/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

FSC zaostrza nadzór nad Drewnem Kontrolowanym

NEPCon

Autor: opr. JR
Źródło: NEPCon
Data: 2008-06-03


FSC ostatnio udostępniło szczegółowe wytyczne dotyczące standardu FSC Drewno Kontrolowane. Są one reakcją na potrzebę doprecyzowania zasad: pierwszy rok wdrożenia standardu ujawnia duże niezgodności w rozumieniu wymagań wśród certyfikowanych przedsiębiorstw i różnych jednostek certyfikujących.

Od kiedy pojęcie drewna kontrolowanego stało się ważne dla utrzymania wiarygodności systemu FSC i zaufania konsumentów do produktów certyfikowanych jest konieczne aby zasady te były dobrze zrozumiane i używane przez wszystkie zaangażowanie strony. FSC przedstawia wyjaśnienia w tym artykule. Pomimo nazwy "wskazówka" informacja jest obligatoryjna dla wszystkich certyfikowanych przedsiębiorstw według standardu FSC Drewno Kontrolowane.

Klienci audytowani przez NEPCon nie powinni oczekiwać większych zmian. Nasze procedury są już bardzo podobne do interpretacji wprowadzonych obecnie przez FSC.
Wytyczne zawierają jednak ważne informacje dla przedsiębiorstw, które posiadają własne programy do weryfikacji drewna pochodzącego ze źródeł nie kontrowersyjnych. Poniżej prezentujemy przegląd tych wytycznych.


GŁÓWNE KWESTIE, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ ZAWIESZENIE CERTYFIKATU
Wytyczne zawierają kilka przypadków, gdzie niezgodności mogą spowodować natychmiastowe zawieszenie utrzymania „Drewna Kontrolowanego” jako części certyfikatu:

1. Używanie drewna kontrolowanego do produkcji certyfikowanych wyrobów bez oceny ryzyka zatwierdzonej przez firmę certyfikującą, ocena ryzyka pominięta, niekompletna lub nie zaakceptowana.
2. Brak publicznie dostępnej, pisemnej polityki potwierdzającej zaangażowanie w zgodność ze standardem.
3. Brak procedur związanych z postępowaniem z reklamacjami.
4. Brak kontroli dostawcy na obszarach leśnych gdzie stwierdzono "ryzyko nieokreślone".
5. Akceptowanie drewna kontrolowanego nie pochodzącego bezpośrednio z lasu (np. ze składów, producentów pierwotnych, handlowców) bez audytów u dostawców w celu weryfikacji czy drewno kontrolowane nie jest mieszane z drewnem niekontrolowanym.
6. Brak dokumentacji potwierdzającej źródło pochodzenia dla każdej dostawy. Deklaracja dostawcy nie jest wystarczająca.

Kluczowe dla firm już posiadających certyfikat jest również uzyskanie aprobaty dla oceny ryzyka w przypadku rozpoczęcia zaopatrywania się w drewno z nowych obszarów. Może być to dokonane poprzez przesłanie oceny ryzyka do firmy certyfikującej , która ją zweryfikuje oraz opublikuje na stronie internetowej FSC. Audit na miejscu w firmie będzie konieczny gdy firma zacznie zaopatrywać się w drewno z obszarów o „ryzyku nieokreślonym”.PROSTA OPCJA - ZAKUP DREWNA KONTROLOWANEGO OD CERTYFIKOWANEGO DOSTAWCY
Powyższe zagadnienia mają zastosowanie jedynie w przypadku firm, które same dokonują oceny ryzyka obszarów z których pochodzi ich surowiec. Przedsiębiorstwa kupujące drewno kontrolowane FSC od certyfikowanych dostawców potrzebują tylko informacji o posiadaniu ważnego certyfikatu dostawcy, informacji że drewno kontrolowane jest włączone w zakres certyfikatu dostawcy oraz że dokumenty zakupu zawierają oświadczenie "FSC Controlled Wood" oraz kod certyfikatu drewna kontrolowanego dostawcy (np. SW-CW-123456).

Certyfikowane przedsiębiorstwa, które mogą dostarczać drewno kontrolowane FSC mogą być odnalezione na stronie www.fsc-info.org i są odznaczone zielonym „ptaszkiem” w kolumnie CW. Obecnie jest około 270 przedsiębiorstw sprzedających Drewno Kontrolowane FSC, a ich liczba szybko rośnie.

OCENA RYZYKA DOSTĘPNA NA WWW.FSC-INFO.ORG
Wymaga się, aby certyfikowane przedsiębiorstwa posiadały publicznie dostępną ocenę ryzyka, ale w rzeczywistości jest to trudne w praktyce. Obecnie FSC wymaga aby ocena ryzyka została opublikowana w języku angielskim lub hiszpańskim w bazie FSC. Pomoże to uzyskać i przejrzeć informacje o ocenach ryzyka wykonanych w regionach lub krajach.

Dla nowych przedsiębiorstw certyfikowanych wedle standardu drewna kontrolowanego , ocena ryzyka będzie opublikowana w ciągu 7 dni po nadaniu kodu certyfikacyjnego drewna kontrolowanego . Natomiast ocena ryzyka już certyfikowanych przedsiębiorstw powinna być opublikowana do 13 lipca 2008. Jednostki certyfikujące są odpowiedzialne za publikacje ocen ryzyka. NEPCon obecnie przechodzi proces przeglądu ocen ryzyka swoich klientów i tłumaczenia ich na język angielski w celu publikacji.

Standard drewna kontrolowanego FSC powołuje się na Wskaźnik Korupcji (Corruption Perception Index – CPI) jako kluczowe narzędzie do określania ryzyka nielegalnego pozyskania drewna. Wytyczne FSC określają, że tylko kraje z CPI na poziomie 5 lub większym mogą być zakwalifikowane jako niskiego ryzyka. NEPCon wprowadził przewodnik do użycia CPI dla naszych klientów w październiku 2007.

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
Wymagania określają, że jednostki certyfikujące powinny określić punkty, w których występuje ryzyko mieszania drewna kontrolowanego i niekontrolowanego na drodze z lasu do certyfikowanego przedsiębiorstwa. Na przykład, gdy tartak kupuje okrągłe drewno od dostawcy, to musi on być pewien, że dostawca posiada system, który zapewni, że drewno kontrolowane jest oddzielone od niekontrolowanego i to jest weryfikowane podczas wizyty na miejscu przez firmę certyfikującą. W przypadku gdy dostawca sprzedaje drewno kilku certyfikowanym przedsiębiorcom to będzie korzystnym , również cenowo, jeśli i dostawca będzie posiadać własny certyfikat FSC drewna kontrolowanego.

Ustalono jednoznaczne zasady audytowania w terenie (przez audytora) w przypadku gdy firma pozyskuje drewno z terenów [leśnych] o ryzyku nieokreślonym. W takich przypadkach audytor powinien odwiedzić [liczbę terenów leśnych] 0.8 pomnożone przez pierwiastek kwadratowy liczby audytów terenowych które firma musi przeprowadzić. Jeżeli firma pozyskuje np. ze 100 różnych obszarów leśnych w ciągu roku, przynajmniej 8 z nich musi przejść audyty terenowe, a audytor powinien przeprowadzić 3 audyty terenów leśnych.


Artykuł:
Przypomnienie: w 2008 roku wtórni producenci i drukarze muszą postępować zgodnie z normą dotyczącą drewna kontrolowanego

Artykuł:
Nowe standardy FSC dotyczące certyfikatów drewna kontrolowanego

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA