DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

KPPD: Stanowisko zarządu dotyczące wezwania Kronospanu

KPPD

Autor: oprac. red
Źródło: KPPD
Data: 2007-08-03


Stanowisko zarządu Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA dotyczące wezwania na akcje spółki ogłoszone przez Kronospan Holdings Ltd.

Wpływ Wezwania na interes Koszalińskiego PPD
Zamiary Kronospanu w stosunku do KPPD zostały podane w treści punktu 26 Wezwania. Intencją Wzywającego jest specjalizacja w produkcji wyrobów z drewna iglastego, minimum dwukrotne zwiększenie produkcji i sprzedaży w I etapie inwestycji oraz włączenie spółki do cyklu kooperacyjnego Grupy Kronospan.

Podstawowym zamiarem jest realizacja dużego programu inwestycyjnego, którego efektem będzie ww. wzrost produkcji i sprzedaży oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Program ten nie określa jednak bliżej zarówno zakresu rzeczowego, jak i sposobu zwiększenia dostaw surowca, co jest niezbędnym warunkiem do uzyskania znaczącego wzrostu produkcji i sprzedaży. W ocenie zarządu KPPD, aktualne zasady sprzedaży surowca ustalone przez monopolistą – Lasy Państwowe – nie dają podstaw do przyjęcia założenia takiego zwiększenia dostaw. Trzeba zauważyć, że aktualnie również Kronospan, mimo dobrej sytuacji finansowej, nie jest w stanie w znaczący sposób zwiększyć dostaw surowca dla swoich zakładów płytowych z Lasów Państwowych. Swoje niedobory łagodzi importem i zwiększonym zakupem odpadów z zakładów przemysłu drzewnego. W przypadku tartaków takie możliwości nie istnieją. Koszty transportu surowca leśnego praktycznie uniemożliwiają, z uwagi na nieopłacalność, jego zakup z odległości większych niż 200 km.

Należy zauważyć, że Wzywający odnosi się wyłącznie do rozwoju produkcji w branży iglastej, tymczasem znaczną część przedsiębiorstwa Spółki stanowią zakłady liściaste oraz składy handlowe, o których w informacjach o zamiarach Wzywającego w stosunku do Spółki nie ma wzmianki.

Zdaniem Zarządu Wzywający nie posiada doświadczenia ani w produkcji, ani w sprzedaży wyrobów tartacznych i pochodnych. Prowadzenie firm tartacznych wymaga wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie, którego pracownikom Wzywającego brakuje.

Wpływ Wezwania na zatrudnienie w Koszalińskim PPD
Organizacje związkowe działające w Spółce zostały poinformowane o treści Wezwania przez Zarząd. Oceniamy, że realizacja zamiarów Wzywającego będzie miała negatywny wpływ na zatrudnienie w Spółce. Kronospan już wcześniej zaawizował zamiar wejścia w branżą tartaczną poprzez budową dwóch tartaków o łącznej zdolności przetarcia 800 tys. m3 surowca rocznie. Z uwagi na to, że Spółka przeciera około 400 tys.m3 surowca rocznie, oznaczałoby to przejęcie całego surowca przez jeden zakład, a co za tym idzie likwidacją pozostałych zakładów. Taki rozwój sytuacji może zaowocować dużym bezrobociem w miejscowościach, gdzie zakłady Spółki są praktycznie jedynymi pracodawcami.

Nowy zakład nie będzie w stanie zapewnić zatrudnienia na dotychczasowym poziomie,ani tym bardziej stworzyć nowych miejsc pracy, zwłaszcza że zamiarem Wzywającego jest m.in. znaczne obniżenie kosztów produkcji.

Wpływ Wezwania na lokalizację prowadzonej przez KPPD działalności
Oceniamy, że w początkowej fazie realizacji planów Kronospanu lokalizacja prowadzonej działalności Spółki nie ulegnie zmianie, lecz w procesie rozwoju kooperacji niewykluczone jest przeniesienie działalności do jednej z tzw. Specjalnych Stref Ekonomicznych lub spółki zależnej Kronospanu.

Stanowisko dotyczące ceny proponowanej w Wezwaniu.
Cena 60,50 zł, po której nabywane mają być akcje objęte Wezwaniem, zaproponowana została na poziomie o 7,95 zł wyższym niż średnia cena rynkowa z okresu 6 miesięcy, poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Proponowana cena przewyższa wartość księgową na 1 akcją, ustaloną na dzień 31 marca 2007r., o 30,25 zł, jednocześnie jest niższa od obecnej wartości rynkowej akcji o około 13,50 zł (w dniu 1 sierpnia 2007 r. kurs akcji Spółki na MTS-Ceto S.A. kształtował się w okolicach 74,00 zł), lecz kształtuje się na poziomie wartości godziwej, którą Spółka ustaliła w drodze wewnętrznych analiz.

Podsumowanie
Jest to już drugie wezwanie na akcje KPPD ogłoszone przez Kronospan w tym roku. W poprzednim, trwającym od 10 maja do 18 lipca br. Kronospan oferując 33,70 zł za jedną akcją Spółki, zdołał kupić tylko jedną akcją. Teraz podjął drugą próbą zwiększenia swojego stanu posiadania w akcjonariacie KPPD-Szczecinek S.A. Obecne wezwanie jest jednak ogłoszone w celu osiągnięcia 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. obejmuje tylko niecałe 60% akcji Spółki), podczas gdy poprzednie Wezwanie ogłoszone było w celu osiągnięcia 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. obejmowało ok. 94% akcji Spółki).

Cena jednej akcji Spółki w Wezwaniu ogłoszonym aktualnie przez Kronospan wynosi 60,50 zł za akcją, tj. jest tylko o 39 groszy wyższa od ceny zaproponowanej w wezwaniu na wszystkie akcje Spółki ogłoszonym w dniu 9 lipca 2007 r. przez strony porozumienia skupionego wokół spółek pracowniczych KPPD-Szczecinek S.A. Należy jednak zauważyć, iż Wzywający nie gwarantuje nabycia wszystkich akcji Spółki objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie – w przypadku złożenia zapisów obejmujących łącznie ponad 973.008 akcji Spółki zostanie zastosowana redukcja złożonych zapisów. Natomiast redukcja zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone w dniu 9 lipca 2007 r. przez strony porozumienia skupionego wokół spółek pracowniczych KPPD-Szczecinek S.A. jest wykluczona.

Zarząd Spółki ocenia, tak jak w stanowisku do poprzedniego wezwania ogłoszonego przez Kronospan, że przedmiotowe Wezwanie stanowi próbą Kronospanu zapewnienia sobie większych dostaw surowca odpadowego i ewentualnie zapewnienie dostaw tarcicy po ustalonej cenie do planowanej inwestycji związanej z produkcją drewnianych materiałów podłogowych. Wzywający, deklarując podwojenie produkcji, nie wskazuje potencjalnych źródeł surowca, uwiarygodniających tak znaczące podniesienie masy przerobu. Upoważnia nas to do negatywnej oceny zamiarów Wzywającego. Ponadto, Zarząd ponownie wskazuje na brak doświadczenia Wzywającego w działalności operacyjnej, jaką prowadzi Spółka. Sam zamysł zbudowania tartaku o mocy rocznego przetarcia rządu 400 tys. m3 surowca budzi poważne wątpliwości natury ekonomicznej. Zarząd prognozuje, iż w wypadku realizacji powyższych zamiarów Wzywającego powstaną potężne problemy logistyczne w zakresie dostaw surowca i wywozu produktów.

Żadna z fabryk Kronospanu nie produkuje dotąd finalnych wyrobów z drewna litego. Doświadczenie produkcyjne Wzywającego w Polsce także ogranicza się do inwestycji w produkcją płyt i materiałów drewnopochodnych. Określenie „branża drzewna” jest bardzo pojemne i właściwe zarówno dla Spółki, jak i Kronospanu. Należy jednak zauważyć, iż Spółka i Wzywający działają na zupełnie odmiennych warunkach, w odmiennych sektorach i na odmiennych rynkach tej branży.

W ocenie Zarządu, Wezwanie ogłoszone przez Kronospan Holdings Ltd. stwarza realne zagrożenie dla możliwości kontynuacji i skali prowadzonej przez Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA działalności oraz jej dalszego rozwoju.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz