/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

KPPD - Tartaki z przyszłością

Rzeczpospolita / KPPD

Autor: Mariola Nosal
Źródło: Rzeczpospolita / KPPD
Data: 2004-06-14


Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. w Szczecinku jest firmą z tradycjami. Istnieje na rynku Pomorza Zachodniego już od ponad 50 lat. Powstanie firmy datuje się na rok 1950. W tym czasie w Polsce powstało ponad 20 tego typu przedsiębiorstw, zwanych Przedsiębiorstwami Przemysłu Drzewnego (PPD), w skład których wchodziło od kilku do kilkunastu tartaków. W chwili obecnej większość z tych przedsiębiorstw niestety już nie istnieje - część ogłosiła bankructwo, a reszta została wyprzedana jako pojedyncze tartaki.

KPPD-Szczecinek S.A. w 1996 roku weszło do Powszechnego Programu Prywatyzacji - 60% akcji spółki Ministerstwo Przekształceń Własnościowych wniosło do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Większościowy pakiet 54% objęty został przez X NFI - FOKSAL NFI S.A. W 2002 roku podjęto decyzję o wykupieniu spółki od NFI przez jej pracowników. 17 kwietnia 2003 Drembo Sp. z o.o., która jest spółką menedżersko-pracowniczą utworzoną przez pracowników firmy w celu dokonania odkupu akcji, wykupiła 49,99% akcji spółki od FOKSAL NFI S.A. Transakcja ta pozwoliła na kontrolę firmy przez pracowników - jej udziałowców, co przekłada się na lepsze zarządzanie firmą, szybsze podejmowanie kluczowych dla rozwoju firmy decyzji i na większą identyfikację pracowników z firmą.

Spośród dawnych PPD tylko KPPD-Szczecinek S.A. działa praktycznie w niezmienionej postaci od 1975 roku, co jest wynikiem specyfiki jej zarządzania. Strukturą organizacyjną przedsiębiorstwo przypomina holding. Jednostki mają dużą samodzielność w zakresie ustalania wielkości i profilu produkcji oraz sprzedaży, poziomu cen i obsługi klienta. Wszystkie oddziały są jednostkami samobilansującymi i działają na zasadzie samofinansowania i samodzielności. Biuro Spółki prowadzi nadzór nad poszczególnymi jednostkami oraz koordynuje ich działania, ale też świadczy usługi na rzecz oddziałów. Zajmuje się także kompleksową obsługą klientów zagranicznych oraz dużych odbiorców krajowych. W Biurze Spółki skoncentrowane są działania: marketingowe, public relations, informatyczne, finansowe, prawne, inwestycyjne, technologiczne i ochrony środowiska. Taki podział obowiązków i decyzyjności jest główną tajemnicą sukcesu firmy.

Obecnie KPPD-Szczecinek S.A. posiada 15 oddziałów, w tym: 9 tartaków iglastych, 2 tartaki liściaste, zakład produkujący płyty bukowe klejone, Zakład Budowy Maszyn "Madrew", 2 składy fabryczne. Siedziba przedsiębiorstwa i Biuro Spółki znajduje się w Szczecinku. Spółka posiada także Ośrodek Wczasowo-Kolonijny w Dźwirzynie oraz Skład Handlowo-Techniczny w Szczecinku. Podstawowym asortymentem firmy jest tarcica iglasta i liściasta, łaty, krawędziaki, belki, deski podłogowe, boazeria, listwy profilowane, fryzy, elementy: budowlane i meblowe, podkłady kolejowe, płyta bukowa klejona, elementy konstrukcyjne na więźbę dachową, wyroby programu ogrodowego.

KPPD-Szczecinek S.A. jest potentatem na rynku drzewnym. Działa na terenie całego kraju, a 30% sprzedaży to sprzedaż eksportowa. Wyroby firmy znajdują odbiorców głównie na rynku niemieckim. Spółka współpracuje także z klientami w Szwecji, Danii, Belgii, Holandii, Austrii, Hiszpanii, Francji, Japonii, we Włoszech i na Ukrainie.

Spośród firm tartacznych na terenie całego kraju KPPD-Szczecinek S.A. wyróżnia się największym potencjałem suszarnianym w nowoczesnych elektronicznie sterowanych suszarniach. W ostatnich latach uruchomiono 77 komór suszarnianych. Wszystkie zakłady wyposażone są w strugarki czterostronne. W ZPD Świerczyna, Manowo, Sławoborze i Czaplinek pracują autoklawy do ciśnieniowej impregnacji drewna. W ZPD Wierzchowo, Kołacz i Białogard pracują parzelnie. Każdy zakład ma możliwość przycinania tarcicy.

Do tej pory firma inwestowała w tak zwany dalszy przerób drewna. Wyrazem tego jest również budowa w tym roku dwóch tego typu hal. Jedna z nich służyć będzie jako duża przyrzynalnia, a druga jako strugarnia. Począwszy od następnego roku planuje się rozpocząć modernizację linii technologicznych w zakresie przetarcia. Modernizacje te pozwolą na co najmniej podwojenie przetarcia w każdym tartaku, w którym zostaną dokonane.

W 2000 roku KPPD-Szczecinek S.A. otrzymała certyfikat FSC na produkowane wyroby. W roku 2002 spółka otrzymała certyfikat ISO 9002:2000. Jej działalność nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wszelkie działania podejmowane są zgodnie z wymogami ochrony środowiska. W niektórych procesach technologicznych używa się energii uzyskanej z odpadów. Kotłownie wykorzystują do spalania wyłącznie trociny drzewne, co daje wielokrotnie mniejsze zanieczyszczenia do atmosfery w porównaniu z kotłowniami opalanymi węglem. Z tego też powodu w spółce nie istnieje problem odpadów poprodukcyjnych - są one sprzedawane (zrębki, trociny, kora, drewno opałowe) lub spalane w zakładowych kotłowniach.

Rok 2003 był dobrym rokiem w działalności firmy. Uzyskana wartość sprzedaży była niemal 20% większa niż w 2002 roku, pomimo spadających cen na rynku krajowym. Spadek ten zrekompensowany był wysoką sprzedażą eksportową, której sprzyjały korzystne relacje kursowe oraz zwiększeniem ilościowej sprzedaży produktów, a także wzrostem sprzedaży towarów i materiałów. W 2003 r. nastąpiła dalsza znacząca poprawa, w odniesieniu do roku 2002, sytuacji gospodarczej spółki, przejawiająca się w postaci zwiększenia rozmiaru wypracowanego zysku oraz zwiększenia zdolności generowania środków pieniężnych. Największy wpływ na to miały korzystne relacje kursowe walut, utrzymanie poziomu cen surowca leśnego oraz wzrost przetarcia i sprzedaży. Zwiększenie poziomu sprzedaży produktów jest skutkiem lekkiego ożywienia popytu na krajowym rynku produktów drzewnych w drugiej połowie 2003 roku oraz intensyfikacji eksportu. W strukturze sprzedaży produktów nastąpiło: zmniejszenie udziału sprzedaży tarcicy świeżej i zrębków na rzecz zwiększenia udziału produktów przetworzonych oraz zwiększenie udziału eksportu w przychodach ogółem. Zwiększeniu poziomu sprzedaży towarzyszył niewielki spadek cen surowca leśnego. Pod koniec roku wystąpiły trudności z pozyskaniem niezbędnych ilości surowca, co pozostaje bolączką również w 2004 roku. Lasy Państwowe niestety nie godziły się dotąd na podpisanie umów wieloletnich na dostawy surowca leśnego. Brak takich umów, gdzie zawarta byłaby gwarantowana ilość surowca i poziom cen, nie pomaga w codziennej działalności firmy. Ostatnie uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych pozwalają mieć nadzieję na podpisanie takich umów.

Dzięki temu spółka zamierza w najbliższym czasie intensywnie inwestować, aby sprostać narastającej konkurencji, szczególnie po dołączeniu Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem spółka wiąże duże nadzieje na poprawę sytuacji gospodarczej kraju, a co za tym idzie, stabilniejszą sytuacją dla niej.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz