/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Komunikat PIGPD po spotkaniu Komisji Leśno-Drzewnej 18.01.2008

PIGPD

Autor: Bogdan Czemko
Źródło: PIGPD
Data: 2008-01-22


Komunikat PIGPD nr 01/2008 z dn. 21.01.2008r. po spotkaniu Komisji Leśno-Drzewnej 18.01.2008

Szanowni Państwo
Członkowie PIGPD

W dn. 18 stycznia w Margoninie miało miejsce pierwsze spotkanie Komisji Leśno – Drzewnej, w której wziął udział obecny dyrektor generalny LP Jerzy Piątkowski wraz ze swoim zastępcą ds. Marketingu, Marianem Piganem. Nie było natomiast odwołanego już głównego analityka LP Na wstępie, na żądanie przedstawicieli PIGPD, ustalono, że spotkanie ma być zaprotokołowane, a w protokole znajdzie się zapisany każdy głos odrębny, jeśli ktoś nie będzie się zgadzał z treścią uchwał.

Następnie przedstawiono dane, które miały zobrazować obecną sytuację.
Wśród najistotniejszych jest informacja, że w 2007r. pozyskano nie 30,6 mln m3 grubizny (jak nas informował były minister środowiska), lecz 32,3 mln m3, a całe pozyskanie wyniosło aż 34,1 mln m3. To ma tłumaczyć tegoroczny brak ok. 2 mln m3 (przy pozyskaniu grubizny na poziomie 30,3 mln m3 – wg LP oczywiście maksymalnym możliwym), o którego wytłumaczenie kilka razy występowała Izba. I zapewne tłumaczy, jeśli dane potwierdzą się w statystykach, choć dziwi że tej prostej odpowiedzi nie udawało się uzyskać od miesięcy. Dowiedzieliśmy się też, że na e-drewno sprzedano 2270 tys. m3 i, że przeciętny klient LP kupił „aż” 660 m3 (!).

Ważniejsze jest jednak, że po rozdziale drewna spłynęło (i wciąż spływa) 1730 odwołań niezadowolonych odbiorców, na których zaspokojenie trzeba znaleźć ok. 2,2 mln. m3. Co prawda pozostało z 2007r. nie podzielone ok. 740 tys., ale to chyba naprawdę drewno, którego nikt nie chciał. Licząc z grubsza i uwzględniając, że jakaś część odwołań jest ewidentnie nieuzasadniona, brakuje ok. 1,5 mln m3.
Co istotne, potwierdzone zostało to, co nasza Izba stwierdziła już dawno – nie może być żadnych terminowych graniczeń w składaniu odwołań – każdy ma prawo je złożyć wtedy, kiedy sam uzna za właściwe. Stanowią o tym przepisy prawa.

Po stronie możliwości surowcowych LP, oprócz wspomnianych pozostałości z 2007r., jest przewidywany wzrost pozyskania o ok. 3%, co przekłada się na ok. 1 mln m3, ale rozlokowany tam, gdzie będą prowadzone prace urządzeniowe, czyli w obrębie tylko niektórych rdLP. A więc wiadomo dziś tyle tylko, że LP podejmą wszelkie kroki, jakie same uznają za możliwe, aby braki drewna uzupełnić. Nie jest jednak wiadomo, ile tego drewna uda się wygospodarować, ani gdzie i kiedy, zwłaszcza, że przedstawiciele DGLP nie odnieśli się do propozycji Izby, aby zrezygnować z części sprzedaży detalicznej, na rzecz uzupełnienia braków.

Prezydent Izby w tej sytuacji stwierdził, że oczekujemy po prostu uzupełnienia brakujących mas do poziomu potrzeb, bez względu na możliwe źródła tych uzupełnień. Następnie uzgodniono, że błędy techniczne popełnione przez odbiorców, takie jak brak zatwierdzenia oferty (zdarzało się to nawet dużym firmom) nie mogą być powodem wyeliminowania takiej firmy z rynku. Sprawy te będą rozpatrywane w pierwszym rzędzie (bo poszkodowani już nie mają co przerabiać), każda indywidualnie, w rdLP.

LP zaprezentowały najróżniejsze zestawienia, które miały być pomocne w wybraniu metody oceny odwołań i uzupełniania masy drewna. Proponowano rozwiązania oparte o uzyskane punkty, zwłaszcza punkty za cenę. Nie udało się jednak wypracować żadnej generalnej reguły działania. LP popierane, co należy zaznaczyć, przez część drzewiarzy, optowały jednak za przyznaniem pierwszeństwa odbiorcom oferującym w I i II etapie maksymalne ceny i za „karaniem” tych którzy oferowali ceny niższe, przez uzupełnianie ich dostaw drewnem po cenie maksymalnej, dodatkowo podniesionej przez przemnożenie jej wskaźnikiem wynikającym z różnicy między ceną maksymalną, a ceną przez nich wcześniej zaoferowaną. Głos sprzeciwu w tej sprawie zgłosili Prezydent Izby M. Florkiewicz i dyrektor Izby B. Czemko, ale niewiele to dało, gdyż większość, nie tylko leśników, poparła taką uchwałę.

Ustalono również, że:
- wszystkie odwołania będą indywidualnie rozpatrywane i sukcesywnie załatwiane na szczeblach odpowiednich rdLP,
- nie będą w ogóle uwzględniane odwołania dotyczące ilości mniejszej niż 30 m3
- odrzucone będą odwołania zgłoszone przez nowe firmy bez historii zakupów lub z historią dawną, odwołania dotyczące mas ponad historię zakupu, dotyczące ofert nie złożonych w I i II etapie, wynikające z zastrzeżeń do Portalu jako takiego.
- cena na drewno liściaste uzupełniane w ramach odwołań będzie maksymalna, ale na sortymenty nie obłożone w I i II etapie – minimalna.

Uchwały ustalające powyższe, jak widać ogólne i nie w pełni czytelne zasady, poddane zostały pod głosowanie i znów poparła je zdecydowana większość obecnych.

Dyrektor generalny LP, J. Piotrowski przekazał również, że nie przewiduje rezygnacji ze sprzedaży drewna za pośrednictwem Portalu, ale zostanie on uproszczony. Zwłaszcza system ocen musi być jasny i przejrzysty. Nie przyjęto jednak naszej propozycji, aby powołać z grona KL-D grupę, która spróbuje takie zmiany opracować. Zamiast tego ustalono, że zadanie zebrania i syntetycznej oceny wszystkich spływających uwag i propozycji otrzyma prof. Wojciech Lis z AR w Poznaniu (ekspert KL-D).

Dla porządku należy jeszcze dodać, że w drodze głosowania anulowana została uchwała nr 31 KLD, ostatnia przygotowana przez K. Tomaszewskiego i już wcześniej przegłosowana internetowo. Tym samym zostały odrzucone ostatnie jego pomysły dotyczące sposobu rozpatrywania odwołań.

Przedstawiciele Izby podnieśli również sprawę nie akceptowanych przez odbiorców warunków wpisywanych przez LP w umowy sprzedaży drewna. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę, że zapisy dotyczące możliwej zmiany ceny nie dość, że w sposób nieuzasadniony warunkują taką zmianę zgodą KL-D, to są tak sformułowane, że odbiorca, który o to wystąpi a LP tego nie zaakceptują, narazi się na rozwiązanie umowy.

Poza tym LP blokują możliwość nie dopuszczenia występowania sinizny w klasie WCO, stawiają praktycznie niewykonalny warunek prowadzenia jakościowego i ilościowego odbioru drewna loco las, odmawiają przecinania dłużyc do długości transportowej. Jedynie sprawę blokowania przez LP wymiany drewna pomiędzy odbiorcami można uznać za załatwioną w pełni (potwierdzają to załączone pisma). Dyskusja nad pozostałymi ww. sprawami niewiele jednak wniosła, poza zaleceniem, aby rozwiązywać je na szczeblu rdLP. Szczególnie kwestia dzielenia dłużyc nie powinna tu stanowić jakiegoś problemu.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w konkretnych rzeczy ustalono niewiele, a najistotniejsza, czyli rozpatrywanie odwołań, została przerzucona na rdLP. Tak jak zapowiadaliśmy w naszym niedawnym piśmie do dyrektora generalnego LP, Izba zamierza te zdarzenia monitorować i interweniować w imieniu naszych Członków wszędzie, gdzie będzie trzeba. Jednak już teraz można przewidzieć, że załatwianie odwołań to temat na wiele miesięcy.
Sprawa narzucenia części odbiorców ceny przekraczającej maksymalną wdaje się być posunięciem wykraczającym poza granice prawa konkurencji i to na pewno zostanie przez nas szybko wyjaśnione.

Zostało też potwierdzone, że LP starają się o akceptację i zachowanie nieco zmodyfikowanego systemu sprzedaży opartego o Internet. Jednak sprawy dotyczące ustalenia dobrych trwałych zasad sprzedaży na przyszłość nie zostaną uznane za załatwione, dopóki nie pojawią się rozwiązania gwarantowane przez rząd i odpowiednie ustawy. O to będziemy zabiegali. Ale obok tego, w opracowywaniu doraźnych zasad na pewno też powinniśmy i zamierzamy uczestniczyć.

Rozpatrywanie odwołań powinno rozpocząć się szybko wszędzie, gdzie występują już w tej chwili wolne ilości drewna. Należy dodać, że do czasu zakończenia tego procesu, nie ma być uruchomionej sprzedaży przez e-drewno.

W tej sytuacji prosimy wszystkich naszych członków, którzy złożyli odwołania, o przesłanie ich ponownie bez zbędnej zwłoki do wiadomości właściwych rdLP, tj. tych, w których Wasze zamówienia zostały zredukowane, oczywiście z kopią dla PIGPD. My z kolei zobowiązujemy się do pomocy w negocjacjach i do wszystkich potrzebnych interwencji. O dalszych zdarzeniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Bogdan Czemko
Dyrektor Biura Izby

Załączniki:
Informacja dotycząca możliwości zamiany mas surowca pomiędzy nabywcami posiadającymi umowy z LP na rok 2008.
Pismo DGLP do PIGPD
Pismo DGLP do RDLP


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz