/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

GUS: grudniowa koniunktura w budownictwie

GUS

Autor:
Źródło: GUS
Data: 2008-01-01


Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest nadal pozytywnie, choć mniej optymistycznie niż w listopadzie br. i w grudniu ubiegłego roku.

Spowodowane to jest ostrożniejszymi niż przed miesiącem, choć nadal korzystnymi ocenami bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej.

W grudniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 19 (w listopadzie plus 25). Poprawę koniunktury sygnalizuje 28% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 9% (w listopadzie – odpowiednio 33% i 8%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorstwa odnotowują wolniejszy niż w listopadzie wzrost portfela zamówień. W konsekwencji produkcja budowlano-montażowa jest rozszerzana w skali mniejszej niż przed miesiącem. Przewidywania na najbliższe trzy miesiące w zakresie popytu i produkcji są nadal korzystne, choć ostrożniejsze niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy formułowane przez 30% badanych przedsiębiorców, którzy deklarują prowadzenie prac budowlanych za granicą, wskazują na wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym, choć w skali mniejszej od przewidywań sprzed miesiąca.

Nadal pozytywnie, choć nieco ostrożniej oceniana jest bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Prognozy w tym zakresie są nadal korzystne, ale również mniej optymistyczne niż w listopadzie. Przedsiębiorcy przewidują wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych w skali zbliżonej do przewidywań sprzed miesiąca. Należy oczekiwać wolniejszego niż przed miesiącem wzrostu zatrudnienia w budownictwie.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,9% (4,0% w listopadzie br. wobec 4,2% w grudniu 2006 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (sygnalizuje je 57% badanych przedsiębiorstw w grudniu br., 62% w listopadzie br. wobec 52% w grudniu ub. roku), kosztami zatrudnienia (57% badanych przedsiębiorstw w grudniu br., 58% w listopadzie br. wobec 51% w grudniu ub. roku) oraz konkurencją ze strony innych firm (48% w grudniu br., 49% w listopadzie br. wobec 57% w grudniu ub. roku). W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (41% jednostek w grudniu br. wobec 42% w ubiegłym miesiącu i 32% w grudniu 2006 r.) oraz warunkami atmosferycznymi (28% w grudniu br., 21% w listopadzie br. wobec 17% w grudniu ub. roku), zmalało natomiast znaczenie barier związanych ze wspomnianą wcześniej konkurencją ze strony innych firm, kosztami finansowej obsługi działalności (29% w grudniu br., 28% w listopadzie br. wobec 34% w grudniu 2006 r.) i trudnościami z uzyskaniem kredytu (8% w grudniu i listopadzie br. wobec 13% w grudniu ub. roku).

W grudniu br. 6% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy portfela zamówień, 77% jako wystarczające, a 17% jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców wynosiło 86% w grudniu br. wobec 89% w listopadzie br. (w grudniu ub. roku – 88%).


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz