/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

PIGPD podejmuje działania w celu wprowadzenia systemu bonifikat

PIGPD

Autor: Sławomir Wrochna
Źródło: PIGPD
Data: 2009-02-09


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego stara się o wprowadzenie przez Lasy Państwowe wynegocjowanych bonifikat na drewno.

IG-15/02/2009


Poznań, dn. 02.02.2009r.

Szanowny Pan

Marian Pigan

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych


Szanowny Panie Dyrektorze,


Dramatyczna sytuacja ekonomiczna przemysłu drzewnego zmusza nas do podjęcia natychmiastowych działań.

Załamanie gospodarcze jest faktem, który z pewnością doprowadzi do bankructw szeregu firm z branży drzewnej (te przypadki już mają miejsce) a w dalszej konsekwencji odbiję się to również na kondycji Lasów Państwowych.

Jest Pan z pewnością świadomy, że wszelkie dostępne wskaźniki potwierdzają taką właśnie sytuację. Mimo tego, poniżej zwracamy uwagę na kilka z nich:

- produkcja tarcicy w listopadzie 2008r. (z tego momentu pochodzą dostępne dane GUS), to tylko 75,6% poziomu produkcji w listopadzie rok wcześniej. Zgodnie z naszymi obserwacjami, w kolejnych dwóch miesiącach doszło do dalszego, dramatycznego spadku tej produkcji.

- rentowność netto przemysłu tartacznego po trzech kwartałach 2008r. osiągnęła narastająco zaledwie 0,4%. Biorąc pod uwagę, że 2007r. kończyliśmy z rentownością 5,3 %, łatwo można wyliczyć, że już w III kwartale przemysł ten pracował „na minusie”. Następne miesiące nie przyniosły poprawy – wręcz przeciwnie, kryzys się pogłębił.

- za okres do listopada 2008r. eksport tarcicy i półfabrykatów z drewna litego był niższy o 21% od poziomu sprzed roku, a dla decydujących o efektach tej sprzedaży sortymentów iglastych aż o 26% . Ponownie – w kolejnych miesiącach zanotowano tylko pogorszenie się sytuacji.

- na polski rynek napływa po konkurencyjnych cenach tarcica i wyroby z innych krajów UE. Za okres I-III kwartał 2008 import ten wyniósł 135% wielkości sprzed roku a w wypadku wyrobów iglastych – 159% .


Zarówno rosnący, konkurencyjny import, jak i drastyczny spadek naszego eksportu świadczą, że rynki zagraniczne przestały być chłonne nawet dla własnej lokalnej produkcji. Sytuacja eksporterów stała się więc tak trudna, że nie pomógł jej skutecznie nawet obecny wysoki kurs Euro.

Przedsiębiorstwa podjęły już wszystkie dostępne im kroki zaradcze, redukując wszelkie możliwe koszty, w tym drastycznie zmniejszając zatrudnienie. Mimo braku rzetelnych danych statystycznych można ocenić, że pracę już straciło lub w straci w najbliższym czasie ok. 20% naszych pracowników. Pojawia się więc bardzo poważny problem socjalny, gdyż zwracam uwagę, że łącznie z meblarskim, cały przemysł drzewny zatrudnia aż 300 tys. ludzi.


W sytuacji globalnego kryzysu nie dziwi, że wszystkie dostępne dane mówią o postępującym już co najmniej od początku 2008r. spadku cen surowca drzewnego we wszystkich liczących się krajach UE. Dla przykładu – ceny drewna tartacznego sosnowego w Niemczech do jesieni spadły w stosunku do początku tamtego roku o 18 do 23%, świerkowego – 21%, w krajach nadbałtyckich o 21 do 23%, w Norwegii – o 18%. Tam właściciele lasów dostosowują się więc do kryzysowej sytuacji.

Ale w Polsce w grudniu 2008 ceny drewna okrągłego były praktycznie identyczne jak w grudniu 2007r.

Na przełomie roku doszło do kolejnej korekty cen surowca drzewnego w krajach UE. Mimo chwilowego braku na ten temat oficjalnych danych, informacje dostępne w prasie branżowej mówią o dalszych kilkunastoprocentowych redukcjach cen.


Sytuację tą można podsumować w prosty sposób, stwierdzając, że w 2009r. zachowanie przez polski przemysł drzewny możliwości kontynuowania jakiejkolwiek sprzedaży, przy zerowym zysku, zarówno na rynku krajowym jak i w eksporcie, zależy od możliwości znacznego obniżenia kosztów produkcji a w ślad za tym cen naszych produktów.

Szacujemy, że koszt wytworzenia tarcicy, dziś wynoszący przeciętnie 520 zł/m3, musi zostać obniżony co najmniej o 10%, czyli ok. 52 zł/m3. Bez bardzo znaczącego obniżenia kosztów zakupu surowca drzewnego, stanowiącego średnio 65% kosztów wytworzenia, jest to niemożliwe. Jeszcze raz potwierdzamy więc, że poziom cen drewna tartacznego, mierzony ceną wskaźnikowego sortymentu WC01 (sosna) winien obecnie wynieść nie więcej niż 145 zł/m3.


Zapewniamy Pana, że wszelkie dostępne nam opinie potwierdzają, że tylko ten poziom ceny pozwoli zintensyfikować sprzedaż drewna okrągłego w stopniu zapewniającym również Lasom Państwowym uzyskanie oczekiwanego poziomu przychodów. Niestety, tymczasem system cen minimalnych, narzucony przez Lasy Państwowe wykreował ceny te na znacznie wyższym poziomie, dochodzącym do 177 zł/m3, nie wspominając o ich absolutnie nieuzasadnionym zróżnicowaniu na mapie kraju.


Panie Dyrektorze,

Powaga sytuacji zmusza nas do ponownego przekazana, że oczekujemy od Pana wywiązania się z podpisanego przez Pana w dniu 22 grudnia porozumienia dotyczącego systemu bonifikat, które muszą objąć drewno sprzedane w efekcie już zakończonych procedur.

Oczekujemy, że obejmą one w maksymalnym, ustalonym procentowo zakresie wszystkich odbiorców drewna, co wyeliminuje zarzut o nierównym potraktowaniu części z nich a równocześnie pozwoli przynajmniej na częściowe spłaszczenie zbyt zróżnicowanych cen na te same sortymenty drewna.

Oczekujemy też, że bonifikaty te będą wprowadzone niezwłocznie po zakończeniu obecnie trwającej procedury sprzedaży, gdyż każde opóźnienie oznacza, że wystawiane są przez jednostki LP kolejne obciążenia za już odbierane drewno, oparte o zawyżone ceny.


Działania te w żadnej mierze nie mogą być ograniczane i opóźniane, gdyż od ich sprawnego przeprowadzenia zależy byt naszych przedsiębiorstw, ludzi zatrudnionych w tym przemyśle a w konsekwencji również samych Lasów Państwowych.

Nie dopuszczamy myśli, że mogłyby one być z jakiegokolwiek powodu zaniechane, gdyż oznaczałoby to nie tylko zerwanie podpisanych porozumień, o których powiadomione jest społeczeństwo i polski rząd oraz na których realizację czeka cały polski przemysł, lecz również zerwanie dialogu z tym przemysłem. Dialog ten, rozpoczęty w ubiegłym roku pod opieką i nadzorem Kancelarii Premiera RP, dziś daje nam historyczną szansę wypracowania takiego systemu handlu drewnem, który będzie skutecznie nam służył na długie lata. Zniszczenie takiej szansy byłoby zdarzeniem bez precedensu.

Wierząc więc na Pana wolę kontynuowania dalszych wspólnych działań, oczekujemy pilnie ustaleń co do skali, sposobu wprowadzenia i zakresu bonifikat ceny drewna okrągłego sprzedawanego przez jednostki LP.Z poważaniemSławomir Wrochna

Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego przy PIGPD

Do wiadomości:

- Pan Premier Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów

- Pan Michał Boni – Minister – Członek Rady Ministrów

- Pan Maciej Nowicki – Minister Środowiska

- Członkowie PIGPD – wszyscy

- prasa ogólnokrajowa i branżowa


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz