/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Tartaki będą walczyć o swój byt

PIGPD

Autor: oprac. dja
Źródło: PIGPD
Data: 2008-06-07


Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego prawie jednomyślnie zadecydowało o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, czy przepisy, na jakich opiera się uprawnienie Lasów Państwowych do jednostronnego tworzenia i zmieniania zasad sprzedaży drewna oraz praktycznie niekontrolowanego gospodarowania mieniem publicznym (które to drewno stanowi), są zgodne z prawem.

Wysokie ceny drewna dotykają nie tylko tartaki. Z powodu coraz mniejszej opłacalności spada m.in. wielkość krajowej produkcji węgla drzewnego.Wysokie ceny drewna dotykają nie tylko tartaki. Z powodu coraz mniejszej opłacalności spada m.in. wielkość krajowej produkcji węgla drzewnego.Fot. M. Mizgalski

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego
Proces taki jest długotrwały, jednak daje szansą na rewolucyjny przełom w warunkach obrotu drewnem okrągłym w Polsce, zmieniając na zawsze pozycję Lasów Państwowych na tym rynku.

Jeśli okaże się, że zgodnie z wstępną oceną prawną, uprawnienia jakie posiadają Lasy Państwowe są niezgodne z Konstytucją, to przepisy o gospodarce finansowej LP, a w ślad za tym zasady sprzedaży drewna będą musiały być określone od nowa, w oparciu o obecne warunki prawa, i wcale nie przez dyrektora generalnego LP, lecz najprawdopodobniej na szczeblu Rady Ministrów.

Zmiana taka spowoduje, że odpowiednie ministerstwa od lat ignorujące sygnały przemysłu drzewnego o kłopotach związanych z monopolem na rynku surowca drzewnego. Jeśli tak się stanie, w nowej sytuacji znajdzie się PIGPD, która ma ustawowe prawo do opiniowania takich rozwiązań i że będą one możliwe do zaskarżenia do sadu, jeśli będą złe. Dziś takiej możliwości nie ma, bo formalnie są to wyłącznie wewnętrzne regulacje Lasów Państwowych.

Jak wynika z przepisów zawartych w Konstytucji, Izba nie ma uprawnień, aby samodzielnie złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Może to jednak zrobić organizacja pracodawców, jaką jest Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego. OZPPD uchwałę o wykonaniu takiego kroku podjął już wcześniej, teraz po porozumieniu z PIGPD, wspólnie złożą wniosek do Trybunału.Protest na ulicach Warszawy
Kolejną ważną decyzją jaką podjęli członkowie PIGPD jest publiczny protest jaki zostanie przeprowadzony na ulicach Warszawy.

Protest taki ma być remedium na fakt wielokrotnego ignorowania przez Lasy Państwowe oraz przez najwyższe urzędy państwowe wniosków, pism i ekspertyz składanych przez przemysł drzewny, udowadniających, że obecne ceny drewna okrągłego w Polsce są za wysokie, a zasady sprzedaży drewna chronią tylko interesy LP.

Protest zostanie zorganizowany w postaci legalnej, zgodnej z prawem demonstracji przed budynkami rządowymi, a jego celem będzie pokazanie opinii publicznej skali nierozwiązanych problemów wywołanych przez monopol Lasów Państwowych. Uczestnicy WZA PIGPD uznali, że wobec bierności rządu, jest to jedyny sposób jaki pozostał, aby bronić istnienia firm drzewnych i bytu ich pracowników.

Oczekiwania są jasne
Oczekiwania przemysłu od lat są jasne, chodzi o realne ceny drewna pasujące do aktualnej sytuacji na rynku i o sprawiedliwe, stabilne, oparte o wieloletnie umowy, warunki zaopatrzenia w to drewno.

Firmy drzewne chcą również zaprotestować przeciw planom Ministra Gospodarki, który chce utworzyć kolejny monopol – tym razem na rynku odpadów z drewna – zakazując uznawania ich za biomasę (sic!).


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA