/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Protest przemysłu drzewnego - Komunikat 10

PIGPD

Autor: Bogdan Czemko
Źródło: PIGPD
Data: 2008-09-23


Według kolejnego komunikatu PIGPD, nastąpił postęp w rozmowach będących następstwem lipcowego protestu tartaczników, W ciągu najbliższego miesiąca ma powstać nowy system sprzedaży drewna, który będzie miał zastosowanie już w 2009r. Jego opracowaniem zajmie się powołany przez Kancelarię Premiera zespół roboczy, w którego skład wejdą zaproszeni przez KPRM przedstawiciele organizacji reprezentujących przemysł drzewny, przedstawiciele Lasów Państwowych, Kancelarii Premiera i ministerstw Gospodarki, Środowiska, Skarbu Państwa i Finansów.

Fot. Drewno.pl

Poznań, 19.09.2008r.

PROTEST PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

Komunikat nr 10

Szanowni Państwo,


Wreszcie mamy pierwsze dobre wiadomości. I mogę powiedzieć, że chwila jest – z pewną może przesadą – historyczna.

Dzięki naszej manifestacji i licznym działaniom, których zwieńczeniem było spotkanie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera Michała Boniego, po raz pierwszy przemysł drzewny będzie rzeczywistym współtwórcą zasad sprzedaży drewna, które kupuje z Lasów Państwowych, i to już w odniesieniu do 2009r.


Relacjonując po kolei ostatnie wydarzenia, przypomnę, że wyczekiwane przez nas spotkanie z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Premiera Michałem Bonim i Dyrekcją Generalną LP, doszło do skutku w dn. wczorajszym 18.09.2008. Przed nim, na naradzie poszerzonego Komitetu Protestacyjnego, udało się nam uzgodnić stanowisko w sprawie warunków, jakie powinny spełniać przyszłe zasady sprzedaży. Kolejny raz wykazaliśmy w ten sposób spójność przemysłu i udowodniliśmy, że w trudnych chwilach stać nas na porozumienie ponad podziałami typu „interes firm dużych kontra interes małych”, które zresztą w omawianych sprawach okazały się idealnie zbieżne.

Na spotkanie w siedzibie DGLP stawili się:

- minister Michał Boni - Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera

- dyrektor generalny LP Marian Pigan

- zastępca dyrektora generalnego LP Tomasz Wójcik

- naczelnik wydziału marketingu DGLP Andrzej Ballaun

- zastępca naczelnika wydziału marketingu DGLP Mariola Pilewska

A z naszej strony:

- Sławomir Wrochna - Członek Rady Izby, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego przy PIGPD

- Mirosław Florkiewicz – Prezydent Izby,

- Tomasz Marciniak – Wiceprezydent Izby

- Bogdan Czemko – Członek Komitetu Protestacyjnego

- Jerzy Baluta - Członek Komitetu Protestacyjnego

Rozmowy w tym gronie poprzedziły konsultacje w cztery oczy M. Boniego z Przewodniczącym Delegacji PIGPD do rozmów z rządem S. Wrochną, a następnie z Dyrektorem Generalnym M. Piganem.


Skracając relację z następnych prawie 4 godzin rozmów, podsumuję je następująco:


M. Boni już na wstępie podkreślił, że wchodzimy w nową fazę kooperacji. O ile wcześniej nasze spotkania to była głównie reakcja na nasz protest uliczny, to teraz należy jak najszybciej wypracować rozwiązania znanych już wszystkim problemów. W związku z tym proponuje powołanie roboczego zespołu, który się tym zajmie, i dziś powinniśmy o tym zadecydować. Jeśli jest na to zgoda, to identyfikujemy czynniki, jakie determinują kształt przyszłych zasad sprzedaży, a następnie przystąpi się do samych zasad, które muszą być „logiczne ekonomicznie”. M. Boni podkreślił, że pomiędzy dwoma skrajnościami – a więc wersją, gdzie jedynym warunkiem zakupu towaru jest zaoferowana cena, a wersją, gdzie występuje pełna regulacja rynku, jest ogromny obszar możliwości, które można wykorzystać.

W wyniku dalszej, długiej i trudnej dyskusji, przyjęto następujący plan:

  • W ciągu 1 najbliższego miesiąca musi powstać nowy system sprzedaży drewna, który będzie miał zastosowanie już w 2009r.

  • Nowy system ma opracować powołany przez Kancelarię Premiera w ciągu najbliższych kliku dni zespół roboczy, w którego skład wejdą zaproszeni przez KPRM przedstawiciele organizacji reprezentujących przemysł drzewny, przedstawiciele Lasów Państwowych, Kancelarii Premiera i ministerstw Gospodarki, Środowiska, Skarbu Państwa i Finansów.

  • Zgłaszane przez stronę przemysłu wątpliwości natury prawnej, co do uprawnień LP do ustalania zasad sprzedaży dotychczasową drogą, będą wzięte pod uwagę, o ile potwierdzi je wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Do tego czas zastosowanie musi mieć dzisiejsze prawo.

  • Najbliższe działania obejmą następujące kroki:

- LP przekażą stronie przemysłu lub opublikują na stronie internetowej własny projekt zasad sprzedaży, jako materiał roboczy.

- Wskazane przez KPRM organizacje reprezentujące wszystkie główne branże przemysłu drzewnego, znając ten materiał opracują własne uwagi i propozycje, które zostaną zgłoszone, zaprezentowane i zarejestrowane na pierwszym spotkaniu Zespołu. Ustalona data to 24 września br.

- Wybrana z Zespołu wąska grupa ekspercka na tej bazie przygotuje projekt zasad. Wstępna data to 30 września.

- Po zaopiniowaniu przez Zespół i stronę rządową (w tym UOKiK) dyrektor generalny LP nowe zasady zatwierdzi i wdroży do sprzedaży drewna poczynając od sprzedaży na 2009r.


Nasza strona od razu przekazała listę warunków, które system sprzedaży powinien spełnić. Zebrano je w uzgodniony dzień wcześniej materiał, umownie nazwany „Mapą Drogową” i przedstawiony poniżej:


MAPA DROGOWA


PROPOZYCJE ZASAD OBROTU DREWNEM OKRĄGŁYM

 

  1. Jednakowe zasady sprzedaży dla wszystkich przedsiębiorstw bez wyjątku

  2. Ustalanie poziomu cen na drewno okrągłe w powiązaniu z cenami na rynku unijnym

  3. Jedna cena bazowa na poszczególne asortymenty w całym kraju

  4. Wieloletnie umowy dla wszystkich przedsiębiorców

  5. Prawne umocowanie systemu sprzedaży drewna mocą rozporządzenia, tak aby wykluczona była dowolność zmiany jego interpretacji

  6. Nadzór nad systemem sprzedaży poprzez pełen dostęp do informacji publicznej z tym związanej w tym warunków i rezultatów sprzedaży


Odniósł się do niego od razu dyrektor generalny LP, stwierdzając m. in., że:

- zasada jednakowych zasad sprzedaży dla wszystkich odbiorców nie budzi żadnych wątpliwości

- mówiąc o ustalaniu poziomu cen w powiązaniu z cenami w UE nie można mówić o regulacji działającej automatycznie, lecz o systemie pozwalającym na jakąś formę ich renegocjacji (z czym się zgodziliśmy)

- wieloletnie umowy są jak najbardziej w interesie LP, natomiast trzeba ustalić, jak do nich podejść np. w odniesieniu do zapisanych w nich cen,

- LP są gotowe choćby jutro opublikować wszystkie dane rynkowe, ale obawiają się, że jeśli ujawnią coś, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstw kupujących drewno, to narażą się na lawinę procesów. Jeśli jednak nie będzie takich wątpliwości, nie widzą przeszkód i dane będą dostępne.


Do omówienia pozostał drugi punkt porządku spotkania, którego oczekiwaliśmy – sprawa obecnej trudnej sytuacji rynkowej, w jakiej znalazł się przemysł.

M. Boni stwierdził, że w wyniku konsultacji które przeprowadził z UOKiK, nie ma wątpliwości, że ani on sam, ani nikt z administracji rządowej nie może być stroną rozmów w tych kwestiach związanych z cenami na rynku. Nie ma więc możliwości negocjacji konkretnej redukcji cen drewna na tym spotkaniu, można mówić co najwyżej o pewnych mechanizmach. Przy tym podkreślił, że rząd ma świadomość pogarszającej się sytuacji przemysłu drzewnego. Jednak rozmawiać musimy z LP.

Rozwinął ten wątek dyrektor generalny LP, potwierdzając, że sytuacja rynkowa jest wyjątkowo trudna, i to bez perspektyw szybkiej poprawy. Poinformował nas, że sprawa cen w IV kwartale będzie omawiana na naradzie dyrektorów regionalnych LP w dn. 23 września.

Sławomir Wrochna dziękując Ministrowi Michałowi Boni i Dyrektorowi Generalnemu Marianowi Piganowi za spotkanie oznajmił, iż wierzy, że dzisiejszy dzień otwiera nową kartę w historii współpracy Polskiego Przemysłu Drzewnego i Lasów Państwowych dla dobra Naszej Ojczyzny.


Na tym spotkanie zakończono.


Bogdan Czemko

Rzecznik Komitetu Protestacyjnego


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Równe prawa stron umowy , to tylko LP. ......................

5. W przypadku nie przystąpienia przedsiębiorcy, który uczestniczył w przetargu internetowym do spisania umowy w terminie 30 dni od opublikowania rozstrzygnięć następuje utrata wadium.

§ 10
Akceptacja niniejszego Regulaminu przez użytkownika zarejestrowanego w Portalu, jest warunkiem uprawniającym tego użytkownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w procedurze rokowań.
Powyższy regulamin akceptuję:

wowo [1]Odpowiedz na ten komentarz2008-09-23 08:47:43

Zgłoś nadużycie

Jak to można nazwać??

2. Nie spisanie umowy , o której mowa w punkcie 1 skutkuje odstąpieniem od umowy przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, zablokowaniem możliwości wzięcia udziału we wszystkich aukcjach serwisu do końca danego roku kalendarzowego.
Uczestnik licytacji traci również wadium na rzecz jednostki organizacyjnej LP, która jako pierwsza wystąpi o taką wypłatę do jednostki macierzystej.
3. Przepadek wadium nie wyklucza dochodzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej LP, występującego w roli sprzedawcy, naprawienia szkody z wykorzystaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Blokada, o której mowa w punkcie 2 jest nakładana także w przypadku jednostronnej rezygnacji przez przedsiębiorcę z realizacji umowy lub jej części po jej podpisaniu.

Janosik [64]Odpowiedz na ten komentarz2008-09-23 15:05:07

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz