/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Barlinek: Od bala do podłogi

Barlinek

Autor:
Źródło: Barlinek
Data: 2008-02-11


Barlinek S.A. jest największym przedsiębiorstwem przetwórstwa drewna na świecie, w którym produkcja podłóg od surowca do gotowego produktu przeprowadzana jest w jednym miejscu. Gwarantuje to pełną kontrolę jakości na każdym etapie przerobu drewna, a także jego ekonomiczne wykorzystanie.

Magazyn surowca<br>fot. BarlinekMagazyn surowca<br>fot. Barlinek

W 2007 roku, na 4 liniach deski barlineckiej, wyprodukowano w Barlinku ponad 6 mln m2 podłóg. Ich wytworzenie związane było z realizacją pełnego procesu produkcyjnego, na który składają się: obróbka tartaczna drewna iglastego i liściastego, suszenie i klimatyzowanie, produkcja na liniach desek podłogowych i wykańczania warstwy wierzchniej (lakierowanie lub olejowanie) oraz etap pakownia i magazynowania. W przypadku niektórych rodzajów podłóg pełen proces wytwórczy zajmuje nawet trzy miesiące.

Realizacja tak kompleksowej i dużej produkcji w jednym miejscu należy dziś do rzadkości. Wzrost cen surowca oraz trudności z jego zakupem zmuszają wprawdzie producentów do akcesji zakładów przerabiających drewno okrągłe, jednak niewielu z nich decyduje się na inwestycję budowy od podstaw pełnego zaplecza własnego zakładu. Do głównych trudności i wymogów zaliczyć tu należy: wysokie początkowe nakłady inwestycyjne, ekonomiczny dostęp do zaplecza surowcowego oraz posiadanie terenu o odpowiedniej wielkości i infrastrukturze. Nowe koszty, związane ze stałą modernizacją urządzeń, zatrudnianiem i szkoleniem kadr technicznych, pojawiają się wraz z uruchamianiem zakładu. W dobie outsourcing’u Barlinek pozostał jednak przy pozornie nieekonomicznym, starym modelu produkcji, który z drugiej strony daje niedostępne dla innych narzędzia do budowania przewagi rynkowej i zdobycia zaufania finalnych odbiorców.

Gwarancja stałej jakości
W wysoko obecnie zautomatyzowanej i skomputeryzowanej produkcji podłóg drewnianych, niezmiennie kluczowa jest jakość naturalnego surowca i jego przygotowania. Posiadanie własnego działu zakupu drewna i zachowanie pełnej kontroli nad obróbką tartaczną oraz nad kluczowym etapem suszenia i klimatyzacji drewna, daje Barlinkowi pewność co do stałej, wysokiej jakości finalnego produktu. Świadczy o tym gwarancja udzielana na produkt, która w przypadku asortymentu deski barlineckiej wynosi nawet 30 lat.

Płynność produkcji
Pełna wiedza nt. ilości i rodzajów drewna suszonego i klimatyzowanego umożliwia firmie optymalne planowanie produkcji. Pewność co do terminów dostaw surowca, pozwala na kontrolowanie z dużym wyprzedzeniem stanów magazynowych i realizację zamówień co do konkretnych gatunków, a w przypadku mniejszych transakcji dokładne określenie kiedy dany rodzaj podłogi będzie produkowany.

Redukcja kosztów
Układany przez dział zakupów harmonogram dostaw surowca pozwala na efektywne planowanie produkcji w rozbiciu na gatunki i grupy asortymentowe. Znaczne ograniczenie kosztów wynika również z kompleksowego i optymalnego wykorzystania surowca z uwzględnieniem jego jakości i przeznaczenia. W przypadku Barlinka najlepszej jakości drewno wykorzystywane jest do produkcji okleiny i deski barlineckiej, niższe klasy do wyrobu listew przypodłogowych, a najniższe - ekologicznego biopaliwa. Kora i odpady służą natomiast do pozyskania energii dla procesów technologicznych i ogrzewania.

Nowoczesne wyposażenie zakładu Barlinka umożliwia także ekonomiczne wykorzystanie innych środków produkcji np. energii cieplnej. Zastosowanie instalacji odpylania z recyrkulacją powietrza, pozwala na oczyszczanie ciepłego powietrza odprowadzanego z hal produkcyjnych i jego powtórne użycie.

W rozwoju siła
Fakt posiadania przez Barlinek różnych działów produkcji, włącznie z działem badań, czyni firmę lepiej przygotowaną do wymogów szybko zmieniającego się rynku. Przepływ informacji dot. zaopatrzenia w surowiec, jego stanów magazynowych, potrzeb rynku, nowości technologicznych, jest znacznie szybszy w ramach jednej organizacji. Dużo sprawniej realizowane są wówczas wszelkie zmiany dostosowawcze, które w jednym czasie przebiegają od razu we wszystkich zainteresowanych działach. Jest to jeden z czynników, który stanowi o dynamizmie rozwoju i sile Barlinka. Nie bez znaczenia jest również fakt posiadania przez firmę kadry specjalistów z wielu dziedzin, których szeroka wiedza pozwala na trafną ocenę zmian rynkowych oraz decyduje o szybkości i kierunku reakcji.

Barlinek jest obecnie największym producentem podłóg naturalnych na świecie przeprowadzającym pełen proces produkcyjny w jednym miejscu. I chociaż wiążę się to z wyższymi kosztami inwestycyjnymi, firma z sukcesem implementuje ten model produkcji w swoich kolejnych zakładach na Ukrainie, w Rumunii i niedługo w Rosji.

Barlinek S.A. jest największym krajowym dostawcą – 65 % udziałów w rynku – trójwarstwowych podłóg drewnianych oraz wiodącym producentem okleiny. Spółka prowadzi działalność w ramach Grupy Kapitałowej Barlinek. Podstawowym jej produktem jest deska podłogowa – deska barlinecka - ze szlachetnych gatunków drewna rodzimego i egzotycznego. Eksport podłóg prowadzony jest do ponad 35 krajów na 3 kontynentach. Grupa wytwarza także: certyfikowane podłogi do obiektów sportowych (Barkiet Sport), okleiny naturalne (produkcja na poziomie ok. 13 mln m2 rocznie) i ekologiczny granulat paliwowy (pelet).

Podstawą produkcji Grupy są cztery polskie linie deski barlineckiej, zlokalizowane w Barlinku, w woj. zachodniopomorskim. Ich łączne roczne moce wytwórcze wynoszą 6 mln m2. Pierwszy zagraniczny zakład Barlinka (o mocy 2 mln m2) otwarto w 2007 roku na Ukrainie. Uruchomienie następnych planowane jest w Rumunii i w Rosji, kolejno w 2008 i 2009 roku.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Barlinek wynosi 2300 osób. W 2005 roku spółka Barlinek S.A. z sukcesem debiutowała na GPW.

Barlinek: Od bala do podłogi (Zdjęcia: 5)

Magazyn surowca<br>fot. BarlinekMagazyn surowcaLinia sortowania kłódLinia produkcyjnaMagazyn wyrobów gotowych

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz