/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Audit odnowienia certyfikatu FSC dla LZD w Rogowie

NEPCon

Autor: inf. prasowa (opr. JR)
Źródło: NEPCon
Data: 2008-05-27


Program SmartWood organizacji Rainforest Alliance we współpracy z firmą NEPCon prowadzi ocenę gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. Audyt odnowienia certyfikatu rozpocznie się końcem czerwca 2008 r.

Publiczna informacja o ocenie certyfikacyjnej gospodarki leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie

Zakres audytu
Audyt odnowieniowy gospodarki leśnej obejmie aspekty przyrodnicze (ekologiczne), hodowlane i socjoekonomiczne działalności prowadzonej przez Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie. Przy audycie zostaną wykorzystane standardy: “ Przejściowy Standard SmartWood dla Polski SW-STD-POL-2007-09”. W celu otrzymania kopii standardów lub przesłania uwag do standardów, prosimy o kontakt ze SmartWood poprzez telefon, faks, e-mail lub stronę internetową (podane niżej). SmartWood jest akredytowany przez Forest Stewardship Council (FSC) i procedura certyfikacji musi spełniać określone wymagania, zaakceptowane przez FSC.

Skład osobowy zespołu audytorów
Zespół autorów będzie kierowany przez Dr Andrzeja Czecha. W zespole będą również pracować inni eksperci.

Proces i harmonogram audytu
Poniżej zawarto krótki opis procesu certyfikacji i wstępny harmonogram:

Organizacja audytu – Zespół SmartWood zbierze się w Rogowie końcem czerwca 2008 r., przeprowadzi wywiady i dokona przeglądu dokumentacji w siedzibie LZD.

Audyt w terenie – Zespół dokona wizytacji biur wybranych nadleśnictw i powierzchni w leśnych końcem czerwca 2008 r.

Konsultacja z instytucjami i osobami zainteresowanymi – W trakcie pracy terenowej zespół będzie się kontaktował z osobami i instytucjami zainteresowanymi sprawami gospodarki leśnej na terenie LZD. Konsultacje odbędą się w formie rozmów prywatnych i otwartych spotkań.

Spotkanie publiczne – Spotkanie odbędzie się w centralnym położeniu dla LZD. Termin, godzina oraz miejsce spotkania zostaną wkrótce ogłoszone.

Końcowe podsumowanie audytu – Przed wyjazdem zespół spotka się z pracownikami LZD, jak również przedstawicielami innych instytucji w celu końcowego zebrania danych i przedstawienia wstępnych wyników audytu.

Opracowanie wstępnej wersji raportu – Zespół audytorów opracuje poufną, wstępną wersję raportu (w języku angielskim i polskim), która zostanie przesłana do LZD w celu przedstawienia uwag oraz do recenzji przez minimum dwie niezależne osoby oceniające raport. Powinno to nastąpić w ciągu 30 dni po zakończeniu audytu w terenie.

Podjęcie decyzji certyfikacyjnej – Po otrzymaniu uwag LZD, zależnych osób oceniających i komentarzy od osób zainteresowanych do połowy lipca, SmartWood podejmie decyzję o przyznaniu certyfikatu lub konieczności usunięcia niezgodności ze standardami. Jeżeli nie zaistnieją jakieś nieoczekiwane przeszkody powinno to nastąpić do końca lipca 2008.

Wasz udział

Ważnym elementem procesu certyfikacji jest zaproszenie wszystkich osób i instytucji zainteresowanych do wyrażenia uwag i komentarzy odnoszących się do gospodarki leśnej na terenie LZD, jak również używanych przez nas standardów. Przyjmujemy uwagi i komentarze w jakiejkolwiek formie – najwygodniejszej dla Was. Wasz wkład będzie wartościowy i ważny na każdym etapie procesu certyfikacji, ale wolelibyśmy otrzymać komentarze i uwagi przed rozpoczęciem audytu odnowieniowego, w trakcie audytu, ewentualnie do końca czerwca 2008. Pozwoli to na wzięcie ich pod uwagę przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej – tj. przed końcem lipca 2008. Przekazanie uwag, obserwacji i komentarz może nastąpić w następujący sposób:

1. Spotkanie z zespołem SmartWood przed, w trakcie lub krótko po zakończeniu audytu w terenie.

2. Przekazanie informacji telefonicznie do Dr Andrzeja Czecha – eksperta SmartWood z NEPCon odpowiedzialnego za koordynację procesu certyfikacji LZD.

3. Przesłanie uwag pisemnych drogą pocztową, faksem lub e-mailem do koordynatora procesu certyfikacji LZD, Dr Andrzeja Czecha lub w razie jego nieobecności, mgr Kingi Sułkowskiej. Źródło przekazanych informacji będzie utajnione i będą one użyte jedynie w celu certyfikacji LZD w Rogowie, chyba że zgłaszający poprosi o ujawnienie danych.

 

Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby zakwestionować proces certyfikacji lub podjętą decyzję mogą ocenić procedury rozstrzygania sporów na stronie dostępne www.smartwood.org


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA