/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Zmiana umowy

Autor:
Źródło: DRWAL
Data: 2008-10-01


Przedsiębiorca leśny, Pan Stanisław Wnuk, zwrócił się do Drwala z problemem, który dotyczyć może także wielu innych właścicieli zuli. Poniżej publikujemy historię tej sprawy i odpowiedź rzecznika prasowego LP, jaką udało nam się uzyskać.

Fot. stock.xhg

W styczniu 2007 r. Zakład Usług Leśnych Stanisław Wnuk podpisał z Nadleśnictwem Nowe Ramuki umowy wieloletnie na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Szkółce Pluski oraz Leśnictwach Pluski i Orzechowo w latach 2007–2010.

Strony określiły wówczas poziom stawek za wszystkie prace wykonywane w czasie trwania umowy.

Tymczasem od 1 stycznia 2008 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w Polsce z 936 zł do 1126 zł, czyli aż o 20,3%. ZUL S. Wnuk zwrócił się więc z prośbą do nadleśniczego Nadleśnictwa Ramuki Janusza Jeznacha o rozważenie możliwości zmiany postanowień umów w części dotyczącej wynagrodzeń.

Swoją prośbę poparł opinią prawną sporządzoną przez Urszulę Lisiecką, ekspertkę z zakresu Prawa zamówień publicznych, członkinię Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

W opinii tej czytamy, że zmiana umowy jest możliwa, o ile jest następstwem okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia.

Urszula Lisiecka uważa, że o ile samą zmianę minimalnego wynagrodzenia można było przewidzieć, o tyle już wysokości tej zmiany – nie.

W latach 2000–2007 minimalne wynagrodzenie rosło corocznie o średnio 33 zł. W styczniu 2008 roku wzrosło aż o 190 zł!

Ponadto, jak czytamy w opinii, przepis art. 357 Kodeksu Cywilnego, zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych, pozwala na renegocjację postanowień umowy.

W odpowiedzi ZUL S. Wnuk otrzymał z Nadleśnictwa Ramuki pismo, w którym czytamy, że „minimalne wynagrodzenie za pracę od 2003 r. co roku jest podwyższane” i wykonawca powinien tę okoliczność wziąć od uwagę kalkulując ofertę.

Pismo kończy się stwierdzeniem: „zmiana umowy polegająca na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy nie jest możliwa”.

Komplet dokumentów w tej sprawie redakcja przesłała DGLP z pytaniem, czy Nadleśnictwo Ramuki rzeczywiście nie ma prawnej możliwości renegocjacji umowy w tym wypadku. Odpowiedź otrzymaliśmy od rzecznika prasowego LP Przemysława Przybylskiego. Oto jej treść:

„W nawiązaniu do Pańskiego pytania uprzejmie wyjaśniam:

• (...) § 3 pkt. 3 każdej umowy zawiera informację dotyczącą waloryzacji podanych stawek jednostkowych z dniem 1 stycznia każdego roku obowiązywania umowy o podaną przez GUS roczną inflację dotyczącą roku poprzedniego oraz § 14 dotyczący zakazu zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych;

• powyższe warunki zaakceptowały obie strony umowy.

Pismem z dnia 17 marca 2008 r. Pan Stanisław Wnuk zwrócił się do Nadleśnictwa Nowe Ramuki o rozważenie możliwości zmiany postanowień umów w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia, motywując to faktem zmiany od 1 stycznia 2008 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nadleśnictwo Nowe Ramuki pismem z dnia 10 kwietnia 2008 roku powołując się na art. 144 ustawy odmówiło zmian umów dotyczącej wynagrodzenia.

Wg opinii Urzędu Zamówień Publicznych możliwość dokonania na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zachodzi w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

• zmiana dotyczy umów o zamówienie publiczne zawartych przed dniem ogłoszenia o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia w roku następnym (latach następnych);

• gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 Kodeksu Cywilnego.

Zmiany umowy, o które wystąpił wykonawca, nie są korzystne dla zamawiającego, a także nie występują łącznie wyżej wymienione przesłanki powodujące możliwość dokonania na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy zmian umowy o zamówienie publiczne w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę.

Analiza wysokości stawek za wykonywanie określonych czynności w poszczególnych nadleśnictwach z rejonu działania RDLP Olsztyn nie wskazuje trudnej sytuacji Pana Wnuka w czasie realizacji wieloletniej umowy.

Dla porównania podaję przykładowo wysokość stawek:

• stawka w zagospodarowaniu lasu w Nadleśnictwie Nowe Ramuki za roboczogodzinę w 2007 r. – 12,14; w 2008 r. – 12,56. Wartość średnia z nadleśnictw RDLP odpowiednio: 11,59; 13,40;

• stawka za zrywkę 1m³ drewna w Nadleśnictwie Nowe Ramuki w 2008 r.–- 20,06. Wartość średnia z nadleśnictw RDLP – 19,43;

• wzrost stawek za pozyskanie i zrywkę 2008/2007 w Nadleśnictwie Nowe Ramuki – 11%. Średnia z nadleśnictw RDLP –12%.

Mając na względzie powyższe, Dyrekcja Generalna uważa, że Nadleśnictwo miało prawo do odmowy zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy”.

 

Redakcja

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz