/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Zmiana umowy

Autor:
Źródło: DRWAL
Data: 2008-10-01


Przedsiębiorca leśny, Pan Stanisław Wnuk, zwrócił się do Drwala z problemem, który dotyczyć może także wielu innych właścicieli zuli. Poniżej publikujemy historię tej sprawy i odpowiedź rzecznika prasowego LP, jaką udało nam się uzyskać.

Fot. stock.xhg

W styczniu 2007 r. Zakład Usług Leśnych Stanisław Wnuk podpisał z Nadleśnictwem Nowe Ramuki umowy wieloletnie na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Szkółce Pluski oraz Leśnictwach Pluski i Orzechowo w latach 2007–2010.

Strony określiły wówczas poziom stawek za wszystkie prace wykonywane w czasie trwania umowy.

Tymczasem od 1 stycznia 2008 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w Polsce z 936 zł do 1126 zł, czyli aż o 20,3%. ZUL S. Wnuk zwrócił się więc z prośbą do nadleśniczego Nadleśnictwa Ramuki Janusza Jeznacha o rozważenie możliwości zmiany postanowień umów w części dotyczącej wynagrodzeń.

Swoją prośbę poparł opinią prawną sporządzoną przez Urszulę Lisiecką, ekspertkę z zakresu Prawa zamówień publicznych, członkinię Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

W opinii tej czytamy, że zmiana umowy jest możliwa, o ile jest następstwem okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia.

Urszula Lisiecka uważa, że o ile samą zmianę minimalnego wynagrodzenia można było przewidzieć, o tyle już wysokości tej zmiany – nie.

W latach 2000–2007 minimalne wynagrodzenie rosło corocznie o średnio 33 zł. W styczniu 2008 roku wzrosło aż o 190 zł!

Ponadto, jak czytamy w opinii, przepis art. 357 Kodeksu Cywilnego, zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych, pozwala na renegocjację postanowień umowy.

W odpowiedzi ZUL S. Wnuk otrzymał z Nadleśnictwa Ramuki pismo, w którym czytamy, że „minimalne wynagrodzenie za pracę od 2003 r. co roku jest podwyższane” i wykonawca powinien tę okoliczność wziąć od uwagę kalkulując ofertę.

Pismo kończy się stwierdzeniem: „zmiana umowy polegająca na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy nie jest możliwa”.

Komplet dokumentów w tej sprawie redakcja przesłała DGLP z pytaniem, czy Nadleśnictwo Ramuki rzeczywiście nie ma prawnej możliwości renegocjacji umowy w tym wypadku. Odpowiedź otrzymaliśmy od rzecznika prasowego LP Przemysława Przybylskiego. Oto jej treść:

„W nawiązaniu do Pańskiego pytania uprzejmie wyjaśniam:

• (...) § 3 pkt. 3 każdej umowy zawiera informację dotyczącą waloryzacji podanych stawek jednostkowych z dniem 1 stycznia każdego roku obowiązywania umowy o podaną przez GUS roczną inflację dotyczącą roku poprzedniego oraz § 14 dotyczący zakazu zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych;

• powyższe warunki zaakceptowały obie strony umowy.

Pismem z dnia 17 marca 2008 r. Pan Stanisław Wnuk zwrócił się do Nadleśnictwa Nowe Ramuki o rozważenie możliwości zmiany postanowień umów w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia, motywując to faktem zmiany od 1 stycznia 2008 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nadleśnictwo Nowe Ramuki pismem z dnia 10 kwietnia 2008 roku powołując się na art. 144 ustawy odmówiło zmian umów dotyczącej wynagrodzenia.

Wg opinii Urzędu Zamówień Publicznych możliwość dokonania na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zachodzi w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

• zmiana dotyczy umów o zamówienie publiczne zawartych przed dniem ogłoszenia o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia w roku następnym (latach następnych);

• gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 Kodeksu Cywilnego.

Zmiany umowy, o które wystąpił wykonawca, nie są korzystne dla zamawiającego, a także nie występują łącznie wyżej wymienione przesłanki powodujące możliwość dokonania na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy zmian umowy o zamówienie publiczne w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę.

Analiza wysokości stawek za wykonywanie określonych czynności w poszczególnych nadleśnictwach z rejonu działania RDLP Olsztyn nie wskazuje trudnej sytuacji Pana Wnuka w czasie realizacji wieloletniej umowy.

Dla porównania podaję przykładowo wysokość stawek:

• stawka w zagospodarowaniu lasu w Nadleśnictwie Nowe Ramuki za roboczogodzinę w 2007 r. – 12,14; w 2008 r. – 12,56. Wartość średnia z nadleśnictw RDLP odpowiednio: 11,59; 13,40;

• stawka za zrywkę 1m³ drewna w Nadleśnictwie Nowe Ramuki w 2008 r.–- 20,06. Wartość średnia z nadleśnictw RDLP – 19,43;

• wzrost stawek za pozyskanie i zrywkę 2008/2007 w Nadleśnictwie Nowe Ramuki – 11%. Średnia z nadleśnictw RDLP –12%.

Mając na względzie powyższe, Dyrekcja Generalna uważa, że Nadleśnictwo miało prawo do odmowy zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy”.

 

Redakcja

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA