/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Swarzędz kupuje zakład produkcyjny w Nysie

Swarzędz Meble

Autor: dja
Źródło: Swarzędz Meble
Data: 2008-01-14


Swarzędz Meble SA poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej z firmą Loft Sp. z o.o. Jej przedmiotem są ramowe ustalenia dotyczące nabycia zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych w Nysie, nabycia nieruchomości w Nysie przy ul. Morcinka, na której prowadzona jest działalność produkcyjna, przejęcia salonów sprzedaży w Warszawie podnajmowanych dotąd przez Swarzędz Meble S.A. od firmy LOFT Sp. z o.o. oraz sprzedaży wierzytelności.

Nabywcą zakładu produkcyjnego w Nysie należacego do spółki Loft będzie Fabryka Mebli Swarzędz sp. z o.o. (spółka zależna Swarzędz Meble). W zakładzie prowadzona będzie produkcji mebli tapicerowanych. Przedmiotem sprzedaży będzie zakład rozumiany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Fabryka Mebli Swarzędz Sp. z o.o. nie przejmie i nie będzie odpowiedzialna za żadne zobowiązania Loft lub jej poprzedników prawnych, związane z prowadzeniem zakładu, powstałe do dnia jego sprzedaży.

Nieruchomość położoną w Nysie, przy ul. Morcinka, obejmującą prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 3.37.68 ha wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli, zakupi Swarzędz Meble SA za cenę wynikającą z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, przy uwzględnieniu obciążeń tej nieruchomości.

Swarzędz Meble SA przejmie podnajmowane aktualnie od firmy Loft Sp. z o.o. salony sprzedaży w Warszawie mieszczące się w centrum handlowym DOMOTEKA i JUPITER, zawierając umowy najmu tych salonów bezpośrednio z podmiotami, od których najmuje je obecnie Loft.

Strony umowy ustaliły, iż przysługującą Swarzędz Meble wierzytelność w stosunku do spółki Markmebel Sp. z o.o. w kwocie 1,268 mln zł, spółka Loft nabędzie za tę samą wartość, która rozliczona zostanie z ceną sprzedaży zakładu produkcyjnego.

Łączna Cena Transakcyjna, oznaczająca całkowitą kwotę, jaką Swarzędz Meble przeznaczy na osiągnięcie bezpośrednich celów umowy, tj. nabycie zakładu produkcyjnego, nabycie nieruchomości i przejęcie praw do bezpośredniego najmu salonów sprzedaży, ustalona została na kwotę 4,1 mln zł netto. Zgodnie z Umową Dzierżawy z dnia 22.05.2007r., łączna Cena Transakcyjna pomniejszona zostanie o kwotę 140 tys. zł, stanowiącą równowartość zapłaconego czynszu dzierżawnego w okresie dzierżawy zakładu.

Faktycznie do zapłaty z tytułu w/w transakcji pozostanie kwota 2,691 mln zł netto.

Data zamknięcia transakcji, tj. dokonania łącznie następujących czynności: sprzedaży zakładu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży wierzytelności, przejęcia praw i obowiązków z tytułu umów najmu salonów sprzedaży i zawarcia porozumienia potwierdzającego fakt wykonania umowy dzierżawy zakładu, ustalona została na dzień 18 stycznia 2008r., nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2008r. Po tym terminie umowa inwestycyjna ulegnie rozwiązaniu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA