/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

PIGPD nie chce firmować decyzji Lasów podejmowanych poprzez KLD

PIGPD

Autor:
Źródło: PIGPD
Data: 2008-04-15


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego podjęła decyzje o nieuczestniczeniu w posiedzeniu KL-D w dn. 24-25 kwietnia br. PIGPD chce nie dopuścić w ten sposób do firmowania nazwą organizacji oraz nazwiskami jej przedstawicieli możliwych, niekorzystnych dla przemysłu drzewnego decyzji Lasów Państwowych jakie mogą być podjęte na spotkaniu

Fot. arch. drewno.pl

PIGPD poinformowała, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w swoich pismach z dn. 18.03.08 oraz 31.03.08 odrzucił zarówno wniosek Izby o zracjonalizowanie zbyt wysokich cen drewna okrągłego, jak i zastrzeżenia co do sposobu rozpatrywania odwołań, wprowadzonego jego Decyzją nr. 14 z dn. 26.02.2008r.


Sytuacja jaką tworzą te zdarzenia była jednym z przedmiotów obrad Rady Izby w dn. 08.04.2008r. w Warszawie. Omawiane były możliwe drogi naszego działania, w tym konsekwencje zapowiedzianego przez Lasy Państwowe na dzień 24-25 kwietnia spotkania Komisji Leśno-Drzewnej i ewentualnych podjętych tam uchwał, które mogą bądź odrzucić możliwość redukcji cen lub określić je na symbolicznym poziomie.

PIGPD w swoim piśmie wymienia następujące fakty:

  • Stoimy i zawsze staliśmy na stanowisku, że KL-D jest wyłącznie ciałem doradczym dyrektora generalnego LP. W związku z tym nie ma prawa podejmować jakichkolwiek wiążących decyzji. LP jednak odmawiają konsekwentnie uznania tego faktu i uparcie twierdzą, że decyzje i uchwały KL-D są wiążące dla dyrektora generalnego LP, bo tak stanowi jego własne (!) zarządzenie nr 52 i następnie 52A. Fakty potwierdzają, że służyło to dyrektorowi generalnemu wyłącznie do tego, aby zrzucając wszelką odpowiedzialność za swoje własne, złe dla nas decyzje na KL-D , a tym samym - na nas samych jako obecnych w tej Komisji, dezorientować opinię publiczną i stronę rządową i blokować w ten sposób nasze propozycje i protesty. Są tego liczne przykłady. Tu należy dodać, że LP ostatnio same ośmieszyły swoją wyżej opisaną postawę, gdyż niedawna decyzja nr 14 DGLP w sprawie sposobu rozpatrywania odwołań nie ma nic wspólnego z uchwałami KL-D podjętymi w tej sprawie w Margoninie.
  • Wykorzystywanie KL-D w ww. sposób jest możliwe, gdyż podejmuje ona wyłącznie te decyzje które są oczekiwane przez LP, bez względu na stanowisko jakichkolwiek przedstawicieli przemysłu. Wynika to ze składu KL-D, dającemu jednoznaczną przewagę stronie leśnej. Nie ma wątpliwości, że w obecnym układzie każde z głosowań zawsze wygrają leśnicy.
  • Uważamy, że Lasy Państwowe już teraz mają przekazane przez nas wszelkie informacje i wiedzę jakie są potrzebne, aby zdecydować o zracjonalizowaniu obecnych cen. Nasz udział w dyskusji na ten temat podczas posiedzenia KL-D nic tu więcej nie wniesie. Jesteśmy też przekonani, że decyzja w tej sprawie ewentualnej zmiany cen drewna okrągłego i tak zapadnie poza Komisją.

W świetle powyższego, istnieje poważna obawa, że na najbliższym spotkaniu w dn. 24 kwietnia LP wykorzystają ponownie KL-D do przeprowadzenia decyzji które będą tylko jednostronnie korzystne. Udzielona nam na wniosek o zracjonalizowanie cen odpowiedź dyrektora generalnego LP z dn. 18.03.08r. była odmowna. Są więc podstawy aby obawiać się, że na spotkaniu KL-D odmowa ta zostanie potwierdzona głosami Komisji lub (co w obecnej sytuacji jest bardziej prawdopodobne), przeprowadzona zostanie decyzja o niewielkiej, nie satysfakcjonującej nas redukcji cen. Następne LP mogą wykorzystać swoje kontakty i możliwości finansowe aby zapewnić rząd i opinię publiczną, że zostało to wynegocjowane i uzgodnione z przemysłem, czego dowodem będzie właśnie stosowna uchwała KL-D. Zablokuje lub co najmniej bardzo utrudni nasze dalsze działania aby tą sprawę skutecznie załatwić. Na to się nie godzimy.


W tej sytuacji Rada Izby zadecydowała, że interes naszych Członków będziemy chronić najlepiej, nie uczestnicząc w posiedzeniu KL-D w dn. 24-25 kwietnia br. i nie dopuszczając w ten sposób do firmowania nazwą naszej organizacji oraz nazwiskami naszych przedstawicieli możliwych niekorzystnych dla przemysłu drzewnego decyzji Lasów Państwowych.

Pismo w tej sprawie zostało skierowane do dyrektora generalnego LP Mariana Pigana. PIGPD zwróciła się również do osób reprezentujących w KL-D inne organizacje z wnioskiem o rozważenia zajęcia podobnego stanowiska jak Izba.Pismo Prezydenta PIGPD do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Szanowny Pan
Dr. inż. Marian Pigan
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Informuję Pana Dyrektora, że Rady Izby na posiedzeniu w dniu 08-04-08 podjęła uchwałę w przedmiocie nie uczestniczenia w posiedzeniu Komisji Leśno – Drzewnej w dniu 24-25 br., Członków rekomendowanych do jej składu przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego.
W przypadku gdyby reprezentanci naszej Izby rekomendowani do KL-D przybyli na jej posiedzenie w dniu 24-25 br. prosimy traktować, że działają wbrew postanowieniom organów statutowych Izby i nie są uprawnieni do wypowiadania się w imieniu zrzeszonych w Izbie Członków.
Rada Izby podjęła tę uchwałę, uznając, że działalność KL-D jako zespołu opiniodawczo-doradczego Dyrektora Generalnego LP w dotychczasowej konwencji się wyczerpała i dlatego uczestnictwo w niej na najbliższym posiedzeniu w dniu 24-25 br., rekomendowanych przez Izbę członków stało się bezprzedmiotowe.
Powyższe nie oznacza, że odcinamy się od współpracy z dyrektorem generalnym LP w zakresie rozwiązania sposobu dystrybucji surowca drzewnego pozyskiwanego z lasów państwowych na potrzeby przemysłu drzewnego, jednakże dalszą współpracę jesteśmy gotowi kontynuować już na warunkach partnerskich, a nie jak dotychczas jako narzędzie pożyteczne dla PGL LP, stwarzające pozory jakoby podejmowane przez KLD uchwały były akceptowane przez przedstawicieli Izby.

Z poważaniem
Mirosław Florkiewicz
Prezydent Izby


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA