/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Komisja ochrony środowiska pozytywnie o lasach

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2008-04-11


Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na posiedzeniu 9 kwietnia zapoznała się z Informacją o stanie lasów w Polsce w 2006 r. oraz Informacją o realizacji w 2006 r. "Krajowego programu zwiększania lesistości". Informacje przedstawione przez wiceministra środowiska oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych nie wzbudziły kontrowersji. Członkowie komisji przyjęli je jednogłośnie.

Dyskusja poprzedzająca głosowanie nad przyjęciem Informacji obyła się bez emocji. Wcześniej komisja zrezygnowała z rozpatrywania punktu porządku obrad przewidującego omówienie ostatnich zmian kadrowych w Lasach Państwowych. Dyskutowano więc wyłącznie na tematy merytoryczne.

Posłowie zgodzili się w większości, że polski model gospodarki leśnej jest optymalny i może być wzorem dla leśników w innych krajach europejskich. Podkreślali, że obecna struktura organizacyjna i własnościowa Lasów Państwowych gwarantuje zachowanie zasobów leśnych państwa w dobrym stanie i powinna być utrzymana.

Członkowie komisji zwracali jednak uwagę na pewne elementy gospodarki leśnej, budzące kontrowersje w środowisku leśników, jak również w środowiskach z otoczenia Lasów Państwowych.

Poseł Piotr Cybulski (PiS) ostrzegał przed zbyt długim przetrzymywaniem na pniu drzewostanów w wieku rębnym. Jego zdaniem przysparza to wymiernych strat finansowych Lasom Państwowym. Poseł Adam Krzyśków (PSL) zwracał uwagę na problemy związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, a zwłaszcza nierozwiązane do końca kwestie finansowania tego zadania.

Poseł Henryk Gołębiewski (LiD) poruszył problem zaśmiecania lasów odpadami masowo przywożonymi do Polski z zagranicy po wejściu naszego kraju do strefy Schengen. Natomiast poseł Jan Rzymełka (PO) dopytywał o zyski z działalności pozaprodukcyjnej Lasów Państwowych.

Większość posłów podkreślała swoje zaniepokojenie znaczącym spowolnieniem lub wręcz załamaniem tempa realizacji programu zwiększania lesistości. Według posłów cele programu (zwiększenie lesistości Polski do 30 proc. w 2020 r. oraz do 33 proc. w 2050 r.) niemal na pewno nie zostaną osiągnięte. By tego dokonać, należałoby do 2020 r. zalesić ok. 700 tys. ha gruntu. Tymczasem w 2007 r. zalesiono zaledwie ok. 26 tys. ha, z czego na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe jedynie ok. 3 tys. ha.

W odpowiedzi Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zapewnił, że państwo zdaje sobie sprawę z konieczności wspierania realizacji programu zwiększania lesistości. Poinformował, że będą podejmowane inicjatywy zachęcające właścicieli gruntów do zalesień. – Oni muszą w tym widzieć korzyści, a my musimy im je dać – powiedział.

W sprawie nadzoru nad lasami niepaństwowymi minister Zaleski zapowiedział wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych do nowelizowanej ustawy o lasach, zachęcających prywatnych właścicieli do jednoczenia się i prowadzenia wspólnej gospodarki. Podkreślił również konieczność szkolenia właścicieli lasów oraz podnoszenia ich świadomości i wiedzy na temat funkcji lasów i celów gospodarki leśnej.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz