DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Drembo złożyło pozew przeciw Kronospanowi

KPPD

Autor: dja
Źródło: KPPD
Data: 2007-12-10


Drembo sp. z o.o., akcjonariusz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA złożyło w Sądzie Okręgowym w Koszalinie pozew przeciwko Kronospan Holdings Ltd.

W pozwie spółka wnosi o ustalenie, iż począwszy od dnia 06.09.2007r. pozwany Kronospan Holdings Ltd. nie może wykonywać prawa głosu z akcji KPPD w ilości przekraczającej 10% ogólnej liczby głosów.

Część pozwu dotyczy również KPPD, w częsci dotyczącej spółki, Drembo wnosi o ustalenie, iż pozwana począwszy od dnia 06.09.2007 r. nie może wpisywać na listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnych Zgromadzeniach firmy Kronospan Holdings Ltd. z liczbą głosów większą niż 10% ogólnej liczby głosów.

Podstawowym zarzutem sformułowanym w pozwie przeciwko Kronospan Holdings Ltd. jest naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa). Naruszenie to nastąpiło w związku z przekroczeniem przez Kronospan progu 10% ogólnej liczby głosów KPPD i wynikającego z tego obowiązku poinformowania o tym fakcie KPPD i Komisji Nadzoru Finansowego. Pozwany Kronospan zawiadomienie takie wysłał, jednak przemilczał istotną informację, wymaganą w takim przypadku przez przepisy, dotyczącą dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy oraz celu zwiększania tego udziału. W ten sposób Kronospan przekroczył określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy próg 10% ogólnej liczby głosów z naruszeniem obowiązku określonego w art.69 ust.4 pkt 4 Ustawy. W związku z powyższym do pozwanego Kronospan ma zastosowanie sankcja przewidziana w art.89 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zgodnie z którym akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego produ ogólnej liczby głosów, jeżeli osięgnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków wynikających z Ustawy.

Podobne pozwy przeciw spółkom pracowniczym będącym akcjonariuszami KPPD złożył niedawno Kronospan, który domaga się pozbawienia prawa głosu z wszystkich akcji posiadanych przez te spółki ze względu na sprzeczne z prawem przekroczenie przez nie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Kronospan od kilku miesięcy próbuje przejąć władzę w Koszalińskim PPD co zarząd spółki i jej pozostali akcjonariusze uznają za wrogie działania.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz