/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Wstępna ocena czynników kształtujących rynek wyrobów z drewna w I kw. 2008r.

PIGPD

Autor: oprac. dja
Źródło: PIGPD
Data: 2008-07-30


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego sporządziła wstępną ocenę czynników, które miały znaczący wpływ na rynek wyrobów z drewna w I kw. 2008r.

Wykres 1 - Zmiany cen wyrobów na rynku niemieckimWykres 1 - Zmiany cen wyrobów na rynku niemieckimFot. PIGPD

Według opracowania, sytuację w Polsce w głównej mierze kształtują następujące czynniki:

1. Napływ do Polski znacznych ilości taniej tarcicy i półfabrykatów z krajów ościennych, zwłaszcza z Niemiec.

Bezpośrednia przyczyna tej nietypowej sytuacji leży w załamaniu się ryku na drewno budowlane w USA. Na rynek ten, po kilka mln m3 tarcicy rocznie eksportowały kraje skandynawskie i Niemcy. Tarcica ta od IV kwartału 2007 zalegała w magazynach, a obecnie pojawiła się na polskim rynku.

Skala importu wyrobów z drewna do Polski, wzrosła znacznie już w IV kwartale ubiegłego roku. Świadczą o tym ostatnie dane CAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej).

Import tarcicy (i innych materiałów drzewnych), I kwartał 2007 – 2008

Produkt

 

Przyrost [%] importowanej ilości w I kw. 2008 w stosunku do I kw. 2007r.

Tarcica i półfabrykaty ogółem

209,1

w tym: iglaste

268,7

z tego z: Niemiec

994,9

Rosji

132,5

Ukrainy

255,9

Słowacji

2208,9

Finlandii

200,1

Czech

5240,7

Szwecji

107,4

Łotwy

1630,8

Estonii

153,6

Danii

74,6

pozostałych krajów

129,0

liściaste (gatunki strefy umiarkowanej)

163,6

z tego z: Ukrainy

128,1

Niemiec

303,9

Słowacji

125,2

Szwecji

681,2

Rosji

105,3

Austrii

200,2

Rumunii

3734,3

Hiszpanii

6085,0

Francji

65,9

pozostałych krajów

139,8

Drewno surowe ogółem

135,4

Okleiny i obłogi

137,9

Opakowania z drewna

227,2

Płyty wiórowe

212,7

Płyty pilśniowe

235,4

Sklejka i płyty stolarskie

165,5

Źródło: Centrum Analityczne Administracji Celnej, obliczenia własne (w tym konwersja masy na ilość, według standardowych przeliczników UNECE/FAO)

 

Mimo, że brak jest jeszcze informacji statystycznych za II kwartał br., zjawisko ogromnego nasilenia napływu do Polski produktów z drewna jest bezdyskusyjne, a przy tym wydaje się że dane GUS zaniżają rzeczywistą jego skalę.

Wg oceny PIGPD, w br. można oczekiwać napływu nawet 0,5 mln m3 tarcicy, półfabrykatów i wyrobów z drewna kwartalnie, co odpowiada przerobowi 1,0-1,2 mln m3 drewna okrągłego (w skali roku – ok. 4 - 5 mln m3)

Problem stanowi konkurencyjna cena tych produktów, którą można wskazać na podstawie konkretnych ofert sprzedaży zagranicznych dostawców. Jest ona zwykle o 20 do 30 % tańsza niż polskie odpowiedniki.

2. Zagrożenie opłacalności naszego eksportu wyrobów z drewna.

Znaczenie eksportu jest dla polskich przedsiębiorstw branży drzewnej  bardzo istotne. Według szacunków Instytutu Technologii Drewna, nawet 70% drewna pozyskiwanego w Polsce, po jego przetworzeniu jest sprzedawane poza granicami kraju.

a.) Pierwszym z powodów spadku opłacalności sprzedaży eksportowej jest poziom cen na produkty z drewna w Europie, a zwłaszcza w Niemczech - naszym głównym rynku eksportowym.  Od stycznia 2008 ceny na tych rynkach zostały obniżone przeciętnie o ok. 20%, co ilustrują załączone przykłady zmian cen dla wybranych sortymentów iglastych na rynku niemieckim.

b.) Drugim istotnym elementem jest spadek kursu Euro. W okresie jednego roku doszło do umocnienia złotówki o 11%. Ten czynnik zwiększa dramatycznie konkurencyjność importu, wspierając tym samym naszą konkurencję, i w równym stopniu osłabia opłacalność naszego eksportu. (Patrz załączony wykres)

3. Zawyżony poziom cen drewna okrągłego w Polsce

Ceny drewna na początku br. osiągnęły rekordowy poziom. Wzrost na podstawowy dla polskiego przemysłu sortyment – drewno sosnowe (gatunek ten stanowi 67% krajowych zasobów leśnych) w styczniu 2008 wyniósł 18% w stosunku do stycznia 2007r. Cena drewna dębowego wzrosła o 15%. W wielu regionach skokowy wzrost cen surowca drzewnego wyniósł nawet 25%. Średnia cena drewna tartacznego sosnowego wg danych statystycznych PIGPD, osiągnęła 225 zł/m3.

Dodatkowo wymuszony przez Lasy Państwowe system sprzedaży drewna nakłada ponadto na przedsiębiorstwa obowiązek wnoszenia przedpłat za kupowane drewno, lub przedstawiania bankowych zabezpieczeń zobowiązań wobec LP. Zwiększa to dodatkowo koszty zakupu o 1,5 do 2%.

Ceny surowca tartacznego na koniec stycznia 2008 r. w zł/m3 bez VAT-u

Gatunek drewna

Sosna

Sosna WCO1

Sosna WCO2

Dąb

Buk

Świerk

Olcha

Brzoza

Cena średnia

225

192

223

409

227

222

210

179

Cena max.

254

223

259

441

287

246

225

213

Cena min.

187

166

191

380

185

190

195

153

Max/min %

136%

134%

136%

116%

155%

129%

115%

139%

Dynamika zmian [%] styczeń 2008/ styczeń 2007

118

113

112

115

102

114

120

116

Drewno sprzedawane przez LP jest ponadto w znacznej części miernej jakości. Wskazuje na to pośrednio fakt, że w Polsce aż ok. 20% pozyskiwanego drewna stanowi posusz, złomy i wywroty. W 2006r. ilość ta wyniosła 5,2 mln m3, w tym ze złomów i wywrotów ok. 2 mln m3. Drewno to jest w istotnej części zdeprecjonowane, spękane i obarczone licznymi wadami wtórnymi takimi jak przebarwienia, co znacząco obniża jego wartość handlową. Jednak LP zwykle wymuszają na odbiorcach odbiór tego drewna jako pełnowartościowego, klasyfikując je w ten właśnie sposób, na podstawie własnych warunków technicznych.

W efekcie mamy do czynienia z sytuacją, gdy w kraju przemysł płaci bardzo wysokie ceny za bardzo złe drewno, podczas gdy w tym samym czasie w Europie, w reakcji na opisane w poprzednich punktach załamanie rynku, dochodzi do znaczącej redukcji cen tego surowca, który na dodatek sprzedawany jest bez dodatkowych kosztów i średnio biorąc jest znacznie lepszej jakości.

Dane z prasy fachowej nie pozostawiają tu żadnej wątpliwości. Tygodnik EUWID informuje, że ceny drewna tartacznego w Niemczech kl. B/C, w landach przyległych do Polski, ustaliły się na poziomie 50€/m3. W Finlandii cena ta to ok. 55 €/m3. Spadki cen od początku roku wyniosły w tych krajach, podobnie jak w Austrii i Czechach ok. 15 do 20 €/m3

W tym samym czasie cena drewna tartacznego iglastego w Polsce, znacznie gorszej jakości, od początku roku się praktycznie nie zmienia i wynosi średnio ok. 65 €/m3, plus obciążenia z tytułu gwarancji bankowych.

 

Opracowano w Polskiej Izbie Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Wstępna ocena czynników kształtujących rynek wyrobów z drewna w I kw. 2008r. (Zdjęcia: 3)

Wykres 1 - Zmiany cen wyrobów na rynku niemieckimWykres 2 - Zmiany cen wyrobów na rynku niemieckimZmiana kursu PLN/EUR wg NBP

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA