/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez spółkę Wickermeier

Autor:
Źródło: Drewno.pl
Data: 2008-03-26


Po wizycie Poseł Iwony Arent w Dobrym Mieście i spotkaniu z pracownikami fabryki mebli Wickermeier Sp. z o.o. do Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ złożone zostało zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.

Poseł na Sejm RP

Biuro Poselskie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn


Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie
ul. Emilii Plater 12
10 – 055 OlsztynZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO Z URZĘDU


Niniejszym na podstawie art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, składam zawiadomienie o popełnieniu przez spółkę Wickermeier Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 13, przestępstwa na szkodę osób wykonujących pracę zarobkową, tj. przestępstwa z art. 218 Kodeksu karnego.

Jednocześnie wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego oraz podjęcie niezbędnych działań w celu ujęcia sprawców tegoż przestępstwa, w szczególności osób reprezentujących i prowadzących sprawy spółki, tj. zarząd spółki.


Uzasadnienie

W przedsiębiorstwie Wickermeier Sp. z o.o. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest około 150 pracowników. Wszyscy zatrudnieni pracownicy z tytułu wykonanej pracy w miesiącach styczeń i luty 2008 r. nie otrzymali wynagrodzenia za pracę pomimo, że zgodnie z art. 85 § 2 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego za wykonaną pracę. Stosownie do art. 218 § 1 Kodeksu karnego kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powyższy przepis penalizuje zachowanie polegające na złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw pracownika, w szczególności na nie wypłacaniu w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę. Istotnym jest fakt, iż w siedzibie spółki od dłuższego czasu nie pojawiają się osoby reprezentujące spółkę, co więcej nie ma z nimi żadnego kontaktu, a kadra kierownicza spółki nie posiada wiedzy w zakresie przyczyn nie regulowania wynagrodzeń pracowniczych. Pomimo to pracownicy pozostają w gotowości do świadczenia pracy i stawiają się w miejscu pracy.

Kluczowym do zakwalifikowania postępowania w/w spółki jako przestępstwa określonego w art. 218 § 1 Kodeksu karnego jest fakt, iż większość pracowników zatrudnionych zostało przez spółkę w styczniu tego roku i nie otrzymali oni jeszcze żadnego wynagrodzenia od pracodawcy.  Wskazuje to, że spółka prawdopodobnie już zawierając z pracownikami umowę o pracę przewidywała nieregulowanie zobowiązań wobec pracowników.

W związku z powyższym zasadne jest w przedmiotowej sprawie wszczęcie postępowania karnego.


- Iwona Arent-


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz