DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Wiążąca interpretacja prawa od fiskusa

Dziennik Bałtycki / wp.pl

Autor: Robert Kiewlicz
Źródło: Dziennik Bałtycki / wp.pl
Data: 2005-01-17


Jeśli jesteś przedsiębiorcą masz prawo żądać od organów fiskusa wiążącej interpretacji przepisów podatkowych. Koniec z ustnymi wskazówkami, za które w razie kłopotów żaden urzędnik skarbówki nie brał odpowiedzialności.

             Wirtualna Polska Wirtualna Polska

Wszystko dzięki przepisom, które weszły w życie od nowego roku. Wydana przez urzędy skarbowe i izby celne interpretacja prawa nie może być zakwestionowana przez inspektorów skarbówki. Dodatkowo zastosowanie się płatnika do interpretacji nie może mu w żaden sposób zaszkodzić. Oznacza to zakaz naliczania odsetek za zwłokę czy nakładania odsetek od podlegającego zapłacie podatku, nakładania kar z kodeksu karnego skarbowego oraz ustalania dodatkowych sankcji. Nowe przepisy stwierdzają też, że zastosowanie się do wykładni prawa może stanowić przesłankę umorzenia zaległości podatkowych. Nowością jest rozszerzenie tych zasad na następcę prawnego lub inną osobę odpowiedzialną za zaległości podatkowe.

Przedsiębiorca, który ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące opodatkowania, może wystąpić do urzędu z pismem. We wniosku należy opisać daną sytuację i jasno sformułować pytania. Trzeba też pamiętać o przedstawieniu swojego stanowiska w sprawie.

Na udzielenie odpowiedzi urząd ma 3 miesiące. W szczególnych wypadkach może przedłużyć termin odpowiedzi o miesiąc.

- Jesteśmy przygotowani na przyjęcie wniosków - mówi Tomasz Węgiel, naczelnik wydziału prawno - organizacyjnego Izby Celnej w Gdyni. - Działalność podatkowa urzędów celnych nie jest zbyt szeroka. Zajmujemy się problematyką związaną z akcyzą i podatkiem importowym VAT. Jeśli pozostanie to tylko w tym zakresie, spodziewam się, że rocznie wpłynie najwyżej kilkadziesiąt wniosków o wiążącą interpretację.

Jeżeli urząd terminów nie dotrzyma, bez względu na powód opóźnienia podatnik od następnego dnia po upływie terminu będzie mógł zastosować stanowisko, jakie zawarł we wniosku. Do czasu, kiedy urząd drugiej instancji nie zmieni jej lub nie uchyli.

- Konsekwencją niedotrzymania terminu jest związanie organu podatkowego stanowiskiem podmiotu zawartym we wniosku, tzw. "milcząca akceptacja" - dodaje Monika Kopiecka z Izby Skarbowej w Gdańsku.

Urzędy skarbowe szczególną uwagę zwrócą na terminowość wydawanych postanowień.

- Obecnie wnioski składane do urzędów skarbowych w województwie pomorskim wpływają sukcesywnie, a ich liczba kształtuje się na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym - mówi Monika Kopiecka. - Nie wykluczamy jednak, że podatnicy, którzy już raz wystąpili z zapytaniem, ponownie zwrócą się do urzędu skarbowego celem uzyskania wiążącej interpretacji.

Odpowiednie postanowienie dotyczące wykładni prawa może być zmienione lub uchylone. Następuje to w wypadku, kiedy nowa interpretacja rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunały Konstytucyjnego, lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Uchylenie następuje też, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Zmiana albo uchylenie postanowienia następuje od chwili rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona. Gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.Ostateczne decyzje dotyczące interpretacji prawa podatkowego w indywidualnych sprawach muszą być zamieszczane na stronach internetowych odpowiedniej izby skarbowej lub celnej. Nie podaje się przy tym danych dotyczących podatnika. Wszelkie inne organy (wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa) muszą przesyłać własne interpretacje jak najszybciej do dyrektorów izb skarbowych.Niestety, okazuje się, że prawo wprowadzone od 1 stycznia nie jest doskonałe. Ministerstwo Finansów ma już nowy pomysł na wiążącą interpretację podatkową. Przy obecnym stanie prawnym można zadawać pytania tylko o stan faktyczny. Ministerstwo ma w planach możliwość wydawania wiążącej interpretacji w kwestiach będących w sferze planów. Ma to pomóc przede wszystkim potencjalnym inwestorom zagranicznym.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz