DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Nie było nas - był las

PAP - Nauka w Polsce

Autor: Agnieszka Uczyńska
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
Data: 2007-07-10


Zamieranie i osłabienie lasów, które zagraża różnorodności genetycznej świata roślin i zwierząt to, zdaniem rektora SGGW prof. dra hab. Tomasza Boreckiego, jeden z głównych problemów współczesnej cywilizacji...

fot.: (PAP) Nauka w Polscefot.: (PAP) Nauka w Polsce

"Ostatnie dwie dekady XX wieku to okres wielkich wylesień. Lasy dewastowane są przede wszystkim w krajach tropikalnych - w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. Najwyższe oszacowania stanu lasów na ziemi mówią o około 3,6 mld hektarów lasu, tj. 60 proc. pierwotnego stanu na naszej planecie. Około 14 milionów hektarów lasów tropikalnych ginie rocznie z powodu zmiany sposobu ich użytkowania na rolnicze. Lasy przestały istnieć w 25 krajach, 18 krajów straciło ponad 95 proc. powierzchni leśnych, a inne 11 krajów - 90 proc." - wylicza naukowiec.
(...)

NIEZASTĄPIONE LASY
Profesor nauk leśnych analizuje, jak zmieniało się na przestrzeni wieków spojrzenie na funkcje ekosystemów leśnych.
(...)
"W czasach nam współczesnych, wśród walorów lasu, sprowadzanych jeszcze 20-30 lat temu głównie do funkcji produkcyjnych, coraz częściej wymienia się jego funkcje ekologiczne i społeczne" - dodaje.
Funkcje ekologiczne, czyli ochronne, wyrażają się korzystnym wpływem lasów na kształtowanie klimatu globalnego i regionalnego, regulacją obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom letnim i osuwiskom, ochroną gleby przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem. Natomiast funkcje społeczne wynikają z kształtowania przez lasy korzystnych warunków zdrowotnych i rekreacyjnych dla społeczeństwa i wzbogacanie rynku pracy.
(...)
"Las służy człowiekowi poprzez sam fakt, że jest, niezależnie od jego dodatkowych, łatwych do oszacowania walorów materialnych. Jest gwarantem zachowania bioróżnorodności świata roślin i zwierząt. Około 60 milionów ludzi na świecie żyje w lasach i od nich uzależnia swoją egzystencję" - ocenia ekspert.

ANTROPOPRESJA - CZYLI JAK NISZCZYMY PRZYRODĘ

Światowa Unia Ochrony Przyrody obliczyła, że 12,5 proc. gatunków roślin i 75 proc. ssaków jest zagrożonych w wyniku osłabienia lasów. W krajach rozwijających się z powodu złego zagospodarowania lasów straty roczne wynoszą około 45 mld dolarów. Prowadzony monitoring stanu zdrowotnego lasów wskazuje, że lasy europejskie w 50 proc. wykazują mniejsze lub większe uszkodzenia.
(...)
Światowa Komisja Lasów i Trwałego Rozwoju zaleca m.in. stworzenie ułatwień dla publicznego uczestnictwa w sprawach decydujących o lasach, pełnienie przez rządy funkcji reprezentanta i obrońcy interesu publicznego, zapewnienie ochrony wody i gleby, zapewnienie bezpieczeństwa żywieniowego i potrzeb egzystencjalnych społeczeństw uzależnionych od lasów, ochronę różnorodności biologicznej.
(...)
W perspektywie roku 2050 zakłada się wzrost zapotrzebowania i konsumpcji drewna przemysłowego z obecnego ok. 1,7 miliarda do 2-3 miliardów metrów sześciennych rocznie. Będzie to możliwe poprzez ograniczenie marnotrawstwa w trakcie pozyskanie i przerobu oraz zwiększenie areału plantacji leśnych, które przyczynić się mogą do zachowanie istniejących jeszcze lasów pierwotnych, wzrostu powierzchni leśnej, wzrostu magazynowania węgla i łagodzenia zmian klimatycznych, jak również zwiększenia dochodów i zatrudnienia. Ocenia się, że do roku 2050 zwiększy się również zapotrzebowanie na drewno energetyczne z 3,0 do 3,5 miliarda metrów sześciennych rocznie.

CYWILIZACJA ZAGROŻEŃ
Profesor zwraca uwagę także na inne zagrożenia cywilizacyjne. Należy do nich zróżnicowanie gospodarcze w krajach "bogatej północy i biednego południa". Bogata północ ma niski przyrost naturalny, a biedne kraje trzeciego świata bardzo wysoki. "Jednocześnie ten niewielki przyrost naturalny wynoszący 13,2 promila spowoduje, że za około 30 lat ludność ziemi będzie wynosiła około 9 mld mieszkańców - prawie tyle ile dzisiaj szacuje się, że ziemia może wyżywić" - prognozuje naukowiec. Dodaje, że ze względu na zróżnicowanie dochodu narodowego od kilkunastu do 30á000 dolarów na mieszkańca, ludność świata ciągle migruje w poszukiwaniu lepszych warunków życia.
(...)

NA ZIELONEJ UKRAINIE
(...)
Profesor wyraził uznanie dla dobrego zrozumienia problematyki zagospodarowania lasów na Ukrainie. "W dziewiętnastym wieku stepy Ukrainy zostały wzbogacone pasami lasów. Pasy te przetrwały do dnia dzisiejszego i odgrywają przeogromną rolę w zapewnieniu prawidłowego obiegu wody i jej czystości, w podniesieniu wilgotności powietrza, we wzbogaceniu środowiska w gatunki owadów i ptaków, w wyciszaniu wiatrów" - powiedział.
"Chciałbym bardzo, żeby współpraca naukowa, dydaktyczna, ale również gospodarcza między Polską i Ukrainą przyczyniła się do zwiększenia lesistości zarówno na Ukrainie jak i w Polsce, do zachowania lasów w dobrej kondycji. Ma to szczególne znaczenie w perspektywie ocieplania się klimatu i ubożeniu różnorodności biologicznej na skutek antropopresji" - dodaje Borecki.

PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Uczyńska

tot/ kap/

Cały tekst:
"Nie było nas - był las" - Nauka w Polsce


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz