/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Przemysł przygotuje projekt zasad sprzedaży surowca drzewnego

PIGPD

Autor: Bogdan Czemko
Źródło: PIGPD
Data: 2008-10-02


Trwają rozmowy na temat przyszłorocznego systemu sprzedaży drewna. Do połowy października projekt alternatywny do propozycji Lasów Państwowych opracują i przedstawią przedstawiciele przemysłu drzewnego. Szczegóły toczących się rozmów PIGPD przedstawia w Komunikacie nr 12.

Fot. Drewno.pl

Poznań, 01.10.2008r.
PROTEST PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
Komunikat nr 12

Szanowni Państwo,

W dn. 30 września odbyło się uzgodnione spotkanie międzyresortowego zespołu zajmującego się sprawą nowelizacji zasad sprzedaży drewna w Polsce. Zwołał je minister Michał Boni, lecz  on sam w nim nie uczestniczył. Reprezentowany był przez swego przedstawiciela, sekretarza Zespołu Doradców Premiera – Jakuba Michałowskiego. Obok niego obecni byli przedstawiciele ministrów Skarbu Państwa, Finansów, Gospodarki oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a spotkaniu przewodniczył wiceminister środowiska, Janusz Zaleski. Obecny był też oczywiście dyrektor generalny LP Marian Pigan z licznymi współpracownikami. Nasza strona składała się z przedstawicieli wszystkich największych organizacji branżowych i była reprezentowana przez następujące osoby: Sławomir Wrochna - PIGPD - przewodniczący, Bogdan Czemko - PIGPD, Mirosław Florkiewicz - Związek Pracodawców PD, Kazimierz Czapiewski - EPAL + Związek Producentów Palet, Jacek Kulis - Stowarzyszenie Papierników, Maria Antoni Hikiert - Stowarzyszenie  Producentów Płyt, Grzegorz Majchrzak - Klub Drzewny.

Tu rzecz bardzo ważna: wszyscy ci nasi przedstawiciele kilka godzin wcześniej odbyli własne spotkanie aby uzgodnić wspólne, jednoznaczne stanowisko w kwestii zasad sprzedaży. I stanowisko to zostało wypracowane, co jest jednoznacznym dowodem, że oczywiste różnice pomiędzy branżami naszego przemysłu nie przysłaniają nikomu najważniejszego celu - unormowania sposobu handlu drewnem pochodzącym z lasów państwowych.

Na podstawie zestawienia propozycji nadesłanych do Biura Izby przez wszystkie organizacje przyjęliśmy, że naszym punktem wyjścia są następujące (choć różnie sformułowane przez poszczególne organizacje i różniące się w szczegółach), zbieżne oczekiwania, aby system sprzedaży był oparty o:

 1. Umowy wieloletnie, umożliwiające stałym odbiorcom corocznie zakup drewna w ilości gwarantującej stabilne funkcjonowanie (propozycje: np. 100% ilości roku poprzedniego, nieco mniej, nieco więcej, inny rok bazowy)
 2. Ceny wyjściowe (bazowe) do negocjacji i aukcji:
  - jednolite w skali kraju dla wszystkich asortymentów i klas, ustalane przy pomocy  grupy eksperckiej w sposób wykluczający jednostronne decyzje LP,
  - oparte o ceny na rynku UE (lub np. o polskie średnie ceny z poprzednich okresów), pomniejszone o ok. 25%,  
 3. Ceny zakupu zmienne w ciągu roku, w zależności od sytuacji na rynku, ustalane poprzez negocjacje z odbiorcami
 4. Stworzenie dostępu do rynku dla nowych odbiorców w ramach nadwyżek ponad ilość objętą umowami, np. poprzez aukcje typu e-drewno.
 5. Kontrola  funkcjonowania rynku oparta o publiczny dostęp do informacji rynkowych, w tym danych dotyczących wyników sprzedaży .
 6. Zastosowanie rabatów za skalę zakupów i za skrócony termin zapłat, w tym za przedpłaty
 7. Stabilność reguł regulujących rynek, gwarantowana przez rząd

Ponadto niektóre organizacje zgłosiły szereg dodatkowych, szczegółowych warunków,  które nie są powtórzone w innych propozycjach. Wymagają więc dyskusji i akceptacji pozostałych uczestników grupy roboczej, a na obecnym etapie  nie były prezentowane.
Ustaliliśmy też w sposób jednoznaczny, że odrzucamy w całości obecnie prezentowany, znany wszystkim projekt zasad sprzedaży przedstawiony przez LP, jako szkodliwy dla przemysłu i wprowadzający zamiast oczekiwanej przez nas stabilności, swoistą "loterię zakupową", której zastosowanie może oznaczać upadek wielu do dziś dobrych przedsiębiorstw i możliwą utratę krajowego rynku na rzecz nowej konkurencji stosującej spekulacyjne metody działania.

Podczas spotkania międzyresortowego zespołu ta nasza postawa i oczekiwania zostały jasno przedstawione i uzasadnione.

Nie było dla nas wielkim zaskoczeniem, że LP - nie odrzucając naszych warunków, a nawet uznając je za uzasadnione – starały się udowodnić wyższość własnej koncepcji, jako najbardziej zgodnej z prawem konkurencji. Przedstawicielka UOKiK, pani dyr. Elżbieta Witkowska – Grochowalska, na bezpośrednie pytanie M. Pigana stwierdziła, że istotnie, o ile system oparty o portal leśno – drzewny Urząd już uznał za naruszający prawo, to obecne propozycje LP im się podobają. Nasza strona z kolei stwierdziła, że taka próba dostosowania się do przepisów w najłatwiejszy możliwy sposób to typowe "wylewanie dziecka z kąpielą", bo w ten sposób jedyne do czego doprowadzimy, to będą ogromne kłopoty i straty przemysłu. Na nasze pytanie czy Urząd od razu uznaje system oparty o umowy wieloletnie za niezgodny z prawem, uzyskaliśmy dość oczywistą odpowiedź, że nie, bo zależy to od warunków zapisanych w samych umowach. Natomiast przedstawiciel Skarbu Państwa, dyr. Krzysztof Kosiński wskazał, że Unia Europejska wręcz oczekuje takich umów od firm korzystających z pomocy unijnej.

Nie opisując całej dalszej dyskusji, przekazuję że zakończyła się ona ustaleniem, że strona reprezentująca przemysł przygotuje w bardzo krótkim terminie - do dn. 17 października godz. 12.00, kompletny własny projekt systemu sprzedaży. Spotkanie, które ma doprowadzić do jego zatwierdzenia odbędzie się pod przewodnictwem ministra Michała Boniego w dn. 21 października. Nowe zasady mają wejść w życie od 2009r. Oczywiście dyrektor generalny LP nie zapomniał zaznaczyć, że odrzucenie naszych propozycji, jeśli okażą się one np. niezgodne z prawem, oznacza powrót do koncepcji LP

Mamy więc niezwykle mało czasu i bardzo trudne zadanie przed sobą, lecz równocześnie historyczną szansę ustalenia warunków zakupu drewna jako rozwiązań zatwierdzonych na szczeblu nie LP - lecz rządowym, międzyresortowym. Nasz projekt już jest opracowywany w Biurze Izby, przy współpracy i w konsultacji z pozostałymi członkami naszej ww. grupy roboczej.

Na koniec komunikatu zła wiadomość. Dyrektor generalny LP odmówił zwiększenia skali obniżki cen drewna  w tym roku, rozszerzając jednak do końca roku dotychczasowe umowne „10%”. Zignorował więc wszelkie informacje i fakty mówiące o powadze naszej sytuacji i konieczności o wiele bardziej zdecydowanych zadań. To ustępstwo LP jest dla nas daleko nie satysfakcjonujące i Komitet Protestacyjny podejmie niezbędne kroki aby decyzję tą zmienić. Będziemy o nich informować.


Bogdan Czemko
Rzecznik Komitetu Protestacyjnego


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz