/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Centrozap: Skonsolidowane wyniki za 2008r.

Centrozap

Autor: dja
Źródło: Centrozap
Data: 2009-02-12


Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Centrozap SA za IV kwartały 2008r. wyniosły 31,842 mln zł, co oznacza wzrost o 65% w stosunku do roku ubiegłego.

Struktura GK CentrozapStruktura GK CentrozapFot. Centrozap

Niestety wzrost sprzedaży nie przełożył się na wyniki Grupy, która zanotowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 9,144 mln zł (2007: strata 2,226 mln zł) i stratę netto na poziomie 8,654 mln zł (2007: zysk 0,423 mln zł).

Strata netto Centrozapu zdaniem zarządu jest wynikiem budowania nowego potencjału Grupy Kapitałowej. Spółka ponosi wysokie koszty budowy nowych strumieni sprzedaży dostosowanych do nowej strategii, a spółki Grupy są przeważnie nowymi podmiotami (większość z nich zostało powołane w 2008 roku) wymagającymi poniesienia kosztów organizacji oraz budowy struktur.  

Aktualnie Grupa Kapitałowa Centrozap SA składa się z

CentroWoodKom Sp. z o. o. - ramach realizacji strategii rozwoju Grupy, Centrozap założył 06 września 2007r. spółkę CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą na terenie Republiki Komi, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Spółka ta pełnić ma funkcję podmiotu zarządzającego obszarem pozyskiwania i przetwarzania drewna. Obecnie Centrozap posiada posiada 70,0% udziału w kapitale zakładowym. Wartość nominalna tych udziałów wynosi 7.952.615,00 rubli.

CentroBudKom Sp. z o.o. - spółka zarejestrowana 19.02.2008 roku w Inspekcji Federalnego Urzędu Skarbowego dla m. Syktywkar w Republice Komi wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Centrozap posiada 100% udziałów w tej spółce, a jej kapitał zakładowy wynosi 20.023.500,00 rubli. Źródłem finansowania inwestycji przez Centrozap SA były środki własne w postaci wniesienia do CentroBudKom Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości mieszczącej się w Syktywkarze. CentroBudKom Sp. z o.o. jest podmiotem, którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru w zakresie administracji nieruchomościami Centrozapu na terenie Federacji Rosyjskiej.
 
Lesprodtorg Sp. z o.o. - 31.10.2007 roku CentroWoodKom Sp. z o. o. nabyła 70,0% udziałów w Lesprodtorg Sp. z o. o. z siedzibą w Syktywkarze, Republika Komi. Cena nabycia udziałów wyniosła 5880 rubli (586 zł w przeliczeniu na PLN) i została sfinansowana ze środków własnych CentroWoodKom Sp. z o.o. 9 października 2008 roku zarejestrowana została transakcja nabycia przez CentroWoodKom pozostałych  30,0% udziałów w spółce Lesprodtorg. Obecnie CentroWoodKom posiada 100,0% udziałów w spółce Lesprodtorg o wartości nominalnej 8400 rubli. Przejęta spółka jest firmą przemysłowo-handlową, która zajmuje się pozyskiwaniem i sprzedażą drewna na rynku Rosji i krajów Unii Europejskiej. Podmiot ten posiada znaczący udział w lokalnym rynku. Podstawowa działalność Lesprodtorg to handel hurtowy materiałami drewnianymi.
 
WoodInterKom GmbH  - spółka z siedzibą w Wiedniu, Austria została zawiązane przez Centrozap SA 30 września 2008 roku. Centrozap jest właścicielem 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, który wynosi 50.000 euro i w całości został opłacony gotówką ze środków własnych. Działalność WoodInterKom GmbH będzie ściśle związana z realizacją przez Grupę Centrozap SA Projektu inwestycyjnego w zakresie budowy Zakładu Głębokiej Przeróbki Drewna na terenie Republiki Komi w ramach "Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej". WoodInterKom stanowić będzie wiodący podmiot w zakresie realizacji tego projektu. Głównym celem zawiązania tej spółki jest maksymalne ograniczenie ryzyka podczas realizacji projektu - w tym szczególnie ryzyka politycznego. Grupa Centrozap SA nie wyklucza rownież uplasowania jednej z przyszłych emisji, które stanowić będą źródło realizacji Projektu Komi, na Giełdzie w Wiedniu. Jest prawdopodobne, że emisja taka będzie miała miejsce w 2009r.

Oprócz powyższych podmiotów w skład GK Centrozap wchodzą Centrozap Finanse Sp. z o. o. oraz Centrozap Russia S.A.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz