/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Europejski Tydzień Leśny

Lasy Państwowe

Autor: opr. JR
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2008-10-03


Od 20 do 24 października w całej Europie będzie trwał Tydzień Leśny. W Polsce w ramach obchodów będzie można lepiej poznać pracę leśników. Na terenie całego kraju otwartych zostanie m.in. większość izb edukacyjnych, ścieżek, wyłuszczarni, ośrodków hodowli zwierzyny. Organizowane będą seminaria, pikniki, grzybobrania i wiele innych imprez.

Fot. European Forest Week

Europejski Tydzień Leśny został ogłoszony przez ministrów odpowiedzialnych za lasy w 46 krajach europejskich podczas V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, która odbywała się od 5 do 7 listopada 2007 r. w Warszawie. Jego cele to:

Wspólne działania, mające na celu promocję trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej oraz prowadzące do włączenia innych sektorów do dialogu na temat międzysektorowych powiązań leśnictwa; Prezentacja możliwości wykorzystania potencjału lasów Europy w celu złagodzenia zmian klimatycznych, produkcji drewna i energii odnawialnej, ochrony zapasów czystej wody oraz przyrody;  Inicjatywa organizacji serii spotkań z udziałem różnych grup uczestników, włącznie z reprezentantami państwowego i prywatnego sektora leśnego oraz całego społeczeństwa europejskiego.

 

Lasy Europy wzbogacają nasze życie i pomagają uratować planetę

Pokrywają 44 proc. powierzchni lądowej Europy; wartość ta stale rośnie. Chronią przed zmianami klimatu przez ciągłe absorbowanie i magazynowanie szkodliwych gazów cieplarnianych. W naszym zmieniającym się klimacie drewno jest najstarszym odnawialnym źródłem materiału i energii; to wciąż najlepszy wybór w XXI wieku.

Powierzchnia lasów w Europie wzrosła do 13 mln ha w przeciągu ostatnich 15 lat. Odpowiada ona w przybliżeniu terytorium Grecji lub powierzchni ponad miliona boisk piłkarskich.

Zrównoważono zarządzane lasy wzbogacają nasze życie oraz środowisko na wiele sposobów. Stabilizują gleby, są środowiskiem życia roślin i zwierząt, oczyszczają wodę i powietrze, zatrzymują gazy cieplarniane, generują przychody, dostarczają miejsc pracy, oferują zdrowe miejsca wypoczynku i rekreacji. Zrównoważone zarządzanie lasami oznacza ich użytkowanie niepowodujące zmniejszania zasobów leśnych. Lasy Europy jednocześnie dostarczają wzrastającą ilość odnawialnego, niezawodnego surowca dla potrzeb budownictwa, produkcji mebli, wytwarzania energii, produkcji papieru i niezliczonej ilości innych dóbr codziennego użytku. Ilość drewna (zasobność) w lasach Europy wzrasta o ok. 360 mln m sześc. rocznie. Obecnie tylko dwie trzecie przyrostu rocznego jest pozyskiwane.

Lasy Europy chronią przed zmianami klimatu

Poprzez proces fotosyntezy drzewa wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery. Węgiel jest magazynowany w biomasie leśnej – w pniach, gałęziach, liściach, korzeniach oraz glebie leśnej. Lasy zarządzane w sposób zrównoważony nigdy nie przestają zatrzymywać węgla, jako że miejsce pozyskanych drzew zajmują nowe. Nawet po pozyskaniu (wycięciu drzew) produkty drzewne w dalszym ciągu magazynują węgiel.

Drewno jest również źródłem energii o niskiej emisji węgla – korzystniejszym dla planety niż używanie paliw kopalnych, których zasoby się kurczą.

Drewno najlepszym wyborem

Drewno jest naturalnym, odnawialnym surowcem. Trzeba zwiększyć jego wykorzystywanie jako surowca energetycznego, a także w miejsce innych, mniej przyjaznych środowisku surowców. Produkcja drewna pochłania mniej energii, a także emituje mniej dwutlenku węgla niż produkcja jakiegokolwiek spośród powszechnie stosowanych materiałów budowlanych. Ponadto drewno magazynuje węgiel tak długo, jak stoi skonstruowany z niego budynek. Używanie większej ilości drewna zamiast betonu, plastiku i stali może być znaczącym krokiem w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zastąpienie jednego metra sześciennego betonu odpowiadającą jej ilością drewna może ochronić przed emisją jednej tony dwutlenku węgla do atmosfery. Jest to w przybliżeniu ilość emitowana przez jeden średniej wielkości samochód w trakcie przejechania 3000 km. Ponadto drewno i produkty drzewne są łatwiejsze do ponownego wykorzystania i recyklingu.

Pracując wspólnie na rzecz lasów Europy

Leśny Tydzień jest przygotowywany wspólnie przez Komisję Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Ministerialną Konferencję nt. Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) oraz Europejską Komisję Gospodarczą (UNCE). Serie wydarzeń w całej Europie pokazują, co musi zostać zrobione, aby w pełni wykorzystać potencjał lasów Europy w celu złagodzenia zmian klimatycznych, produkcji drewna i energii odnawialnej, ochrony zapasów czystej wody oraz ochrony naszego środowiska.

Wydarzenie krajowe

W Polsce Europejski Tydzień Leśny organizują Lasy Państwowe przy szerokim wykorzystaniu istniejącej bazy edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów terenowych, takich jak leśne ścieżki dydaktyczne, leśne wiaty edukacyjne, ośrodki i izby edukacji leśnej czy punkty edukacji leśnej. Uzupełnieniem proponowanym w ramach imprezy o charakterze promocyjno-edukacyjnym mogą być seminaria, pogadanki, prelekcje, pokazy filmów o tematyce leśnej czy konferencje prasowe, a ponadto formy rekreacyjne typu pikniki leśne czy grzybobrania. Ponadto lokalnie będzie istnieć możliwość zwiedzenia obiektów leśnej techniki, jak wyłuszczarnie, poznania celów istnienia OHZ, zwiedzenia szkółek leśnych.

European Forest Week  - Oficjalna strona Europejskiego Tygodnia Leśnego (w języku angielskim)


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz