/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Budma 2009 - święto budownictwa - program targów

MTP

Autor:
Źródło: MTP
Data: 2009-01-06


Wg Pulsu Biznesu największymi targami w 2007 roku była poznańska BUDMA, która wówczas skupiła blisko 1400 wystawców prezentujących się na powierzchni niemal 37 000 m2. Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2009 stanowią świetną okazję do zapoznania się z najnowszymi propozycjami rynku dostawców dla branży budowlanej, ale nie tylko. Najbliższa edycja najważniejszego w tym regionie Europy wydarzenia dla budownictwa będzie wyjątkowo interesująca pod względem liczby zgłoszonych nowości, wśród których nie zabraknie rozwiązań pokazywanych po raz pierwszy w Poznaniu.

Fot. MTP

Targom towarzyszy również ciekawy program wydarzeń o charakterze branżowym, które dostarczają cennej wiedzy na temat wybranych zagadnień. Prócz wielu konferencji, seminariów i fachowych spotkań na zwiedzających targi z Poznaniu czekają ciekawe prezentacje, wystawy i widowiskowe przestrzenie specjalne.

PROGRAM TARGÓW BUDMA 2009:

19.01.2009 – poniedziałek

11:00-16:00  Ogólnopolska konferencja szkoleniowa nadzoru budowlanego w aspekcie ekspozycji wystawienniczej i wydarzeń targów BUDMA 2009 organizator: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

20.01.2009 – wtorek

10:00-15:00 IT w BUDOWNICTWIE - paw. 7 sala G
• 10:00-11:00 Jak rozwiązywać problemy firmy budowlanej poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych? organizator: XPLUS SA
• 11:00-12:00 Koszt budowy „W Cuglach”. Planowanie i kontrola realizacji inwestycji. organizator: KOMAKO
• 12:00-13:00 Wsparcie sprzedaży , budżetowanie, bilansowanie zasobów,  harmonogramowanie, rejestracja i rozliczanie kosztów budowlanych, kontrola budżetowa, zarządzanie personelem, wyposażeniem, zarządzanie zaopatrzeniem i finansami – prezentacja oprogramowania SIMPLE.BUD organizator: SIMPLE

11:00-16:00 Ogólnopolska konferencja szkoleniowa nadzoru budowlanego w aspekcie ekspozycji wystawienniczej i wydarzeń targów BUDMA 2009 organizator: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu - paw. 15, sala 403

11:00-11:30 Otwarcie targów BUDMA 2009 - paw. 3A

11:30-14:00 DZIEŃ INŻYNIERA BUDOWNICTWA - paw. 3, sala zielona

11:30-12:45 Ocena energetyczna i świadectwa energetyczne obiektów – wymagania i stan prawny. Moderator: prof. E. Szczechowiak

12:45-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:00 Modernizacja obiektów w celu podwyższenia klasy energetycznej a możliwości pozyskania środków na jej realizację. patronat: Ministerstwo Infrastruktury, Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizatorzy: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Bank Ochrony Środowiska, MTP paw. 6 sala konferencyjna

11:30-16:00 CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO paw. 6, sala konferencyjna
11:30-12:45 Seminaria specjalistyczne
• 11:30-12:00 Finansowanie inwestycji gminnych metodą trzeciej strony finansującej – Krzysztof Krajewski, ISO Sp. z o.o.
• 12:00-12:30  Emisja obligacji komunalnych – czy warto? – Krzysztof Marczak, JST Region Warszawa, DnB NORD Bank Polska SA
• Pytania do ekspertów
• 12:30-12:45 Przerwa
13:00-15:00 Prezentacja Ogólnopolskich Programów Rozwoju Infrastruktury Sportowej
•  Lodowisko w każdym mieście
•  Pływalnia w każdej szkole
15:00 - 16:00 Sztuka budowania czyli jak z sukcesem wybudować nowoczesny obiekt sportowy
• Prezentacje najnowszych materiałów i technologii przez wystawców CBS organizatorzy: Polski Klub Infrastruktury Sportowej, MTP

12:00-14:00
Izolacyjność domów z bali – energooszczędne budownictwo drewniane – Wojciech Nitka, Centrum Budownictwa Drewnianego, Gdańsk paw.14B, sala A
Budować i mieszkać w zgodzie z naturą – domy drewniane prefabrykowane – Krzysztof Gnacikowski, Silesia, Siemianowice Śląskie organizator: Stowarzyszenia DOM DREWNIANY paw. 7, sala E+F 12:30-14:30paw.14B, sala A

12:30-14:30 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokości. organizator: Państwowa Inspekcja Pracy, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań paw.7, sala E+F

13:00-14:30 Recykling surowców mineralnych – nadzór jakościowy w sala niebieska procesie recyklingu materiałów budowlanych. Gospodarka budowlana – szanse i wkład w Europejskiej Wspólnocie Recyklingowej. referent: Dipl.-Geol. Ingo Schulz, prezes EQAR organizator: European Quality Association for Recycling e.V. (EQAR), Steinkamp International Conculting paw. 3 sala niebieska

13:00-14:00 Konferencja producentów, projektantów z Białorusi organizator: Białoruski Kompleks Architektoniczno-Budowlany paw. 14B, sala B

14:30-16:00 Promieniotwórczość naturalna w surowcach i materiałach budowlanych, techniki pomiarowe, aktualne przepisy prawne obowiązujące w Polsce i UE paw. 7, sala D
• Prezentacja mobilnego laboratorium spektrometryczno- dozymetrycznego CHIMERA Lab.
• Pomiar promieniotwórczości materiałów budowlanych
• Pomiar mocy dawki promieniowania gamma w budynku
• Pomiar stężenia radonu w powietrzu glebowym i w budynku
• Pomiar przepuszczalności gleby
• Pomiary próbek dostarczonych przez wystawców BUDMY
• Prezentacje:
     - Promieniotwórczość materiałów budowlanych
     - Aktualne przepisy prawne
     - Techniki pomiarowe i techniki redukcji zagrożeń radiacyjnych w budownictwie
organizator: Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków

21.01.2009 – środa

10:00-17:00 OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA GLAZURNIKÓW paw. 3 A, antresola organizator: Polskie Zrzeszenie Płytkarzy,

10:00-15:00 IT w BUDOWNICTWIE paw.7, salaG
• 10:00-11:00 Jak rozwiązywać problemy firmy budowlanej poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych? organizator: XPLUS SA
• 11:00-12:00  Koszt budowy „W Cuglach”. Planowanie i kontrola realizacji inwestycji. organizator: KOMAKO
• 12:00-13:00 SIMPLE.OKNA – rozwiązanie, które rzeczywiście usprawnia zarządzanie firmą produkującą stolarkę budowlaną. organizator: SIMPLE paw. 15, s. 402

10:00-12:00 XPLUS paw. 15, sala 402

10:00-12:00 budowlany.net paw. 14A, sala mała paw.

10:00-14:00 Nowoczesne rozwiązania w budownictwie jednorodzinnym na przykładzie domu LUMINA HOUSE. organizator: Pracownia Projektowa ARCHIPELAG paw. 7, sala A

11:00-13:00 DZIEŃ ARCHITEKTURY - KRAJOBRAZ, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ARCHITEKTURA paw.3, sala zielona
• Architektura inspirowana naturą, projektowanie w dialogu z otoczeniem. Jak zasady zrównoważonego rozwoju oraz fakt zmian klimatycznych mogą i powinny wpływać na projektowanie dla przyszłości?
• Odpowiedzialność państwa, samorządu terytorialnego i każdego obywatela za ład przestrzenny, będący warunkiem realizacji konstytucyjnego zapisu o zrównoważonym rozwoju
• Pola odpowiedzialności za jakość otoczenia z punktu widzenia profesjonalistów, urzędów, inwestorów, użytkowników; udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu przestrzenią jako wyraz demokracji w praktyce organizatorzy: SARP, MTP

11:00-15:30 Instytut Techniki Budowlanej dla środowiska. paw. 14 B, I ptr.
• Czyste środowisko – komfort życia – Anna Wiejak, ITB
• Czyste środowisko – efektywne wykorzystanie energii – Robert Geryło, ITB
• Czyste środowisko – recykling – Grażyna Bundyra, ITB
• Czyste środowisko – oceny ekologiczne – Michał Piasecki,
ITB organizator: Instytut Techniki Budowlanej

11:00-15:00 Drogi i chodniki z bruku betonowego. paw. 14 A, sala duża
• 11:00-13:00 Otwarcie seminarium – prezes SPBKD
• Rynek betonowej kostki brukowej w Polsce – Marcin Peterlik, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
• Nowoczesne metody układania kostki brukowej na gruntach rodzimych stabilizowanych spoiwem SILMENT – prezentacja firmy ROWIS-SYSTEM
• Betonowa kostka brukowa w architekturze krajobrazu– Rafał Mroczkowski, SARP Oddz. Warszawski, sekcja Architektury Krajobrazu
• Nowa generacja maszyn i obiegu technologicznego JADAR TECHMATIK – prezentacja firmy JADAR TECHMATIK
• 13:00-13:10 Przerwa
• 13:10-14:30 Czy powinniśmy bać się wykwitów? –Marek Gawlicki, AG-H  Kraków
• Ochrona betonu w każdych warunkach – prezentacja firmy SCHOMBURG POLSKA
• Betonowa kostka brukowa wyrobem ekologicznym – Grzegorz Łój, AG-H Kraków, Doradztwo Techniczne SPBKD
• Ekonomia i ekologia w produkcji betonu – prezentacja firmy ELTUR-WAPORE Sp. z o.o.
14:30-14:50 • Wręczenie statuetek i certyfikatów Znaku Jakości SPBKD – TRWAŁA KOSTKA – GWARANCJA JAKOŚCI
14:50• Zakończenie seminarium
organizatorzy: Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej

11:00-14:30 Dachy płaskie i tarasy – jak uniknąć błędów wykonawczych? paw.7, sale E + F organizatorzy: ARDO, MTP partner merytoryczny: DAFA, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad

CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO paw. 6, sala konferencyjna
11:00-12:30 Seminaria specjalistyczne  
• 11:00-11:20 Proces projektowy w procesie inwestycyjnym. Skutki ekonomiczne i organizacyjne nieuzasadnionego skrócenia czasu trwania projektu – Przemysław Łośko, Modern Construction Design Sp. z o.o.
• 11:20-11:40 Zarządzanie infrastrukturą sportową na przykładzie Hali O2 w Londynie oraz stadionu wielofunkcyjnego w Grenoble – Wojciech Majeran, Ciszewski Marketing Sportowy Sp. z o.o.
   - Zintegrowany system – bajka o żelaznym wilku czy nieubłagana konieczność
   - „One card – one experience” – jedna karta, która otwiera sezam doświadczeń sportowych
   - CRM – tylko dla Twojej przyjemności
• 11:40-12:00 Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji w dziedzinie sportu i rekreacji – Grzegorz Rosik, Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.
• 12:00-12:30 Wpływ zmian nowelizacyjnych z IX. 2008 na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Ewa Żak, Ewa Żak Konsulting
• 12:00-12:30 Przerwa Sztuka budowania czyli jak z sukcesem wybudować nowoczesny obiekt sportowy.
• 12:45-16:00 Prezentacje najnowszych materiałów i technologii przez wystawców CBS organizatorzy: Polski Klub Infrastruktury Sportowej,

11:30-15:00 Forum Nowoczesnych Technologii. W zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.  MTP paw. 11
14:00-15:00 Innowacyjne i ekologiczne rozwiązania materiałowe, technologiczne i konstrukcyjne dla budownictwa zrównoważonego. Wręczenie statuetek TopBuilder za najlepsze i innowacyjne produkty. organizatorzy: miesięcznik BUILDER,

1:00-14:00 IDEALNY DACH  paw. 14B, sala mała

11:00-15:00 POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW PŁYT WARSTWOWYCH paw. 14B, sala 302

12:00-13:00 Związek POLSKIE OKNA I DRZWI Konferencja prasowa  Centrum Prasowe paw. 10

12:00-15:00 Nowe regulacje w procesie inwestycyjnym.  paw. 14 B, sala C
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowe procedury przy ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Artur Kawicki, FWB
• Zgoda urbanistyczna – nowe pojęcie w prawie – Mariola Berdysz, EIPB
• Prawo budowlane po zmianach – Krzysztof Antczak, Mariola Berdysz, FWB organizator: Fundacja Wszechnicy Budowlanej, Europejski Instytut Prawa Budowlanego  

12:00-14:00 IDMnet paw. 14 B, sala B

13:00-15:00 Ochrona przed hałasem w projekcie, realizacji i odbiorze sala niebieska budynku paw. 3, sala niebieska
• Ochrona przed hałasem w obowiązujących przepisach i normach
• Braki i błędy w projektowaniu przegród budowlanych w zakresie ochrony przed hałasem • Błędy w wykonawstwie pogarszające izolacyjność akustyczną przegród budowlanych
• Wpływ hałasu i drgań na zdrowie psychiczne człowieka
• Kierunki działań niezbędne do poprawy istniejącego stanu – kontrola i odpowiedzialność
organizator: Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa współorganizatorzy: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, MTP patronat medialny: MURATOR, IZOLACJE  

13:00-16:00 POLSKIE ZRZESZENIE PŁYTKARZY Sala Kongresowa
Seminarium + lunch scena Aleja Lipowa lub paw. 3

??? Rozstrzygnięcie konkursu DYSTYBUTOR MASZYN BUDOWLANYCH scena Aleja Lipowa lub paw. 3A
organizator: wydawnictwo „Inwestor Budowlany”

14:00-15:00 Wentylacja w budynkach energooszczędnych. Uwarunkowania techniczne i jakość wykonania instalacji. paw. 7, sala D
• Wpływ wentylacji na ocenę energetyczną budynków
• Wady wentylacji
• Wytyczne techniczne do stosowania systemów wentylacji z odzyskiem ciepła organizator: stowarzyszenie POLSKA WENTYLACJA

14:00-17:00 ŚWIĘTO PRZYJACIÓŁ PROFILI  paw. 14 B, II ptr.
Gala finałowa IV. edycji konkursu PRZETARGI DLA NAJLEPSZYCH – LIDER EKO-INWESTYCJI
organizator: redakcja „Profile”

14:00-17:00 NORMSTAHL paw. 14 B sala A
Spotkanie firmowe paw. 3

15:00-18:00 LAST CALL FOR PLANET EARTH paw. 3, sala zielona
Prezentacja filmu, w którym wzięli udział uznani na świecie architekci, wypowiadając się na temat jak projektować, aby budynki nie szkodziły naturze. Po filmie odbędzie się dyskusja z udziałem jednego z zaproszonych architektów, występujących w filmie.

16:00-17:00 Gala wręczenia nagród  paw. 11
• ZŁOTY MEDAL MTP
• ACANTHUS AUREUS
• Konkurs im. Macieja Nowickiego

22.01.2009 – czwartek

10:00-13:00 OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA GLAZURNIKÓW paw. 3 A, antresola
organizator: Polskie Zrzeszenie Płytkarzy, MTP

10:00-15:00 IT w BUDOWNICTWIE paw. 7, sala G
• 10:00-11:00 Jak rozwiązywać problemy firmy budowlanej poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych? organizator: XPLUS SA
• 11:00-12:00 Koszt budowy „W Cuglach”. Planowanie i kontrola realizacji inwestycji. organizator: KOMAKO
• 12:00-13:00 Wsparcie sprzedaży , budżetowanie, bilansowanie zasobów, harmonogramowanie, rejestracja i rozliczanie kosztów budowlanych, kontrola budżetowa, zarządzanie personelem, wyposażeniem, zarządzanie zaopatrzeniem i finansami – prezentacja oprogramowania SIMPLE.BUD. organizator: SIMPLE

10:00-12:00 XPLUS  paw. 15, s. 403

CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO paw. 6
10:00-15:00 Konkursy architektoniczne – najlepsza droga do dobrej architektury
• 10:00-12:00 Konkurs architektoniczny w praktyce Zamówien Publicznych – konkurs czy przetarg ? – Eliza Niewiadomska, prawnik, z-ca dyrektora Departamentu Inwestycji i Zakupów PGE
• 12:00-12:30 Przerwa kawowa  
• 12:00-12:30 Praktyka konkursów architektonicznych w Polsce na wybranych przykładach o Konkursy architektoniczne w Polsce i na świecie – arch. Wojciech Kaczóra
   - Udział w konkursach architektonicznych okiem architekta – dr arch. Roman Rutkowski
   - Organizacja konkursów architektonicznych – doświadczenia wrocławskie – arch. Piotr Fokczyński, architekt miejski
organizatorzy: Fundacja Twórców Architektury, MTP

10:30-14:00 Rozwiązania RUUKKI oparte na metalach w architekturze i budownictwie. paw. 7, sala C
• 11:00-11:30 Cor-Ten® i powłoki specjalne w architekturze
• 11:30-12:00 Wsparcie projektowe Ruukki dla architektów i projektantów konstrukcji
• 12:00-12:30 Odporność ogniowa dachów płaskich. Wymagania i badania
• 12:30-13:00 Odporność ogniowa – systemy ścienne i dachowe Ruukki
organizator: Ruukki Polska Sp. z o.o. współorganizator: Instytut Techniki Budowlanej

11:00-20:00 DZIEŃ URBANISTY paw.3, sala zielona
• Otwarcie konferencji – marszałek Marek Woźniak Małe i średnie ośrodki miejskie i wiejskie
• PRAWO I EKONOMIA
   1. Prawne aspekty zagospodarowania przestrzennego – prof. Marek szewczyk, UAM Poznań, Wydział Prawa i Administracji
   2. Regiony zakładnikami metropolii – Marek Bańczyk, Konsorcjum Metropolia Poznan
   3. Metropolie a otoczenie – relacje prawne i polityczne – Łukasz Mikuła, UAM Poznań, Instytut Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
• Ogłoszenie wyników XVIII konkursu MOJA WIELKOPOLSKA. Otwarcie wystawy.
• CZŁOWIEK I PRZESTRZEŃ
   1. Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej – dr hab. Jacek Kotus, UAM Poznań, Instytut Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej    
   2. Regionalne planowanie przestrzenne w Wielkopolsce – poznańskie obszar metropolitalny a małe i średnie miasta – Adam Derc, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego
   3. Tożsamość miasta w dobie globalizacji – dr inż.arch. Radosław Barek, PP, Wydział Architektury
   4. Problemy rewitalizacji małych miast i wsi – Marcin Radeberg-Skorzysko, UW w Poznaniu, Delegatura w Pile patronat: Ministerstwo Infrastruktury
organizatorzy: Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu, MTP partnerzy: Oddział SARP w Poznaniu; Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów we Wrocławiu, UAM Poznań, Politechnika Poznańska, UM Poznań.
 
11:00-13:00 Nowoczesne technologie wykonawcze w budownictwie a zarysowania ścian. Przyczyny, prawidłowe rozwiązania konstrukcyjne. paw. 3, sala niebieska
• Wpływ konstrukcji i technologii wykonania budynku na zarysowanie ścian
• Szkielet żelbetowy – rozwiązania problemów z punktu widzenia architekta i konstruktora
• Prawidłowe zastosowania konstrukcji murowych we współczesnym budownictwie
• Konstrukcja murowa i szkielet żelbetowy – wady i zalety
organizator: Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

11:00-14:00 Nowoczesne podłogi z drewna. Rynek. Technologie. Wykonawstwo. paw. 14B, sala B
• 11:00-11:10 Powitanie
• 11:10-11:40 Podłoga z drewna a konstrukcja budowli: wzajemne oddziaływanie
• 11:40-12:10 Nowoczesne technologie w produkcji podłóg warstwowych
• 12:10-12:40 Nowoczesne metody wykańczania powierzchni podłóg z drewna
• 12:40-13:00 Przerwa
• 13:00-13:30 Rynek parkietów w Europie
• 13:30-14:00 Dyskusja i podsumowanie
organizator: Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego patronat: Polska Izba Przemyslowo-Handlowa Budownictwa, Instytut Technologii Drewna patronat medialny: czasopismo „Podłoga”, „Gazeta Drzewna”

11:00-14:30 Dachy płaskie i tarasy – jak uniknąć błędów wykonawczych? paw. 7. sale E + F
organizatorzy: ARDO, MTP partner merytoryczny: DAFA, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad

11:30-13:00 DZIEŃ DEKARZA paw. 15, sala kongresowa
VIII Kongres Dekarzy Polskich + Pokazy Sztuki Dekarskiej
organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy,

12:00-13:00 Dom pasywny – inwestycja w przyszłość MTP paw. 14 B, sala A
• Trendy rozwojowe budownictwa pasywnego w Polsce
• Certyfikacja domów pasywnych a regulacje prawne
• Certyfikowany dom pasywny – w praktyce organizator: wydawnictwo Przewodnik Budowlany Centrum Prasowe paw. 10

12:00-13:00 Konferencja prasowa BUDMA 2009 Centrum Prasowe paw. 10

13:00-14:30 RZEMIEŚLNICZE FORUM BUDOWLANE paw. 7, sala D
Rewitalizacja obiektów zabytkowych
organizatorzy: Związek Rzemiosła Polskiego, Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych, MTP

13:00-14:00 OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA GLAZURNIKÓW paw. 3 A, scena
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród

13:00-15:30 KUPIEC ROKU - wręczenie nagród  paw. 5 - WTC
organizator: Stowarzyszenie im. E.Kwiatkowskiego

15:00-19:00 DZIEŃ DYSTRYBUTORA paw.11
RANKING MAREK BUDOWLANYCH 2008
RANKING DYSTRYBUTORÓW ROKU 2008
organizator: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, MTP

17:30-19:00 BUSINESS MIXER  paw. 5 - WTC
organizatorzy: Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Oddz. Poznań, WTC Poznań

23.01.2009 – piątek
9:00-17:00 INTERCHEMOL WTC, sala 112

10:00-15:00 IT w BUDOWNICTWIE paw. 7, sala G
• 10:00-11:00 Jak rozwiązywać problemy firmy budowlanej poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych? organizator: XPLUS SA
• 11:00-12:00 Koszt budowy „W Cuglach”. Planowanie i kontrola realizacji inwestycji. organizator: KOMAKO
• 12:00-13:00 Wsparcie sprzedaży , budżetowanie, bilansowanie zasobów, harmonogramowanie, rejestracja i rozliczanie kosztów budowlanych, kontrola budżetowa, zarządzanie personelem, wyposażeniem, zarządzanie zaopatrzeniem i finansami – prezentacja oprogramowania SIMPLE.BUD. organizator: SIMPLE

Budma 2009 - święto budownictwa - program targów (Zdjęcia: 2)


Liczba wyświetleń: 6410


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA