DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Polski przemysł obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna – potencjał i możliwości rozwoju

MTP

Autor: <font color=gray>informacja prasowa<br>opr JR</font>
Źródło: MTP
Data: 2007-02-28


Większość polskich przedsiębiorstw produkujących obrabiarki i narzędzia do obróbki drewna skupiona jest w Stowarzyszeniu Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA z siedzibą w Jarocinie.<

Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA grupuje osoby fizyczne związane z branżą obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna oraz większość polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna. Aktualnie członkami wspierającymi Stowarzyszenia DROMA jest 19 firm i instytucji związanych z przemysłem obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna.

Główne cele Stowarzyszenia DROMA to:
koordynowanie współpracy członków w projektowaniu i budowie maszyn do pozyskiwania, przeróbki i obróbki drewna, organizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie informacji, marketingu. Stowarzyszenie podejmuje działania wspierające producentów maszyn, urządzeń i narzędzi w ich rozwoju i wytwarzania wyrobów konkurencyjnych wobec wyrobów zagranicznych.

Nowe wyzwania przed polskim przemysłem obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna to skuteczne konkurowanie z przodującymi firmami europejskimi zarówno na rynku polskim jak i europejskim.
Dlatego jednym z podstawowych kierunków działalności jest wspomaganie polskich przedsiębiorstw w wprowadzaniu innowacji produktowych, koordynowanie współpracy polskich producentów w zakresie badań rozwojowych, realizacji nowych inwestycji oraz pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania (m.in. z unijnych funduszy strukturalnych). Planowane jest również podejmowanie działań w kierunku konsolidacji polskiego przemysłu obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna i organizację wspólnej zagranicznej działalności handlowej, między innymi poprzez realizację wspólnej promocji i wspólne prezentacje na targach międzynarodowych.

W chwili obecnej polski przemysł obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna dysponuje pełną i kompleksową ofertą dla przedsiębiorstw sektora drzewnego. Produkowany przez członków wspierających Stowarzyszenia DROMA asortyment maszyn, urządzeń obejmuje ponad 200 typów maszyn i urządzeń do obróbki drewna.
Są to urządzenia:
• dla przemysłu tartacznego,
• dla przemysłu meblarskiego,
• dla zakładów stolarki budowlanej,
• dla oddziałów obróbki drewna ogólnego przeznaczenia,
• dla zagospodarowania odpadów drzewnych (wytwórni płyt drewnopochodnych i kotłowni na odpady drzewne).

Poprzez wspólne działania członków oferta polskich producentów zgrupowanych w Stowarzyszeniu obejmuje także projektowanie i dostawy kompletnych zakładów przemysłu drzewnego. Oferta produktowa polskich przedsiębiorstw pozwoliła sprostać nasilonym działaniom konkurencyjnym i utrzymać się na rynku. Polskie obrabiarki i narzędzia prezentują wysoki poziom technologiczny.

 • Przychody przedsiębiorstw Stowarzyszenia DROMA ze sprzedaży obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna przekroczyły w 2006 r. 170 mln zł i wzrosły w stosunku do 2005 r. o 10 %.
 • Przedsiębiorstwa te zatrudniały na koniec 2006 r. ponad 1300 pracowników. Zatrudnienie w 2006 r. utrzymało się na poziomie zatrudnienia w 2005 r.
 • Rentowność większości przedsiębiorstw produkcji obrabiarek do drewna w 2006 r. wahała się w granicach od 5 do 10 % i była o kilka procent niższa aniżeli w 2005 r.

  Głównymi przeszkodami w działalności gospodarczej w ocenie przedsiębiorstw Stowarzyszenia DROMA są:
  - wysokie koszty pracy – 100 % ankietowanych przedsiębiorstw,
  - wysokie obciążenia podatkowe – 60 % ankietowanych przedsiębiorstw,
  - system podatkowy – 50 % ankietowanych przedsiębiorstw,
  - poziom oprocentowania kredytów – 50 % ankietowanych przedsiębiorstw,
  - nieuczciwa konkurencja – 40 % ankietowanych przedsiębiorstw
  - brak wykwalifikowanej kadry – 40 % ankietowanych przedsiębiorstw

  Zgodnie z założeniami do strategicznej wizji rozwoju sektora leśno-drzewnego w Polsce, którego integralnym składowym jest przemysł obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna dzięki dużym zasobom surowcowym i ciągłemu wzrostowi lesistości kraju oraz dotychczasowemu rozwojowi przemysłów przerobu drewna, Polska w najbliższych latach może znaleźć się wśród państw, w których sektor leśno-drzewny stanie się jedną z głównych gałęzi gospodarki narodowej.

  Dalszego rozwoju przemysłów przerobu drewna w Polsce, upatruje się głównie w wprowadzaniu nowoczesnych technologii i urządzeń uwzględniających światowy postęp w dziedzinach technik obróbki i uszlachetniania drewna oraz wykorzystania materiałów drewnopochodnych. Zastosowanie w krajowym przemyśle przodujących rozwiązań technologicznych i bliska współpraca przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi mogą mieć również istotne znaczenie dla dalszego rozwoju sektora leśno-drzewnego. Postępu oczekuje się także w wzroście zastosowania zaawansowanych technik informatycznych i edukacyjnych. Przesłanki te rodzą z kolei szanse rozwoju krajowego przemysłu obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna.
  Podobnie jak w przypadku całej polskiej gospodarki o konkurencyjności polskiego przemysłu obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna w najbliższych latach zadecyduje zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych. Z tych względów działania podejmowane w branży mają na celu tworzenie korzystnych warunków dla wzrostu innowacyjności.
  Zwiększenie sprzedaży obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych wymaga od wszystkich naszych producentów dążenia nie tylko do wysokiej jakości produktu., lecz również wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, uwzględniających tendencje rozwojowe w sektorze leśno-drzewnym.

  Stowarzyszenie DROMA na mocy zawartego w dniu 10 stycznia 2005 r. w Warszawie porozumienia przystąpiło do Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego. Pod Porozumieniem podpisały się 32 wiodące stowarzyszenia, instytuty naukowo-badawcze, firmy związane z sektorem leśno-drzewnym a także Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i BOŚ. Celem Platformy będzie wspieranie działań przemysłu i jednostek badawczych w zakresie rozwoju branży m.in. poprzez rozwój nowoczesnych technologii, promocję innowacyjności i rozwój naukowo-techniczny w sektorze leśno-drzewnym.

  Platforma stanie się głównym elementem finansowania rozwoju branży w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.
  Priorytetowe tematy badawcze, ujęte w programie badań obejmują m.in. następujące grupy tematyczne:
  • Nowe obszary zastosowań drewna litego i zaawansowane technologie i urządzenia dla jego przerobu, ze szczególnym uwzględnieniem surowca liściastego
  • Tworzywa drzewne z udziałem odpadów (drzewnych, porolnych i innych)
  • Nowoczesne urządzenia i narzędzia w technologiach przerobu drewna
  • Zaawansowane technologicznie środki i systemy ochrony drewna
  • Zaawansowane technologie obróbki termicznej i suszenia drewna
  • Technologie i urządzenia optymalizacji przerobu drewna

  Za wyborem wskazanych priorytetowych tematów badawczych przemawia szybki rozwój przemysłów meblarskiego i obrabiarek do drewna w świecie, istniejący już potencjał naukowy i technologiczny w kraju, a także posiadanie w kraju bazy przemysłowej oraz rozwiniętej działalności eksportowej. Istotnym jest także to, że podana tematyka dotyczy problemów sektora leśno-przemysłowego, który jest w Unii Europejskiej jednym z największych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarczych.
  Posiadanie nowoczesnych materiałów, technologii oraz urządzeń warunkuje rozwój wielu przedsiębiorstw w kraju, w tym małych i średnich, które będą mogły zaoferować konkurencyjne wyroby na rynkach krajowym i zagranicznym. W przedsiębiorstwach DROMY coraz częściej realizowane są nowe inwestycje doskonalące procesy technologiczne z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej. W ubiegłym roku Gorzowska Fabryka Maszyn GOMA przeniosła się do nowego zakładu. Przedsiębiorstwa Dromy realizowały również projekty celowe, wdrażające nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, finansowane z funduszy wspierających rozwój naukowo-badawczy w MSP. Kolejne projekty celowe są w fazie przygotowań i dotyczyć będą rozszerzenia oferty produktowej, wdrożenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii i urządzeń do wykorzystania optymalnego wykorzystania drewna.
  Wyzwaniem dla naszych producentów staje się wejście w segmenty rynku zdominowane przez wiodące firmy światowe, przede wszystkim na rynek dużych producentów mebli, między innymi poprzez wdrożenie do produkcji obrabiarek i centrów obróbczych sterowanych numerycznie.
  Wśród innych tematów, które w najbliższym czasie będą realizowane wymienić można, między innymi:
  • nowe typy okleiniarek do produkcji mebli,
  • metody i urządzenia do optymalizacji i wycinania wad materiałowych z optyczną detekcją wad,
  • wizualizacja procesów spalania odpadów drewna,
  • linia do łączenia drewna w elementy, w tym do produkcji płyt meblowych,
  • mechanizacja i optymalizacja linii do przerobu tarcicy w gnieździe z wielopiłami.

  Wieloletnia tradycja w budowie obrabiarek do drewna, możliwości produkcyjne w powiązaniu z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań powinno sprzyjać wprowadzeniu w najbliższym czasie przedstawionym powyżej rozwiązań, co wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna.

  Więcej informacji: www.droma.com.pl

 •  
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA


   
   
  facebook
  newsletter

  Zapisz się na bezpłatny

  Wiadomości z portalu na e-mail

  Zapisz