/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
Suszenie drewna

Suszenie i przechowywanie tarcicy w sztaplach

Drewno.pl

Autor: inż. Zbigniew Gęsiński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2008-08-06


Drewno używane w budownictwie lub do produkcji mebli powinno posiadać wilgotność techniczną w granicach 15-8 %. Zanim drewno osiągnie taką wilgotność musi być suszone na wolnym powietrzu lub sztucznie w komorach suszarnianych. Tarcica zakupiona w tartaku posiada na ogół wilgotność w granicach 20-100 % i dlatego w takim stanie nie może być przechowywana byle jak, ale w warunkach gdzie następuje proces jej suszenia i konserwacji.

Rys. 1.  Sztapel dwuczołowy tarcicyRys. 1. Sztapel dwuczołowy tarcicy

PRZECHOWYWANIE TARCICY W SZTAPLACH NA WOLNYM POWIETRZU
Tarcicę przechowywać na wolnym powietrzu można jedynie w sztaplach, w których panują korzystne warunki jej suszenia i konserwacji. Sztapel tarcicy należy kształtować w zależności od długości desek na słupkach podporowych, betonowych o wysokości o.5 m, a na mokrych gruntach nawet 0,75 m. Wysokość podstawy liczy się od poziomu składowiska do dolnego rzędu desek. W praktyce stosuje się najczęściej sztaple jednoczołowe lub dwuczołowe (rys.1) lub sztaple blokowe dla tarcicy o grubości powyżej 45 mm (rys. 2).

Rys. 2. Sztapel blokowy tarcicyRys. 2. Sztapel blokowy tarcicy

SZTAPLOWANIE TARCICY, CZYLI JAK ZBUDOWAĆ SZTAPEL

Budowę sztapla rozpoczyna się zawsze od układania legarów na słupkach a następnie pierwszej warstwy desek na przekładkach o wymiarach 25 x 40 mm lub z tych samych desek, które oddzielają poszczególne ich warstwy dając możliwości swobodnego przepływu powietrza. Układanie desek następuje zawsze od czoła sztapla, tak by deski były zlicowane z przekładkami lub cofnięte, co zapobiega przed znacznym pękaniem ich czół. Legary w sztaplu powinny być ułożone w jednym poziomie, a ich odległość powinna wynosić między osiami 1.3-2.1 m w zależności od grubości tarcicy. Im grubsza tarcica tym większe odległości. Deski układa się zawsze w pionie na przekładkach z odpowiednimi odstępami bocznymi w zależności od strefy klimatycznej sztapla. Dane dotyczące odstępów bocznych zawarto w tabeli.

 

 

Strefa klimatyczna sztapla

 

Szerokość odstępów bocznych w stosunku do szerokości deski przy jej grubości

 

 

 

Strefy boczne

Strefa środkowa

 

do 25 mm

 

do 25- 45 mm

 

ponad 45 mm

 

1/2

3/4

 

1/3

1/2

 

1/5

1/3


Przy układaniu desek należy pamiętać o zasadzie, że układa się je zawsze płaszczyznami przeciwrdzeniowymi do dołu, dzięki czemu unika się wypaczenia desek pod wpływem promieni słonecznych.


Jak wynika z badań naukowych przestrzeganie wszystkich zasad jest ważne, ponieważ decydują one o intensywności przebiegu procesu suszenia. W czasie suszenia w sztaplu panuje swoisty mikroklimat, który nie jest jednakowy w całej wewnętrznej przestrzeni sztapla. Dlatego tarcica wysycha szybciej w górnej części i w pobliżu jego zewnętrznych ścian niż w dolnej i środkowej części. W celu poprawy tej sytuacji można w środku sztapla tworzyć pionowe komory wentylacyjne, które przyspieszają suszenie w tych partiach. Badania wykazały również, że przy zmianie zewnętrznych warunków temperaturowych sztapel tarcicy zatrzymuje właściwa sobie określoną intercję cieplną. Np. przy podwyższeniu się temperatury powietrza w pierwszej połowie dnia, w sztaplu można zaobserwować niższą temperaturę, natomiast przy obniżeniu się temperatury powietrza na zewnątrz w sztaplu pozostaje temperatura wyższa. By jednak te pozytywne procesy mogły przebiegać prawidłowo, sztapel od góry musi być zakończony dachem chroniącym deski przed opadami atmosferycznymi oraz przed bezpośrednim oddziałowywaniem promieni słonecznych, o czym często się zapomina.

Zwykle buduje się dachy jednospadowe z nachyleniem 12 stopni do poziomu składowiska. Wymiary dachu na strony powinny być większe od sztapla o 75-100 cm, by skutecznie chronić deski przed ich zalewaniem lub promieniami słonecznymi. Powierzchnia pod sztaplami powinna być czysta od trawy, trocin oraz odpadów drzewnych, ponieważ wszelkie zanieczyszczenia zatrzymuję ruch powietrza oraz są źródłem zagrożania grzybami, szkodnikami drewna.


PRZECHOWYWANIE TARCICY W MAGAZYNACH ZAMKNIĘTYCH
Tarcicę suchą i powietrznosuchą (8-15%) należy przechowywać w magazynach zamkniętych o konstrukcji lekkiej, parterowej. Jednym z warunków jakie te magazyny muszą odpowiadać jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji, przewiewności, dobrego naturalnego oświetlenia oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tarcicę układa się w zależności od wielkości magazynu i można ją układać w sztaple krzyżowe, bez odstępów pomiędzy poszczególnymi deskami jednej warstwy. Taki sposób umożliwia stykanie się desek z powietrzem, które może jeszcze wpływać na zmianę ich wilgotności. Natomiast tarcicę suchą należy układać szczelnie w sztaplu bez przekładek (tzw. składowanie na głucho). Deski w każdej warstwie układa się ściśle obok siebie, przy czym w każdej następnej warstwie układa się prostopadle do warstw sąsiednich. Przy układaniu tarcicy w magazynach należy pamiętać również o tym, że zawsze należy to czynić w każdym przypadku na legarach, by zapewnić pod sztaplem ruch powietrza.

Każdy sztapel bez względu na rodzaj i miejsce przechowywania powinien mieć oznakowanie w postaci tabliczki z takimi danymi jak: gatunek drewna, grubość tarcicy , ilość w m3 oraz wilgotność jaka wynosiła w dniu rozpoczęcia przechowywania.

W artykule przedstawiłem najważniejsze zasady przechowywania tarcicy tak na wolnym powietrzu jak w magazynach zamkniętych, które stosowane w praktyce gwarantują utrzymanie jej w wysokiej jakości technicznej i osiągnięcie wysokiej jakości wykonanych z niej wyrobów drzewnych.


inż. Zbigniew Gęsiński
rzeczoznawca, biegły sądowy
w dziedzinie technologii drewna

Liczba wyświetleń: 67477


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Komentarz

Suszenie tarcicy "na powietrzu" to skomplikowany i długotrwały proces, zależny od wielu czynników. Można w ten sposób osiągnąć wilgotność drewna poniżej 20% -więc nie "tylko suszarnia".

W artykule, który Pan komentuje nie ma słowa o pelecie, a tym bardziej, że jest on lepszy od czegokolwiek...

Dominik Jabłoński [469]Odpowiedz na ten komentarz2019-09-20 10:19:19

Zgłoś nadużycie

tak ale???

w zaleznosci od regionu ,na pólnocy po trzech latach tarcica jesionowa 55mm ma 20-26% wilgotnosci ,a co sie tyczy pelletu pewnie ze jest super paliwem ,ale sposob spalania jak kazdy wie odgrywa najwiekszą role.To z czego jest robiony jest pellet nie każdy wie ,ze dodawane jest pył z mdf, mielona tektura i wiele innych dodatkow ktorych nie powinno byc. Stwierdzam tylko fakty ze ludziom robi sie pranie mozgu . Niestety w Krakowie pelletem palic nie bedziemy Pozdrawiam Panie Dominiku

jesion [107]Odpowiedz na ten komentarz2019-09-20 23:10:01

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA