/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Komunikat PIGPD po spotkaniu z Lasami Państwowymi

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: PIGPD
Data: 2008-02-12


Komunikat PIGPD nr 03/2008 z dn. 11.02.2008r. dotyczący spotkania z Lasami Państwowymi w sprawie ustalenia trybu i terminu rozpatrzenia odwołań złożonych przez Członków PIGPD oraz zastrzeżeń dot. niektórych warunków dostaw, zapisanych w umowach z jednostkami LP.

Szanowni Państwo
Członkowie PIGPD

Informujemy, że w dn. 08.02.2008r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej LP, z inicjatywy Izby odbyło się kolejne spotkanie dotyczące problemów na rynku drewna okrągłego, w którym uczestniczyli:
- ze strony PIGPD: Prezydent Izby M. Florkiewicz, Wiceprezydent Bogdan Niemczyk i dyrektor Biura Bogdan Czemko
- ze strony DGLP – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Marketingu – M. Pigan, oraz Naczelnik Wydziału Marketingu A. Ballaun wraz z M. Pilewską, Specjalistą z Wydziału Marketingu.

Głównym tematem spotkania było ustalenie trybu i terminu rozpatrzenia odwołań złożonych przez Członków PIGPD oraz zastrzeżeń dot. niektórych warunków dostaw, zapisanych w umowach z jednostkami LP.

Uzyskano następujące wyjaśnienia i deklaracje ze strony DGLP:

 • Kwestionowane przez nas Zarządzenie 52A, LP chcą utrzymać do czasu opracowania jego koniecznej nowelizacji. Już jest nowe zarządzenie, powołujące zespół leśników (11 osób), który, przy współpracy ekspertów, nowelizację tą przygotuje z docelowym terminem zakończenia prac do 31-go marca. Ewentualne sprawy bieżące można będzie wprowadzać aneksami do obecnego zarządzenia. Oznacza to, że LP chcą co prawda poznać uwagi i propozycje przemysłu, ale rezerwują sobie wyłączność samodzielnego kształtowania nowych zasad obrotu drewnem.
 • Nasze zastrzeżenia zgłoszone już formalnie, dot. uprawnień dyrektora generalnego LP do jednoosobowego kształtowania zasad sprzedaży oraz innych spraw takich jak prawo do żądania od odbiorców zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowych, powinny być jak najszybciej wyjaśnione, mimo, że LP kwestionują zasadność naszej oceny sytuacji prawnej. Jeszcze w lutym odbędzie się spotkanie zespołu prawników obu stron, aby omówić wszystkie fakty i argumenty.
 • Kwestionowane przez nas jako niezgodne z prawem konkurencji uchwały KL-D z Margonina, istotnie budzą wątpliwości. Obecnie są one w gestii Ministra Środowiska, zgodnie z nadanym przez nas samych trybem postępowania.
 • Konkrety dot. uzupełniania brakującej ilości drewna będą znane 18-tego lutego, najpierw jako informacja o ilościach dostępnych w poszczególnych rdLP. Następnie LP chcą ustalić tryb rozpatrywania. Na pytanie przedstawicieli DGLP, jak my to widzimy, padła odpowiedź, że ilość powinna być uzupełniona do poziomu złożonej oferty. W przeciwnym razie konieczne redukcje, przeprowadzone dowolnym kluczem, spowodują nieuchronne protesty. Nas jednak na tym etapie interesuje przede wszystkim dobro członków Izby – zamierzamy interweniować w każdym zgłoszonym przez nich przypadku.
 • Przedstawiciele LP zapewnili nas, że na potrzeby odwołań wykorzystane zostaną wszelkie możliwe źródła. Ustalono, że odbędzie się w tej sprawie kolejne spotkanie w podobnym składzie jeszcze w lutym, gdy już będą znane konkrety.
 • Zgłoszone przez naszych Członków zastrzeżenia dot. warunków umów, zostaną załatwione w sposób następujący:
  - Jednostki LP nie będą wymagały, aby odbiór ilościowy i jakościowy drewna wykonywany był w lesie, przez przewoźnika. Jeśli takie warunki w umowie ktoś ma, może wystąpić o aneks. W razie problemów – prosimy o kontakt z Biurem Izby
  - Długość dłużyc zostanie ograniczona do długości transportowej (ok. 15m – zgodnie z dopuszczalną długością zestawu 18,75 m + 1m), jednak dopiero po zakończeniu podjętych badań, które potwierdzą (jest o prawie pewne), że LP nie poniosą przez to strat. Nie akceptuje się jednak dzielenia dłużycy z oznaczaniem obu części tym samym numerem, bo otwiera to pole do nadużyć. Badania będą przeprowadzone w RDLP Toruń.
  - Sygnały, że jednostki LP stosują prawie taką samą cenę za drewno klasy WC i WD, zostaną zbadane przez kontrolę DGLP we wskazanych rdLP.
  - Odpowiedź LP na naszą propozycję zmiany warunków technicznych tak, by we wszystkich zawieranych umowach, podobnie jak w przypadku warunków technicznych na drewno średniowymiarowe opakowaniowe iglaste, mógł być negocjowany zapis o niedopuszczalności sinizny w klasie C, zostanie przedstawiona na najbliższym spotkaniu jeszcze w lutym br. Zakończy to zróżnicowane podejście do tego warunku, który dotychczas tylko wybrane firmy mogły negocjować przy zawieraniu umów, a reszta firm musiała akceptować warunek dopuszczający siniznę w klasie C.

  Podsumowując, stwierdzamy, że zebranie miało bardzo konkretny i konstruktywny przebieg, a przedstawiciele DGLP podkreślali swoją wolę znalezienia konsensusu. Jest to jednak zaledwie wstęp do rozwiązania większości zgłoszonych problemów. M.in. sprawą, która została zaledwie zasygnalizowana, jest poziom cen drewna okrągłego. Wg LP, jako zapisany w umowach, jest on wiążący. Wg naszych przedstawicieli, sytuacja na rynku powoduje że jest on już za wysoki, przy czym jakiekolwiek oczekiwane obniżki nie mogą dotyczyć tylko wybranych firm.

  Korzystając z okazji, prosimy więc naszych Członków o przekazanie nam konkretnych, pisemnych zgłoszeń spraw do rozwiązania (poza już przekazanymi, dot. brakującej ilości drewna), wraz z przekonującym, analitycznym uzasadnieniem problemu, a w szczególności:
  - zastrzeżeń co do poziomu cen, w tym ich adekwatności do jakości odbieranego drewna, z dowodami i uzasadnieniami potwierdzającymi Wasze stanowiska
  - przypadków zmuszania odbiorców do zaakceptowania sinizny w kl. WC, lub innych wad i cech drewna, uznawanych przez Was za niedopuszczalne.

  Materiały te są absolutnie niezbędne, aby nasze zastrzeżenia, zgłaszane w Waszym imieniu, nie były potraktowane jako gołosłowne i nieuzasadnione.

  Będziemy zobowiązani za przesłanie ich na adres Biura Izby w terminie do 20 lutego.

  Z poważaniem
  Mirosław Florkiewicz
  Prezydent PIGPD


 •  
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA