DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie

Lasy Państwowe, Echa Leśna

Autor: Eugeniusz Pudlis
Źródło: Lasy Państwowe, Echa Leśna
Data: 2007-11-09


Odbywające się 5 i 6 listopada obrady V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie zostały zwieńczone podpisaniem dokumentów niezwykle istotnych dla przyszłości lasów i leśnictwa w Europie: Deklaracji Ministerialnej, dwóch rezolucji i dwóch oświadczeń ministrów.

V Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w EUV Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w EUFot. Lasy Państwowe

Po V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie
W europejskim szczycie leśnictwa uczestniczyło 46 krajów Starego Kontynentu. Podpisana drugiego dnia Deklaracja Ministerialna dotyczy współpracy politycznej w kreowaniu zrównoważonego gospodarowania lasami oraz wzrostu udziału sektora leśnego w rozwoju gospodarczym. Dwie rezolucje warszawskie, będące jej uzupełnieniem, zawierają zobowiązania sygnatariuszy dotyczące promocji drewna jako źródła energii odnawialnej oraz roli lasów w gospodarce wodnej w kontekście zmian klimatycznych.
Na zakończenie konferencji, 7 listopada grupa ok. 150 uczestników tego spotkania odwiedziła Puszczę Kozienicką.

Deklaracja Ministerialna
Deklaracja Ministerialna prezentuje długofalową wizję przyszłości lasów w Europie. Uwzględniając dorobek dotychczasowej współpracy, dokument wyznacza pozycję i możliwość wkładu regionalnego w inne międzynarodowe inicjatywy na rzecz lasów. Pokazuje też, jak skutecznie wdrażać zobowiązania MPOLE.
W deklaracji sygnatariusze zobowiązali się m.in. do poprawy jakości życia na naszej planecie przez zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej lasów. Zadeklarowali wykorzystanie lasów w równoważeniu gospodarki wodnej, łagodzeniu skutków klęsk żywiołowych oraz częstsze stosowanie drewna jako odnawialnego źródła energii.

Zobowiązali się też do zwiększenia konkurencyjności sektora leśnego poprzez informowanie o korzyściach płynących z właściwego gospodarowania lasami, koordynowanie polityki dotyczącej zasobów leśnych i wodnych, promowanie narodowych programów leśnych, zwalczanie nielegalnego pozyskiwanie drewna i handlu produktami leśnymi.

Rezolucja Warszawska 1 „Lasy, drewno, energia”

Moment podpisania Deklaracji Ministerialnej i rezolucji warszawskichRezolucja ta jest odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne oraz ich wpływ na rozwój lasów i wzrost zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Z tymi zjawiskami wiąże się wzrost popytu na drewno, z jednej strony jako odnawialnego surowca, z drugiej – jako odnawialnego źródła energii.
W rezolucji sygnatariusze zobowiązali się do zwiększenia roli sektora leśnego w produkcji energii. Zadeklarowali m.in. zwiększenie wykorzystania drewna do jej wytwarzania, wspieranie inwestycji w produkcję i dystrybucję bioenergii oraz wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy właścicielami lasów, przemysłem drzewnym i producentami energii.<

Rezolucja Warszawska 2 „Lasy i woda"
Podłożem treści Rezolucji Warszawskiej 2 stały się zmiany klimatyczne i ich konsekwencje. W deklaracji zwraca się uwagę na zagrożenia niedoboru wody pitnej i jej jakość, a także klęski powodzi, lawin i susz w Europie. Właściwie prowadzona gospodarka leśna może zapobiegać tym kataklizmom.
W rezolucji sygnatariusze zobowiązują się do prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej w relacji z gospodarką wodną, w tym: utrzymania i wzmacniania ochronnej funkcji lasów w odniesieniu do wód, rekultywacji zniszczonych lasów, zwłaszcza na terenach zalewowych.
Sygnatariusze tego dokumentu chcą również koordynowania polityki leśnej i wodnej, m.in. przez koordynację zarządzania zasobami leśnymi i wodnymi oraz wzmocnienia współpracy w obszarach transgranicznych. Wskazują też na konieczność promowania wiedzy o zależnościach między zasobami leśnymi a wodnymi oraz wpływem, jaki wywierają na nie zmiany klimatyczne.
Rezolucja zobowiązuje uczestników MPOLE m.in. do wyceny wartości świadczeń lasów związanych z jakością i ilością zasobów wodnych, wdrożenia płatności za świadczenia ekosystemowe, w tym ochronne funkcje lasów.

Oświadczenie w sprawie pożarów i Paneuropejskiego Tygodnia Lasu
Po rezerwacie „Królewskie Źródła” oprowadzał uczestników V MPOLE nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Janusz BujakPodczas zakończonej V MPOLE ministrowie wydali oświadczenie w sprawie pożarów lasów, wyrażając solidarność ze społecznością i rządami krajów południowej Europy (w szczególności Grecji), które ostatniego lata ucierpiały z powodu tego żywiołu. Wyrazili gotowość zbadania możliwości zapobiegania takim kataklizmom oraz odbudowania potencjału gospodarczego, społecznego i ekologicznego na zniszczonych terenach.
Obecni na konferencji poparli również zorganizowanie Paneuropejskiego Tygodnia Lasu – wspólnej inicjatywy Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, Europejskiej Komisji Leśnej i Komitetu Drzewnego, którą zaplanowano na dni od 20 do 24 października 2008 r. Tydzień ma wzmocnić wizerunek lasów i sektora leśnego, poszerzyć świadomość o istotnym wkładzie lasów w ochronę środowiska oraz rozwój gospodarczy i społeczny w Europie.

W Puszczy Kozienickiej
Wizyta gości V MPOLE w Puszczy Kozienickiej rozpoczęła się po przyjeździe do Jedlni prezentacją dr. Konrada Tomaszewskiego, głównego analityka LP, który przedstawił m.in. unikalny projekt ustawy o pochłanianiu CO2. Potem nasi goście zwiedzili w trzech grupach najciekawsze fragmenty Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”. Wizytę w rezerwatach: „Ponty” i „Królewskie Źródła” – mimo listopadowej pogody – uczestnicy MPOLE uznali za bardzo udaną. Podziwiali urodę tego zakątka Puszczy Kozienickiej. Stwierdzili też, że tamtejsze ścieżki edukacyjne stanowią wzór, który powinno się powielać w lasach innych zakątków Europy.

Następna konferencja MPOLE
VI Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie odbędzie się za cztery lata w Norwegii. Jej organizatorem zgodnie z ustaloną regułą będzie Główny Komitet Koordynacyjny MPOLE, w skład którego wejdą: Polska jako organizator tegorocznej konferencji, a także Norwegia, Hiszpania oraz Słowacja i Niemcy – gospodarze kolejnych spotkań.

Eugeniusz Pudlis
„Echa Leśne”

Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (Zdjęcia: 3)

V Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w EU<font color=gray>V Konferencja<br> Ministerialnego Procesu <br>Ochrony Lasów w Europie</font>V Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz