DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Swarzędz Meble: Ambitna strategia na lata 2007-2011

Swarzędz Meble

Autor: oprac. dja
Źródło: Swarzędz Meble
Data: 2007-03-19


Zarząd Swarzędz Meble SA poinformował o wstępnych założeniach do strategii spółki na lata 2007-2011. Plany przewidują inwestycje w rozbudowę własnych mocy produkcyjnych oraz przejęcia w branży. Spółka chce pozyskać na realizację tych planów 65 mln zł ze źródeł zewnętrznych.

W latach 2002-2005 Grupa Kapitałowa Swarzędz Mebele SA przeżywała głęboki kryzys zagrażający jej istnieniu. VI emisja akcji przeprowadzona w IV kwartale 2005r. umożliwiła oddłużenie spółki i rozpoczęcie realizacji programu restrukturyzacji. Według informacji zarządu, przez cały 2006r. Swarzędz Meble prowadził działalność operacyjną w ograniczonym zakresie, a priorytetem było zrealizowanie celów restrukturyzacji. Dopiero po zakończeniu VII emisji akcji tj. od grudnia 2006r. spółka zaczęła normalnie funkcjonować i wkroczyła w rok 2007 z nową wizją rozwoju.

Odzyskać pozycję rynkową
Aktualnie strategicznym celem Swarzędz Meble SA jest odzyskanie pozycji lidera w kategorii mebli Premium i Top Premium na krajowym rynku mebli.

Spółka przewiduje, że w latach 2010-2011r. przychody ze sprzedaży powinny oscylować w przedziale 180-200 mln zł, a całkowita marża brutto w przedziale 65 -75 mln zł, co powinno przełożyć się na możliwość uzyskania zysku netto w przedziale 18-23 mln zł.

Cel ten spółka zamierza osiągnąć między innymi poprzez:
- zwiększanie potencjału własnej produkcji do poziomu 72-84 mln zł rocznie (wg kosztów wytworzenia)
- rozszerzanie oferty handlowej
- znaczne rozwinięcie usługowych form sprzedaży
- prowadzenie intensywnych działań marketingowych
- dalszą racjonalizację kosztów własnych
- outsourcing części produkcji własnej

Nowe inwestycje
Do realizacji celu konieczne będzie przeprowadzenia w latach 2007-2009 szeregu inwestycji m.in.:

Budowa nowej hali produkcyjnej w Swarzędzu o powierzchni do 6000 m2.
Nowa hala pozwoli zwiększyć elastyczność i wielkość produkcji. Środki na budowę nowej hali częściowo zapewnia zawarta umowa wstępna z firmą Clip, która w rozliczeniu za przejęty od Swarzędz Meble SA teren starej hali produkcyjnej pokryje koszty projektu oraz połowę kosztów budowy nowej hali na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przewidywane nakłady inwestycyjne ze strony Swarzędz Meble obejmować będą koszty budowy drugiej połowy hali oraz koszty zakupu nowych maszyn, wyposażenia oraz koszty przeniesienia zakładu - łącznie około 10 mln zł. Dodatkowo na funkcjonowanie nowego zakładu produkcyjnego potrzebne będą środki obrotowe w wysokości około 3 mln zł.

Aktualnie zarząd Swarzędza dokonuje analizy rentowności tego przedsięwzięcia, która zadecyduje ostatecznie o przeznaczeniu środków na ten cel względnie na inne inwestycje.

Modernizacja zakładu produkcyjnego w Kościanie wraz z zakupem działki pod budowę nowej hali.
Wybór ostatecznego rozwiązania będzie uzależniony od wyniku prowadzonych analiz (biorąc pod uwagę wybudowanie nowej hali produkcyjnej, modernizacja dotychczasowej lub oba te warianty), przy założeniu, że docelowo zakład w Kościanie będzie osiągał produkcję roczną w wysokości około 36 mln zł (wg kosztów wytworzenia).

Przewidywane nakłady inwestycyjne ze strony Swarzędz Meble dla tego projektu to około 7-10 mln zł. Dodatkowo na funkcjonowanie tego zakładu produkcyjnego potrzebne będą środki obrotowe wysokości około 3-6 mln zł.

Przejęcie fabryki mebli tapicerowanych
Rynek produktów tapicerskich to największy segment rynku mebli zarówno w Polsce jak i w krajach europejskich. Swarzędz jest również kojarzony z meblami tapicerowanymi, chociaż aktualnie ich nie produkuje. Przejęcie zakładu zatrudniającego około 100 osób pozwoli produkować meble wg własnych wzorów i wysokich standardów jakościowych z dużą marżą handlową oraz wykorzystać dodatkowe kanały dystrybucji w kraju i zagranicą.

Przewidywane nakłady inwestycyjne ze strony Swarzędz Meble S.A. to około 10 mln zł (przejęcie firmy, modernizacja, uzupełnienie parku maszynowego). Dodatkowo na funkcjonowanie tego zakładu potrzebne będą środki obrotowe wysokości około 3 mln zł, co pozwoli produkować meble na poziomie 24 mln zł rocznie (wg kosztów wytworzenia). Przejęcie znanej firmy produkcyjnej wraz z siecią sprzedaży jest w chwili obecnej w fazie operacyjnej.

Ewentualne inne przejęcia zakładów produkcyjnych.
Podjęcie decyzji w tej sprawie zależy od zatwierdzenia ostatecznych rozwiązań sprawie innych inwestycji opisanych powyżej. Nie można wykluczać potrzeby podjęcia takiej inwestycji, aby zwiększyć skuteczność realizacji planu rozwoju spółki. Jeśli pojawią się ekonomiczne przesłanki do takich działań, część środków finansowych przeznaczonych na w/w inwestycje skierowana zostanie na cele związane z przejęciami zakładów produkcyjnych o ugruntowanej pozycji rynkowej tak aby przez takie przejęcie automatycznie zwiększyć przychody Swarzędza.

Rozbudowa sieci sprzedaży
Spółka chce aktywnie działać na rynku krajowym i zagranicznym. W tym celu rozszerzona zostanie oferta handlowa, rozbudowana sieć placówek handlowych, rozwijane będa nowe formy sprzedaży oraz prowadzone intensywne działania marketingowe.

Między innymi zarząd spółki zapowiada:
- ewentualne przejęcia sklepów lub sieci handlowych;
- rozbudowa własnej sieci sprzedaży do 40 salonów o powierzchni 300-500 m2, prezentujących pełną ofertę spółki. (Na ten działanie konieczne będzie ok. 6 mln zł: budowa 16 nowych salonów, modyfikacje w dotychczasowej sieci);
- utworzenie około 50 punktów Informacyjno-Sprzedażowych jako placówek wspomagających. (Punkty powstaną w miastach średniej wielkości i w dużych obiektach handlowych, w których nie ma salonów Swarzędza. Koszt - około 5 mln zł);
- utworzenie biura eksportu wraz z zapewnieniem środków obrotowych niezbędnych dla realizacji wzrostu sprzedaży eksportowej do około 40 mln zł rocznie. (Zarząd przewiduje, że niezbędne na ten cel będą nakłady w wysokości około 5 mln zł (meble tapicerowane, meble skrzyniowe, eksportowe zamówienia kontraktowe);
- zapewnienie środków obrotowych dla realizacji kontraktów hotelowych na rynku krajowym. (Założono sprzedaż kontraktową na rynku krajowym na poziomie 20-25 mln zł rocznie. Do jej obsłużenia potrzebne będą środki obrotowe rzędu około 4 mln zł.);
- intensywne kampanie marketingowe i reklamowe. W latach 2007-2009 spółka planuje przeznaczyć na ten cel łącznie około 9 mln zł tj. po około 3 mln zł rocznie.

Źródła finansowania

W latach 2007-2009 zakładana strategia wymaga pozyskania środków w wysokości ok. 65 mln zł. Głównym ich dostarczycielem maja być akcjonariusze, do których po raz kolejny zamierza się zwrócić zarząd Swarzędz Meble SA.

Według założeń startegii spółka chce pozyskać:
- ok. 45-48 mln zł z planowanej w połowie 2007r. IX emisji akcji
- 8-9 mln zł z zysku netto spółki w latach 2007-2009
- pozostała kwota pochodzić ma z kredytu bankowego lub emisji obligacji.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz