużo  za wysokie. Jednak przyjęty przetargowy system sprzedaży  (przy braku jakichkolwiek innych alternatywnych źródeł zaopatrzenia), oparty o sztywne ceny minimalne,  uniemożliwił ich obniżenie przez samych przedsiębiorców w trakcie procedury zakupów. W tej sytuacji niezbędna jest teraz ich znacząca korekta, z której wprowadzeniem Lasy Państwowe jednak się wstrzymują, mimo już podpisanego porozumienia. Podkreślamy, że bez względu na to, czy obawy LP związane z prawnymi aspektami tej operacji są zasadne, czy nie, brak tej korekty, i to w znaczącej skali, oznacza to co oczywiste - załamanie się rynku drewna, narastające problemy finansowe przedsiębiorców i eskalację już bardzo widocznego procesu redukcji zatrudnienia w naszych zakładach. Bardziej szczegółowo problem przedstawia załączone pismo, skierowane do Dyrektora Generalnego LP. Jest to już nasze kolejne wystąpienie w omawianej sprawie.

   Znając skuteczność Pana Ministra, liczymy bardzo na osobiste zainteresowane się Pana tą tak ważną dla gospodarki kraju sprawą, tym bardziej, że problemy rynku drewna okrągłego są Panu już tak dobrze znane. Jesteśmy więc pewni, że  pomoc Pana  w znalezieniu przez PGL Lasy Państwowe rozwiązania wskazanego problemu, ponownie przyniesie oczekiwane efekty. Bez tego, prawdopodobne działania zdesperowanych przedsiębiorstw grożą nam praktycznie cofnięciem się do niedawnej, bardzo konfliktowej sytuacji  
Ze swej strony deklarujemy naszą pełną gotowość do współpracy w całym zakresie posiadanych możliwości.  

Andrzej Górski
Prezydent Izby


Zał.: nasze pismo znak IG-19/02/2009 do Dyrektora Generalnego LP


Do wiadomości:
- Pan Marian Pigan – Dyrektor Generalny PGL LP

*****IG-21/02/2009

Poznań, dn. 12.02.2009r

Pan Premier
Donald Tusk
Przewodniczący Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze,

W ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie zwracaliśmy się do Pana Premiera w czasem dramatycznej formie, kierując do Pana rąk nasze petycje, pisma, a ostatnio – List Otwarty, opublikowany w Rzeczpospolitej. Nie mamy jednak innego wyjścia, gdyż byt i rozwój polskiego przemysłu drzewnego zależy od polityki rynkowej państwowej jednostki organizacyjnej – PGL Lasy Państwowe, dysponującej na rynku naszego jedynego surowca - drewna okrągłego, niekwestionowaną monopolistyczną pozycją. Na działania tej jednostki Pan, jako Premier rządu ma z pewnością zasadniczy wpływ.
Ze swojej strony oceniamy, że kierownictwo Lasów Państwowych wykazywało w ostatnim czasie rzeczywistą wolę rozwiązania starego konfliktu z przemysłem drzewnym, dotyczącego form sprzedaży drewna, i to mimo istotnych utrudnień jakie tworzy sztywne stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Liczyliśmy więc dotąd, że z udziałem przedstawicieli zainteresowanych resortów, a zwłaszcza przy nieocenionej pomocy ministra Michała Boniego, w ciągu najbliższych miesięcy właściwe rozwiązania uda się wypracować.
Bieżący problem jest jednak inny i tak poważny, że stawia pod znakiem zapytania dotąd uzyskane efekty negocjacji. Dotyczy on ustalonych przez Lasy Państwowe jeszcze w ubiegłym roku cen drewna, które w obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego, narastającego tak gwałtownie i nieoczekiwanie, okazały się dużo  za wysokie. Jednak przyjęty przetargowy system sprzedaży  (przy braku jakichkolwiek innych alternatywnych źródeł zaopatrzenia), oparty o sztywne ceny minimalne, uniemożliwił ich obniżenie przez samych przedsiębiorców w trakcie procedury zakupów. W tej sytuacji niezbędna jest teraz ich znacząca korekta, z której wprowadzeniem Lasy Państwowe jednak się wstrzymują, mimo już podpisanego porozumienia. Podkreślamy, że bez względu na to, czy obawy LP związane z prawnymi aspektami tej operacji są zasadne, czy nie, brak tej korekty, i to w znaczącej skali, oznacza to co oczywiste – groźne załamanie się rynku drewna, narastające problemy finansowe przedsiębiorców i eskalację już bardzo widocznego procesu redukcji zatrudnienia w naszych zakładach. Bardziej szczegółowo problem przedstawia nasze załączone pismo, skierowane do Dyrektora Generalnego LP.
Liczymy bardzo na osobiste zainteresowane się Pana Premiera tą ważną dla gospodarki kraju sprawą i na pomoc Pana w znalezieniu rozwiązania przez PGL Lasy Państwowe wskazanego i narastającego problemu.
Ze swej strony deklarujemy naszą gotowość do współpracy w pełnym zakresie naszych możliwości.  

Andrzej Górski
Prezydent Izby

Zał.: nasze pismo znak IG-19/02/2009 do Dyrektora Generalnego LP

Do wiadomości:
- Pan Marian Pigan – Dyrektor Generalny PGL LP

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA