DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Gospodarka leśna i przemysł drzewny w Sejmie

Lasy Państwowe

Autor: Eugeniusz Pudlis
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2007-04-16


W czwartek 11 kwietnia br. sala 106 Sejmu RP była pełna zielonych mundurów. Leśnicy, którzy zdominowali gościnne ławy, stawili się na posiedzenie połączonych Komisji sejmowych: Ochrony Środowiska i Gospodarki nie bez kozery. Tematem poselskiej debaty była tym razem gospodarka leśna i przemysł drzewny w Polsce, w kontekście ograniczeń i perspektyw rozwoju.

Efektem prac CKPŚ będzie  renaturalizacjia 10 tys. ha terenów podmokłych,Efektem prac CKPŚ będzie renaturalizacjia 10 tys. ha terenów podmokłych,Fot. E. Pudlis

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: prof. Jan Szyszko - minister środowiska, Paweł Poncyliusz - sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Andrzej Matysiak - dyrektor generalny Lasów Państwowych, dr Konrad Tomaszewski - główny analityk LP, przedstawiciele NIK, Ministerstwa Finansów, reprezentanci przemysłu drzewnego, również organizacji ekologicznych.

Bez spięcia między leśnikami i drzewiarzami

Ci, którzy oczekiwali spięcia leśników z drzewiarzami trochę się zawiedli. Proceduralne uzgodnienia i polemiki między posłami opozycji i koalicji zabrały tak dużo czasu, że przedstawiciele przemysłu drzewnego nie zdążyli przedstawić tytułowych dla posiedzenia ograniczeń i perspektyw rozwoju swojej branży. Natomiast usatysfakcjonowani byli na pewno ci, którzy oczekiwali prezentacji działań i zamierzeń strategicznych, kierunków rozwoju leśnictwa i przemysłu drzewnego przez zarządzających tymi branżami.

Po przedstawionej w telegraficznym skrócie przez ministra J. Szyszko informacji o problemach, którymi zajmuje się resort środowiska m.in. kwestii pochłanianiu dwutlenku węgla przez lasy, połączenia konwencji o zmianach klimatycznych i bioróżnorodności, także sieci Natura 2000, głos zabrał dyrektor generalny LP Andrzej Matysiak. Szef LP również skrótowo przedstawił m.in. ogólną charakterystykę zasobów leśnych w Polsce, wzrost powierzchni leśnej, strukturę i zmiany zasobów leśnych oraz tendencje w pozyskaniu surowca drzewnego. Przedstawił w ten sposób również - liczące 23 strony opracowanie - przygotowane przez DGLP na posiedzenie połączonych komisji.

Kierunki rozwoju LP
O strategicznych działaniach legislacyjnych i przedsięwzięciach, wyznaczających kierunki rozwojowe Lasów Państwowych mówił dr Konrad Tomaszewski, główny analityk LP. Na początek przypomniał posłom, że jeśli leśnictwo ma realizować w całości wytyczoną misję i przypisane mu zadania, LP powinny pozostać w takim kształcie, w jakim istnieją - nie ma dlań alternatywy.
Zdaniem K. Tomaszewskiego ostatnio na drogach rozwojowych LP pojawiły się megabariery. Jedna z nich to kwestionowanie władania przez LP nieruchomościami leśnymi, ale nie przez spadkobierców czy żyjących dawnych właścicieli lasów, lecz przez osoby prawne i fizyczne, które zamieszkiwały ziemie odzyskane. Ewentualną ścieżkę prawną, którą chce się wykorzystać jest brak zapisów o przejęciu lasów przez Skarb Państwa naszego kraju w księgach wieczystych, które Unia Europejska uznaje za podstawowy akt władania.

K. Tomaszewski, wymieniając przedsięwzięcia prawne, realizowane przez Ministerstwo Środowiska, w których LP występują jako kooperant przedstawił losy projektu ustawy o instrumentach wspomagających redukcję gazów cieplarnianych i innych substancji.
Projekt tego aktu prawnego przeszedł prawie całą ścieżkę legislacyjną w rządzie i ma szanse być uchwalony do sierpnia tego roku.
Jeśli tak się stanie od 2008 roku LP i niepaństwowe gospodarstwa leśne będą mogły wykazać się pochłanianiem dwutlenku węgla. Stosowne jednostki pochłaniania, jako dobro Skarbu Państwa, będą sprzedawane tym krajom, które przekraczają przyznane im limity w emisji tego gazu. Pozyskane środki zostaną skierowane na rzecz prośrodowiskowego rozwoju terenów niezurbanizowanych, z wykorzystaniem logistyki Lasów Państwowych.

Główny analityk LP poinformował również posłów o konieczności modyfikacji programu zalesiania kraju, w kontekście realizacji sieci Natura 2000; zalesianie wielu obszarów jest kontestowane m.in. przez ruchy ekologiczne, które twierdzą, że roślinność leśna ze względu na specyfikę siedlisk nie powinna się tam znaleźć.
(...)

Teraźniejszość i przyszłość przemysłu drzewnego
W imieniu Ministerstwa Gospodarki o perspektywach rozwoju przemysłu drzewnego w Polsce i krajach Unii mówił na posiedzeniu wymienionych komisji Paweł Poncyliusz, sekretarz stanu w tym resorcie. Jak stwierdził, ani w Europie, ani w Polsce wyniki przemysłu drzewnego na ogół nie są tak dobre, jak w innych branżach, chociaż jest to sektor relatywnie konkurencyjny o wysokim potencjale rozwojowym.
Dysponując danymi za rok 2005 poinformował, że w Polsce istnieje 19 tys. przedsiębiorstw branży drzewnej (ze 111 tys. zatrudnionych) ale aż 18 tys. to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające maksimum do 9 pracowników. Wartość dodana w tym sektorze to 6,2 mld złotych. Głównymi odbiorcami produktów drzewnych są budownictwo, meblarstwo, transport, telekomunikacja, a od dwóch lat również górnictwo.
Chociaż wzrost produkcji w skali roku sięga 10 proc., roczne nakłady na inwestycje kształtują się na poziomie 1,2 mld złotych, a rentowność od 2003 roku wynosi 4-9 proc., to jednak przyszłość przemysłu drzewnego w Polsce nie jest pewna. Powody: niska wydajność pracy, niski poziom innowacyjności, organizacji, nakładów na badania i rozwój. Wydatki rzędu 4,9 mln żłotych na badania i rozwój w przemyśle drzewnym ( 0,1 proc. tego co wydano w całej gospodarce) stawiają tę branżę na końcu stawki.
Poseł Waldemar Starosta, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, prowadzący posiedzenie, przeprosił reprezentantów przemysłu drzewnego, że (z braku czasu) nie zdążą przedstawić swoich problemów. Obecnych posłów i zaproszonych gości zaprosił na następne posiedzenie połączonych Komisji: Środowiska i Gospodarki.

Eugeniusz Pudlis Echa Leśne


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz