DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Zmiana prezesa Tras-Intur

Tras-Intur

Autor:
Źródło: Tras-Intur
Data: 2007-09-10


Jan Mazur złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Tras-Intur SA. Zastąpi go jeden z akcjonariuszy spółki - Marek Grzona.

Zmiana zarządzającego spółką nastapi 1 października. Jako przyczynę swojej decyzji Jan Mazur podał pogarszający się stan zdrowia, który nie pozwala na pełnienie w dalszym ciągu tej funkcji w realiach dynamicznie rozbudowującej się Grupy Kapitałowej.

Jan Mazur pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Intur-Kfs Sp. z o.o. od 1989r. do 2005r. W roku 2004 objął również funkcję Prezesa Zarządu w Tras Tychy SA. Po połączeniu obydwu spółek w czerwcu 2005 roku przeprowadził spółkę Tras-Intur SA przez trudny okres restrukturyzacji finansowej i ekonomicznej. Doprowadził też do rozbudowy i wzmocnienia pozycji Grupy Kapitałowej na rynku stolarki budowlanej w Polsce i na rynkach zagranicznych. Tym samym zakończył swoją główną misję realizowaną na stanowisku Prezesa Zarządu. Działania te przyniosły wymierne efekty w postaci uzdrowienia sytuacji biznesowej spółki, diametralnej poprawy finansów oraz eliminacji ciążących na Tras-Intur w latach 2004-2005 zagrożeń. Rada Nadzorcza i Zarząd spółki, doceniając jego wkład w jej rozwój i efektywną realizację programu restrukturyzacyjnego, składają Mu serdeczne podziękowania.

Rada Nadzorcza postanowiła z dniem 1 października 2007 roku powołać w skład Zarządu Stanisława Marka Grzonę i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu.

Marek Grzona posiada wykształcenie wyższe humanistyczne, ukończył Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologii Polskiej w roku 1986r. oraz Wydział Filologii Germańskiej w 1988r. W 1995 roku ukończył podyplomowe studium prawa handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1997 ukończył dwuletnie studia MBA Executive Master of Business Administration organizowane przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Nowy prezes ukończył szereg szkoleń dotyczących teorii i praktyki kierowania jednostkami gospodarczymi, rachunkowości spółek oraz budowania wartości firmy. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw z branży metalowej, realizujących zaawansowane technologicznie konstrukcje stalowe w dziedzinie infrastruktury drogowej i telekomunikacyjnej. Szczególnie istotne z punktu widzenia strategii Grupy Kapitałowej Tras-Intur jest zaangażowanie powołanego Prezesa Zarządu w projekty związane z programami budowy autostrad i rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów sieci telefonii bezprzewodowej w Polsce oraz Europie Zachodniej.

Marek Grzona jest akcjonariuszem Tras-Intur SA, posiada 1866000 jej akcji oraz 1800000 jednostkowych praw poboru. Jest także udziałowcem CMV Sp. z o.o.

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Markiem Grzoną a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz prokurentami (osobami zarządzającymi wyższego szczebla). W okresie poprzednich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych w następujących podmiotach:
- 1993-2007 Inter Metal Sp.z o.o. w Inowrocławiu - Prezes Zarządu,
- 2005-2006 Synergis Sp. z o.o. w Dobrym Mieście - Prezes Zarządu,
- 2006-2007 OUTIMEX Sp. z o.o. w Warszawie -Prezes Zarządu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz