DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Paged: Dobre wyniki pierwszego kwartału

Autor: dja
Źródło: Paged
Data: 2007-05-13


Paged SA przedstawił skonsolidowany raport za I kwartał 2007r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 88,641 mln zł (2006: 79,749 mln zł). Zysk na działalności operacyjnej osiągnął poziom 7,776 mln zł (2006: 6,333 mln zł), a zysk netto 8,853 mln zł (206: 4,626 mln zł).

Grupa Paged SA prowadzi działalność podzielona na trzy segmenty: sklejkowy, meblowy i handlowy. Wszystkie te obszary zanotowały wzrost sprzedaży i zysku.

Segment produkcji sklejki, płyt i oklein
W ciągu pierwszego kwartału 2007 roku "Paged Sklejka" SA zrealizowała 32,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 92,7% jej planu kwartalnego (35,4 mln zł). Negatywnie na wielkość sprzedaży I kwartału wpłynęły warunki pogodowe oraz nowy system sprzedaży surowca drzewnego wprowadzony przez Lasy Państwowe, które opóźniły podpisywanie umów do 15 stycznia b.r. Niemniej w porównaniu do I kw. 2006 roku przychody ze sprzedaży były wyższe o 2,2 mln zł (o 7,2%). Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim wzrostem produkcji i sprzedaży w Zakładzie w Morągu oraz wzrostem sprzedaży wyrobów przetworzonych.

Wyroby spółki cieszą się dużym powodzeniem zarówno w kraju jak i zagranicą w wyniku czego produkcja jest "sprzedana" z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

W I kw. 2007r. eksport stanowił 58,8% ogółu przychodów ze sprzedaży, zaś w I kw. 2006r. 62,7%. Zysk netto za I kwartał 2007 roku wyniósł 2,5 mln zł i jest o 10,4% wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego ( 2,3 mln zł).

Nakłady inwestycyjne w I kwartale 2007r. wyniosły 2,8 mln zł (z planowanych 13 mln zł na rok 2007) w tym na ochronę środowiska 0,6 mln zł. Główne inwestycje zrealizowane w I kwartale 2007r. to rozbudowa hali produkcyjnej wydziału sklejek w Morągu, montaż spajarki i gilotyny na wydziale formatek okleinowych w Morągu, montaż prasy krótkiego taktu oraz rozbudowa instalacji odzysku ciepła ze spalin w zakładzie w Ełku.

Segment meblowy
Ten segment działalności Grupy Kapitałowej "Paged" S.A. opiera się na spółkach produkcyjnych tj. Paged Meble Sp. z o.o (od 2 kwietnia 2007r. przekształcona w spółkę akcyjną) i Fabryka Mebli Gostyń Sp. z o.o oraz wyspecjalizowanych spółkach handlowych (powiązanych kapitałowo z Paged Meble S.A. ) tj. Paged Kontrakt Sp. z o.o, Nowy Swarzędz Sp. z o.o , Zumcontrakt Inc. z siedzibą w USA i spółkach brytyjskich (PTP, BUK i Woodways). Aktualnie produkcja mebli realizowana jest w zakładach w Jasienicy, Jaworzu, Buczkowicach, Sędziszowie Małopolskim i Włocławku (Paged Meble Sp. z o.o) i Fabryce Mebli Gostyń Sp. z o.o (zakład w Gostyniu).

Spółki BUK i Paged Kontrakt zajmują się sprzedażą kontraktową mebli do sieci hotelowych i gastronomicznych. Spółka BUK jest liderem w tym segmencie na rynku brytyjskim, Paged Kontrakt działa na rynku krajowym (spółka została powołana w październiku 2005 roku ), spółka Zumcontrakt zajmuje się sprzedażą kontraktową na rynku amerykańskim (spółka powstała w marcu 2006r.)

Od 25 września 2006 roku w grupie Paged znajduje się spółka Nowy Swarzędz Sp. z o.o zajmująca się sprzedażą na rynek wschodni oraz do sieci detalicznej w kraju mebli produkowanych przez zakłady grupy (głównie Gostyń ).

W I kwartale 2007 roku spółki grupy meblowej uzyskały przychody ze sprzedaży w wysokości 50,5 mln. zł tj. o 12,2% (o 5,5 mln zł) wyższe od przychodów analogicznego okresu roku ubiegłego oraz zysk ze sprzedaży w wysokości 2,3 mln zł tj. o 74,2% (o 0,97 mln zł) wyższy niż w I kwartale 2006 roku. Zysk netto wyniósł 1,3 mln zł (w I kw.2006 roku –1,1 mln zł).

Wszystkie spółki z wyjątkiem Zumcontrakt Inc. uzyskały dodatnie wyniki finansowe zarówno na poziomie wyniku na sprzedaży (po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu) jak i wyników netto.

Segment handlowy

"Paged Handel" S.A. skupia się głównie na rozwijaniu krajowego handlu drewnopochodnymi materiałami dla budownictwa oraz przemysłu meblarskiego, w tym pochodzącymi ze Spółek Grupy. Handel ten prowadzony jest za pośrednictwem składów handlowych.

Spółka w okresie I kwartału 2007 roku zrealizowała przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 6,9 mln zł tj. o 32,7% wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (przychody w I kw. 2006r. wyniosły 5,2 mln zł). W I kwartale 2007 roku Spółka wypracowała zysk na sprzedaży w kwocie 307,5 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 394,9 tys. zł , w analogicznym okresie roku ubiegłego zysk na sprzedaży wyniósł 67 tys. zł, zysk netto 153 tys. zł.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz