/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

List otwarty przemysłu drzewnego do Premiera

Drewno.pl

Autor:
Źródło: Drewno.pl
Data: 2008-12-16


Organizacje skupiające przedsiębiorców przemysłu drzewnego skierowały kolejny apel do Premiera Donalda Tuska z prośbą o kontrolę i interwencję w sprawie cen i zasad sprzedaży surowca drzewnego narzucanych przez Lasy Państwowe.

Poznań, dn. 12.12.2008 r.

Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej


                                                      Szanowny Panie Premierze!

   Zwracamy się do Pana w imieniu całego polskiego przemysłu drzewnego – trzeciej z największych gałęzi polskiej gospodarki, dającego 9% jej wartości sprzedaży i zatrudniającego 300 tysięcy pracowników. Bazą do naszej produkcji jest drewno z polskich lasów, prawie w całości należących do Skarbu Państwa i zarządzanych przez państwową jednostkę organizacyjną – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, będącą niekwestionowanym monopolistą na rynku surowca drzewnego.

   Jest niespotykanym paradoksem, że działania właśnie państwowej jednostki w dramatyczny sposób pogłębiają najpoważniejszy od wielu lat kryzys, jaki dotknął tak ważny dla kraju przemysł.

   Lasy Państwowe już nie jeden raz narzucały nam ewidentnie zawyżone ceny drewna i krzywdzące przedsiębiorców zasady jego sprzedaży. Po wielu próbach negocjacji i naszych bezskutecznych apeli o pomoc rządu w znalezieniu właściwych rozwiązań systemowych, latem tego roku przemysł drzewny powiedział „dość”. W lipcu br. odbyła się pod oknami Pana Kancelarii liczna, pokojowa manifestacja, która miała zwrócić Pańską uwagę na nasze nierozwiązane problemy i na samowolę Lasów Państwowych. Sądziliśmy, że rozmowy, jakie potem nastąpiły pod wysokim nadzorem Pana przedstawicieli, zakończą się kompromisem. Tak się nie stało.

   Lasy Państwowe, ignorując nasze postulaty i wypaczając ustalenia, nawet te zawierane przy udziale Pana przedstawicieli, wprowadziły kilka dni temu w życie zasady sprzedaży, które w naszej opinii stanowią klasyczne zachowanie i praktyki monopolisty na rynku. Co więcej, oferta sprzedaży drewna z zasobów LP na 2009 r. świadczy ewidentnie o uporczywym braku zrozumienia przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej naszych przedsiębiorstw, które coraz dotkliwiej podlegają wszystkim negatywnym skutkom wywołanym gwałtownie postępującą recesją. Wyrażamy zdumienie, że dynamicznie pogarszające się realia rynkowe w otoczeniu naszej branży, wywołane w ostatnim okresie przez gwałtowną dekoniunkturę gospodarczą w Europie i na świecie, nie spotykają się z właściwym zrozumieniem i elastyczną reakcją ze strony decydentów Lasów Państwowych. Narasta poważna obawa, że decydenci ci uchylają się od wspólnego obowiązku podejmowania pilnych działań, które pozwoliłyby zachować konkurencyjność wyrobów naszego przemysłu, zarówno na rynku krajowym, jak i na zagranicznym.

   Przemysł drzewny znalazł się w pułapce. Aby kupić dziś potrzebne mu drewno, musi zgodzić się na administracyjnie zawyżone ceny narzuconeprzez państwowego monopolistę. Ich arbitralne utrzymanie, pozostające w rażącej sprzeczności z zasadami logiki biznesowej, oznaczać będzie nieuniknione straty gospodarcze i utratę ciężko zdobytej w ostatnich latach pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Dla przemysłu tartacznego i paletowego ceny minimalne ustalone w LP przekraczają średnio aż o 14% rynkowy poziom cenowy. Pułap ceny minimalnej na masę drzewną dla krajowych fabryk celulozy, dla wytwórców płyt wiórowych i pilśniowych, dla producentów sklejek wyznaczony został o ok. 25% za wysoko.

   Z całą stanowczością podkreślamy, że żadne z naszych przedsiębiorstw nie złożyłoby oferty zakupu na drewno okrągłe, gdyby nie scenariuszswoistego „przymusu” cenowego, jaki został przygotowany przez Lasy Państwowe – syndrom wyłącznie polski. To sytuacja niemożliwa do zaakceptowania przez krajowy przemysł drzewny, kłócąca się z podstawowymi zasadami logiki biznesowej, jak i realizacją dobrych praktyk kupieckich. Zwracamy uwagę, że w ostatnim okresie notowane są znaczne spadki cen na drewno okrągłe na rynkach krajów europejskich, a także w świecie. Jednocześnie, w wyniku spadku zużycia i popytu konsumpcyjnego, szybko spada zapotrzebowanie i ceny na wyroby gotowe przemysłu drzewnego.

   Nasze środowisko gospodarcze nie akceptuje strategii działania LP, które gospodarując na majątku Skarbu Państwa, w imię realizacji własnego interesu komercyjnego, ignorując realia rzeczywistości rynkowej, planują swoją strategię rozwoju, która doprowadzi krajowy przemysł drzewny do nieuchronnej zapaści, niszcząc tym samym tysiące miejsc pracy na terenie całego kraju.

   Oznaczałoby to, że państwowa jednostka organizacyjna działa wbrew interesom polskiej gospodarki, i to w okresie szczególnych zagrożeń wobec dzisiejszego globalnego kryzysu gospodarczego.

   Szanowny Panie Premierze!
   W imieniu organizacji, które reprezentują polski przemysł drzewny i ze sobą współpracują, aby wypracować dobre dla gospodarki kraju rozwiązania, prosimy raz jeszcze o Pana osobistą pomoc i interwencję, aby ceny drewna okrągłego, sprzedawanego przez Lasy Państwowe z zasobów lasów należących do Skarbu Państwa doprowadzić w 2009 r. do poziomu umożliwiającego nam normalną produkcję.

   To problem dnia dzisiejszego – lecz aby się nie powtórzył, uważamy, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej musi ściślej kontrolować działania komercyjne podległej mu jednostki – Lasów Państwowych – które dziś bez dostatecznego nadzoru, dbając najwyraźniej tylko o własną wygodę i poziom płac, wydają na cele ustalane tylko przez siebie same aż 5 miliardów złotych rocznie. Ich działania nie powinny przecież szkodzić gospodarce kraju!

   Chcemy więc, aby już od najbliższych dni to właśnie rząd przejął kontrolę nad warunkami obrotu drewnem okrągłym, stanowiącym mienie państwowe, i nad mechanizmem ustalania jego cen.
   O podjęcie bardzo pilnych kroków w tym właśnie kierunku niniejszym do Pana Premiera występujemy.

Z szacunkiem i nadzieją na Pana skuteczne decyzje:
- Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych
- Stowarzyszenie Papierników Polskich
- Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
- Polski Komitet Narodowy EPAL
- Stowarzyszenie Klub Drzewny


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz