/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

GUS o lasach i leśnictwie Polski 2007

Lasy Państwowe

Autor: Eugeniusz Pudlis
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2007-12-15


Główny Urząd Statystyczny wydał właśnie najnowszy, 16. rocznik swojej publikacji „Leśnictwo 2007”. Licząca 290 stron książka zawiera kompleksowe dane o leśnictwie w 2006 r. W oddzielnym Aneksie I przedstawiona jest charakterystyka działalności PGL Lasy Państwowe. Publikacja składa się z ośmiu działów. Prezentowane są w nich: zasoby leśne, zagospodarowanie lasu i zadrzewienia, gospodarcze wykorzystanie lasu, zagrożenia i ochrona środowiska leśnego, łowiectwo, zatrudnienie i wynagrodzenia w leśnictwie, ekonomiczne aspekty leśnictwa. Ostatni dział dotyczy porównań międzynarodowych.

0,237 ha lasów na Polaka
Jak wynika z działu prezentującego nasze zasoby leśne, powierzchnia wszystkich polskich lasów w 2006 r. wynosiła 9026 tys. ha i w stosunku do poprzednich dziesięcioleci powoli, ale systematycznie rośnie. Również lesistość Polski osiąga coraz wyższy wskaźnik; w 1997 r. lasy pokrywały 28,1 proc. kraju, a w roku ubiegłym – 28,9 proc. Gdy w 1997 r. na jednego statystycznego mieszkańca Polski przypadało 0,228 ha lasu, to w roku 2006 wskaźnik ten wzrósł do 0,237 ha.

Na tle Europy i świata
W dziale „Porównania międzynarodowe” przedstawiony jest stan lasów w Polsce na tle krajów europejskich oraz wybranych krajów świata, i to zarówno w kontekście środowiskowym (stan i zagrożenie środowiska leśnego, defoliacja drzewostanów, pożary), jak i gospodarczym (pozyskanie drewna, zapas na pniu, import i eksport). Z lesistością określoną na 30 proc. (wyższą niż w statystykach krajowych, gdyż liczoną tylko w stosunku do obszarów lądowych) plasujemy się w środku stawki krajów Europy.
Bardzo wysoką, bo szóstą pozycję zajmuje Polska pod względem zasobów i biomasy leśnej, szacowanych na 1864 mln m sześc. Tu wyprzedzają nas tylko Rosja, Szwecja, Francja, Finlandia i Ukraina. Bardzo optymistyczne dane dla naszego leśnictwa są w tabeli obrazującej trendy zmian defoliacji (uszkodzeń) drzew w niektórych krajach Europy w ciągu ostatnich 10 lat. Tylko w ubiegłym roku (w stosunku do roku 2005) ilość drzew z uszkodzonym aparatem asymilacyjnym zmalała w Polsce aż o 10,6 proc. Był to jeden z dwóch najwyższych wskaźników wśród 34 badanych krajów.

W aneksie o Lasach Państwowych
Z uwagi na to, że PGL Lasy Państwowe zarządza blisko 80 proc. powierzchni lasów kraju, w oddzielnej części – Aneksie I, przedstawiono szczegółową charakterystykę działalności przedsiębiorstwa w latach 2001-2006. Prezentację poszerzono o wybrane wielkości i wskaźniki dotyczące stanu, trendów i dynamiki zmian w Lasach Państwowych oraz ich użytkowania w latach 1946-2006.
PGL LP gospodaruje gruntami o powierzchni 7592,2 tys. ha, z czego 7249,8 tys. ha stanową lasy (dane za 2006 rok). Mimo pozyskiwania rocznie ponad 30 mln m sześc. drewna, zasoby drewna na pniu i powierzchnia lasów PGL LP wciąż rosną. W 2006 r. przedsiębiorstwo miało nadwyżkę dochodów w wysokości 197,6 mln zł brutto.

Publikacja „Leśnictwo 2007” jest dostępna zarówno w wersji książkowej, jak i na płycie kompaktowej oraz na stronie internetowej GUS.

Eugeniusz Pudlis
„Echa Leśne”
www.lp.gov.pl


(JR)


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz