/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Paged: Większa sprzedaż i zyski w 2007

Paged

Autor: oprac. dja
Źródło: Paged
Data: 2008-02-23


Według raportu skonsolidowanego Paged SA w 2007r. uzyskał przychody ze sprzedaży na poziomie 364,602 mln zł (2006: 318,911 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 96,537 mln zł (2006: 81,791 mln zł), a zysk netto 20,759 mln zł (2006: 12,710 mln zł).

Paged prowadzi działalność podzielona na segmenty : produkcja sklejki, płyt i oklein, produkcja mebli oraz handlowy.
W IV kwartale 2007r. poszczególne obszary miały następujące wyniki:

Segment produkcji sklejki, płyt i oklein
W ciągu czwartego kwartału 2007 roku „Paged Sklejka” S.A. zrealizowała 39,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 100,5% jej planu kwartalnego (39,0 mln zł).

Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim wzrostem produkcji i sprzedaży wyrobów przetworzonych. Wprowadzone zostały na rynek dwa nowe produkty: sklejka z zewnętrzną warstwą z gumy - produkt skierowany przede wszystkim na potrzeby komunikacji autobusowej oraz sklejka pokryta warstw plastyku (polipropylen) – produkt przeznaczony przede wszystkim dla budownictwa (szalunki).

W IV kw. 2007r. eksport stanowił 52% ogółu przychodów ze sprzedaży, zaś w IV kw. 2006r. 60,6%.

Zysk netto za IV kwartał 2007 roku wyniósł 2,2 mln zł. Nakłady inwestycyjne w IV kwartale 2007r. wyniosły 6,4 mln zł (w 2007 poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 17,1 mln zł wobec planowanych 13 mln zł). Inwestycje wykonane w IV kwartale 2007r. związane są z robotami budowlanymi i montażowymi maszyn i urządzeń do produkcji sklejki.

Segment meblowy
Ten segment działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. opiera się na spółce produkcyjnej Paged Meble S.A. i (do końca 2007 roku ) Fabryce Mebli Gostyń Sp. z o.o w likwidacji oraz wyspecjalizowanych spółkach handlowych (powiązanych kapitałowo z Paged Meble S.A.) tj. Meble Jarocin-Biura i Hotele Sp. z o.o, Woodways Sp. z o.o (do 13.06.07 spółka działała pod firmą Nowy Swarzędz Sp. z o.o), Zumcontrakt Inc z siedzibą w USA i spółkach brytyjskich (BUK i Woodways).

Produkcja mebli realizowana jest w zakładach w Jasienicy, Jaworzu, Buczkowicach, Sędziszowie Małopolskim i Włocławku (Paged Meble SA) i Fabryce Mebli Gostyń Sp. z o.o (zakład w Gostyniu). W II kwartale rozpoczęto uruchamianie zakładu produkcyjnego w Jarocinie, ale do końca 2007 roku nie uzyskał on jeszcze docelowych mocy produkcyjnych (zakład ten m.in. przejmie produkcję po likwidowanym zakładzie w Gostyniu). Spółki BUK oraz Meble Jarocin-Biura i Hotele zajmuj się sprzedaż kontraktów mebli do sieci hotelowych i gastronomicznych. Spółka BUK jest liderem w tym segmencie na rynku brytyjskim, spółka Meble Jarocin-Biura i Hotele działa na rynku krajowym, spółka Zumcontrakt zajmuje się sprzedaż kontraktów na rynku amerykańskim (spółka powstała w marcu 2006r.)

W IV kwartale 2007 roku spółki grupy meblowej uzyskały przychody ze sprzedaży w wysokości 50,3 mln zł. W ostatnim kwartale 2007 roku wdrożone zostało wiele nowości m.in. linie Turkus, Szafir, Malachit, stoliki Topaz i Milano oraz krzesło Lazur. Uzyskany w IV kwartale wynik (strata 1,9 mln zł) jest gorszy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (- 0,2 mln zł) co związane jest głównie z kosztami uruchamiania produkcji w zakładzie w Jarocinie. Pełne uzyskanie przez ten zakład mocy produkcyjnych przewidywane jest do końca II kwartału 2008 roku.

Segment handlowy
Jedyną spółką w tym segmencie do 31 lipca 2007 roku tj. do momentu połączenia z Paged S.A. była „Paged Handel” S.A. Prowadzona dotychczas przez Paged Handel S.A. działalność handlowa obecnie kontynuowana jest przez Paged S.A. Działalność handlowa skupia się głównie na rozwijaniu krajowego handlu drzewnymi i drewnopochodnymi materiałami dla budownictwa oraz przemysłu meblarskiego, w tym pochodzącymi ze spółek Grupy. Handel ten prowadzony jest w formie sieci składów agencyjnych na terenie Polski. W okresie IV kwartału 2007 roku przychody segmentu handlowego wyniosły 9,1 mln zł.

Zysk na sprzedaży w IV kwartale 2007 roku wyniósł 579 tys. zł, zysk netto 634 tys. zł.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz