DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Wsparcie finansowe dla roślin energetycznych

ARR

Autor:
Źródło: ARR
Data: 2007-03-12


W 2007 roku Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą realizowały mechanizm WPR dotyczący wsparcia finansowego w sektorze roślin energetycznych.

Rolnik otrzyma dopłatę, m.in., pod warunkiem:

 • zawarcia – do 15 maja 2007 roku – umów na dostawę roślin energetycznych (surowców) z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi oraz dostarczenia do tych podmiotów całej ilości roślin energetycznych (surowców) zebranych z areałów objętych dopłatami
  lub
 • zadeklarowania wykorzystania i przetworzenia całej ilości roślin energetycznych (surowców) uprawianych na areale objętym dopłatą, w przypadku gdy będzie je wykorzystywał we własnym gospodarstwie.

  Ilości surowców dostarczane do zatwierdzonych podmiotów lub wykorzystywane we własnym gospodarstwie powinny odpowiadać co najmniej plonom reprezentatywnym, których wysokość zostanie określona w rozporządzeniu MRiRW.

  Zatwierdzaniem podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych będzie się zajmowała Agencja Rynku Rolnego. Będzie ona również nadzorowała proces przetwarzania roślin energetycznych (surowców) na końcowe produkty energetyczne.

  Kto może ubiegać się o zatwierdzenie?
  Podmiot skupujący – przedsiębiorca, który na podstawie umów zawartych z rolnikami nabywa na własny rachunek rośliny energetyczne (surowce) z przeznaczeniem na cele energetyczne.

  Pierwsza jednostka przetwórcza – przedsiębiorca, który przeprowadza pierwszy proces przetwórstwa roślin energetycznych (surowców) z zamiarem pozyskania jednego lub więcej końcowych produktów energetycznych.

  Pierwsza jednostka przetwórcza może pozyskiwać rośliny energetyczne (surowce) od:

 • rolników – na podstawie zawartych z nimi umów na dostawę roślin energetycznych (surowców),
 • zatwierdzonych podmiotów skupujących.

  Za rośliny energetyczne uważa się wszystkie rośliny (surowce rolnicze) przeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne albo do wykorzystania lub przetworzenia na cele energetyczne w gospodarstwie.

  Zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje roślin, do których nie będą przysługiwać płatności do roślin energetycznych.

  Rośliny przewidziane do przyznania płatności:
  a) rośliny uprawiane na gruntach rolnych, będące przedmiotem umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne:

 • jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty, konopie włókniste);
 • buraki cukrowe – pod warunkiem, że każdy produkt pośredni jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych oraz, że każdy współprodukt lub produkt uboczny zawierający cukier jest wykorzystywany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006;
 • soja – pod warunkiem, że każdy produkt pośredni, oprócz mączki sojowej i śruty sojowej, jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych;
 • rośliny wieloletnie, w tym krzewy (np. róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, mozga trzcinowata);
 • zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa);
  b) rośliny uprawiane na gruntach rolnych, wykorzystywane jako paliwo do ogrzewania gospodarstw lub w celu wytworzenia energii bądź biopaliwa w gospodarstwie:
 • zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa);
 • zboża;
 • nasiona roślin oleistych – nasiona soi łamane nieprzeznaczone do siewu, rzepak, rzepik o niskiej zawartości kwasu erukowego, nasiona słonecznika (łamane, wyłuskane, w łusce), nasiona słonecznika nieprzeznaczone do siewu;
  c) jednoroczne i wieloletnie rośliny przetwarzane w gospodarstwie na biogaz.

  Informacja została opracowana w oparciu o ustawę oraz projekty rozporządzeń i ma charakter wyłącznie informacyjny. Z uwagi na to, że projekty te są w trakcie prac legislacyjnych, ARR zastrzega, iż podane niżej informacje mogą ulec zmianie.

  Więcej informacji na stronach Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl


 •  
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA


   
   
  facebook
  newsletter

  Zapisz się na bezpłatny

  Wiadomości z portalu na e-mail

  Zapisz