/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Wartość dostaw do Swedwoodu przekroczyła 10% kapitału Hardex

Hardex

Autor: oprac. dja
Źródło: Hardex
Data: 2008-06-24


Zarząd Hardex S.A. poinformuje, że łączna wartość dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej Grupą Kapitałową Swedwood przekroczyła 10% kapitałów własnych Hardex.

Płyty pilśniowe mokroformowane twardePłyty pilśniowe mokroformowane twardeFot. Hardex

W okresie od momentu wejścia w obowiązki informacyjne Hardex SA do dnia 19.06.2008r. łączna wartość dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej wyniosła 6.227.134,62 zł.

Przedmiotem umowy ramowej, zawartej 1. września 2007r., jest dostawa gotowych formatek do mebli z płyty pilśniowej dla zakładów grupy kapitałowej Swedwood, tj. Swedwood Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie (oddziały w Goleniowie, Konstantynowie Łódzkim, Stępnicy, Zbąszynku, Lubawie), Swedwood Slovakia s.r.o. (Słowacja), Swedwood Romania s.r.l. (Rumunia), Swedwood Tikhvin LLC (Rosja).

Postanowienia umowy ramowej są jednakowe dla wszystkich spółek z grupy. Każda umowa dotyczy odrębnego oddziału lub spółki z grupy, wskazując jako miejsce realizacji przedmiotu umowy siedzibę tego oddziału lub spółki.

Na mocy umowy Hardex zobowiązany jest do dostarczenia wyrobów w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia, a nabywca do zapłaty za dostarczone wyroby w terminie 21 dni (w przypadku nabywcy zarejestrowanego na terenie RP) lub 30 dni (w przypadku nabywcy zarejestrowanego poza granicami RP) od daty wystawienia faktury, zgodnie z ustalonym cennikiem.

Strony zastrzegły sobie możliwość wszczęcia negocjacji warunków handlowych w sytuacji wystąpienia istotnych zmian rynkowych mogących mieć wpływ na ich działalność gospodarczą.

Ponadto strony uzgodniły zasady dokonywania odbioru ilościowo-jakościowego i postępowania reklamacyjnego. Umowy zawarte zostały na czas określony do dnia 31.08.2008r., jednakże zgodnie z wolą stron umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na rok następny, jeżeli nie zostanie wypowiedziana na trzy miesiące przed upływem terminu obowiązywania. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy, w przypadku, gdy jedna ze stron stanie się niewypłacalna. Ponadto nabywca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Hardex mimo wcześniejszego pisemnego ponaglenia nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA