/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Drembo złożyło pozew przeciw Kronospanowi

KPPD

Autor: dja
Źródło: KPPD
Data: 2007-12-10


Drembo sp. z o.o., akcjonariusz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA złożyło w Sądzie Okręgowym w Koszalinie pozew przeciwko Kronospan Holdings Ltd.

W pozwie spółka wnosi o ustalenie, iż począwszy od dnia 06.09.2007r. pozwany Kronospan Holdings Ltd. nie może wykonywać prawa głosu z akcji KPPD w ilości przekraczającej 10% ogólnej liczby głosów.

Część pozwu dotyczy również KPPD, w częsci dotyczącej spółki, Drembo wnosi o ustalenie, iż pozwana począwszy od dnia 06.09.2007 r. nie może wpisywać na listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnych Zgromadzeniach firmy Kronospan Holdings Ltd. z liczbą głosów większą niż 10% ogólnej liczby głosów.

Podstawowym zarzutem sformułowanym w pozwie przeciwko Kronospan Holdings Ltd. jest naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa). Naruszenie to nastąpiło w związku z przekroczeniem przez Kronospan progu 10% ogólnej liczby głosów KPPD i wynikającego z tego obowiązku poinformowania o tym fakcie KPPD i Komisji Nadzoru Finansowego. Pozwany Kronospan zawiadomienie takie wysłał, jednak przemilczał istotną informację, wymaganą w takim przypadku przez przepisy, dotyczącą dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy oraz celu zwiększania tego udziału. W ten sposób Kronospan przekroczył określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy próg 10% ogólnej liczby głosów z naruszeniem obowiązku określonego w art.69 ust.4 pkt 4 Ustawy. W związku z powyższym do pozwanego Kronospan ma zastosowanie sankcja przewidziana w art.89 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zgodnie z którym akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego produ ogólnej liczby głosów, jeżeli osięgnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków wynikających z Ustawy.

Podobne pozwy przeciw spółkom pracowniczym będącym akcjonariuszami KPPD złożył niedawno Kronospan, który domaga się pozbawienia prawa głosu z wszystkich akcji posiadanych przez te spółki ze względu na sprzeczne z prawem przekroczenie przez nie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Kronospan od kilku miesięcy próbuje przejąć władzę w Koszalińskim PPD co zarząd spółki i jej pozostali akcjonariusze uznają za wrogie działania.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA