/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Peru zmienia prawo leśne

DREWNO.PL

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: DREWNO.PL
Data: 2008-07-02


Nowe prawo dotyczące gospodarki leśnej w Peru ma zwiększyć ochronę lasów przed nielegalnym wyrębem.

Las deszczowyLas deszczowyFot. www.sxc.hu

Przepisy nowej ustawy obejmują m.in. listę gatunków drzew, których występowanie musi być sprawdzone przed rozpoczęciem wyrębu na danym terenie, obowiązek wyposażenia wszystkich środków transportu drewna okrągłego i tarcicy w system rejestracji GPS (obowiązek obejmuje m.in. skiddery i ciężarówki), zakaz wyrębu niektórych gatunków drzew po za obszarami objętymi koncesjami i zatwierdzonymi planami zarządzania, kryteria i wskaźniki wymaganych do sprawdzania czy lasy użytkowane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Sklasyfikowanie plantacji palm (np. na olej palmowy), bambusów i jako plantacje leśne, a nie jak wcześniej jako rolno-przemysłowe.

Zmiany mają doprowadzić do zminimalizowania nielegalnego wyrębu lasów i gatunków zagrożonych oraz zlikwidowanie licznych furtek jakim posługiwano się by obejść wcześniej obowiązujące przepisy. Całkowite koszty wdrożenia nowej ustawy nie zostały jeszcze ogłoszone.

Peru jest trzecim krajem na świecie (po Brazylia i Demokratycznej Republice Kongo) pod względem posiadanego obszaru lasów tropikalnych. Lasy te, są jednymi z najbogatszych, zarówno pod względem różnorodności biologicznej jak i zasobów naturalnych (drewno, surowce energetyczne (np.ropa naftowa) oraz surowce mineralne). Na terytorium Peru występuje około 2937 znanych gatunków płazów, ptaków, ssaków, i gadów, ok. 16,0% z nich to gatunki endemiczne, czyli nie występujące nigdzie indziej na świecie. Istnienie ok. 7,6% spośród nich jest zagrożona. Peru jest domem dla co najmniej 17144 gatunków roślin naczyniowych, z czego 31,2% to gatunki endemiczne.

Lasy zajmują 68,742 mln ha czyli ponad 53% terytorium Peru. Ponad 80% tych lasów to pierwotne lasy deszczowe. 83,1% peruwiańskich lasów to lasy państwowe. Według szacunków FAO, kraj ten traci pomiędzy 224000 i 300000 hektarów lasów rocznie, co daje roczny wskaźnik wylesiania na poziomie 0.35-0.5%, czyli stosunkowo niskim w porównaniu do krajów sąsiednich. Większość terenów pozyskanych z w wyniku wyrębu lub wypalania lasów przeznaczana jest na cele rolnicze.

W Peru nie występuje na większą skalę zjawisko zupełnego wyrębu lasów na cele przemysłowe jak ma to miejsce w sąsiednich krajach. W 2005r. według oficjalnych danych w Peru pozyskano 1,891 mln drewna do produkcji przemysłowej i 8,898 mln m3 drewna opałowego. Dane te są mocno zaniżone, większość wyrębów prowadzona jest bowiem nielegalnie. Według szacunków w 2006r. ok. 95% pozyskiwanego drewna mahoniowego pochodziła z bezprawnego pozyskania. Drzewa gatunków cennych wycinane są m.in. na terenach parków narodowych i rezerwatów.

Kolejną przyczyną wylesiania i degradacji środowiska naturalnego w peruwiańskich lasach jest...  wydobycie złota. Ze względu na stosowane przez duże firmy jak i prywatnych poszukiwaczy złota hydrauliczne techniki górnicze, użycie ciężkiego sprzętu oraz zanieczyszczenie wód gruntowych rtęcią wykorzystywaną przy pozyskaniu złota, zniszczeniu ulegają ogromne połacie lasów na terenach uznanych za złotonośne. Dodatkowo w regionach objętych "gorączką złota" występuje zwiększony popyt na drewno konstrukcyjne i opałowe, dziczyznę oraz tereny pod uprawę rolniczą.

Jednym z najważniejszych zagrożeń dla peruwiańskich lasów deszczowych jest budowa w południowo-wschodniej części kraju drogi, która będzie łączyć porty Matarini, MOP, i San Juan położone na wybrzeżu Oceanu Spokojnego z autostradą w Brazylia wiodącą na wybrzeże Atlantyku. Zdaniem ekologów i lokalnych społecznosci indiańskich ta "transoceaniczna autostrada" doprowadzi do wzmożonej kolonizacji niedostępnych dotychczas terenów i pobudzi kolejne wylesienia, jak to miało miejsce w przypadku podobnych projektów drogowych w Brazylii.

50,9% tarcicy produkowanej w Peru jest wysyłane po za granice kraju. W ciągu pierwszych 4 miesięcy peruwiańskie firmy wyeksportowały tarcicę o wartości 41.01 mln USD (dla porównania w tym samym okresie roku 2007 było to 30.55 mln USD - wzrost o 34%). Do głównych gatunków drewna należą: cumaru, cumala, cedr, tornillo, congona i bezwonny estoraque.
Wysoki wzrost odnotował również eksport sklejki (32,1%). Spadek natomiast odnotowała zagraniczna sprzedaż mebli (-13,8%). Głównym odbiorcą wyrobów przemysłu drzewnego Peru jest rynek USA.

Peru zmienia prawo leśne (Zdjęcia: 2)

Las deszczowyPoszukiwacze złota powodują znaczne szkody w peruwiańskich lasach

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA